Re: Fel i sh-utils-översättningen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-04-30 23:31:22

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "forwarded message from Daniel Resare"
  Daniel Resare writes:
  > tis 2002-04-30 klockan 23.04 skrev Göran Uddeborg:
  > > Daniel Resare writes:
  > > > jag försöker, men li.org vill inte prata med mig. *suck*
  > > 
  > > Inte för korta meddelanden heller?
  > 
  > meddelandet jag skickade var 13k stort. Var går den magiska gränsen?
  
  Jag vet inte, men jag fick alldeles nyss svar från Patrick D'Cruze
  <pdcruze@li.org> som har hand om dem att han skall återställa den till
  500 kB som den var tidigare.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.