Re: Montera

Författare: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Datum: 2002-04-08 10:52:23

 • Nästa brev: Robert Ojala C4: "Re: Montera"
  mån 2002-04-08 klockan 08.54 skrev Robert Ojala C4:
  > Jag skickar en anmälan med en tillhörande felbeskrivning om det grafiska
  > vertyget för montera och demontera filsystem i Red Hat Linux.
  > 
  > 
  > Jag vet inte vem, men någon har skrivit "avmontera" istället för den
  > korrekta termen "demontera."
  > 
  > Jag föreslår att ni skriver om denna översättning.
  
  Avmontera är rätt term. Man monterar av filsystemet. Man demonterar inte
  filsystemet.
  
  > I installationsprogrammet har ni skrivit "Tillbaka" istället för
  > "Föregående". Jag skulle uppskatta om ni skrev om detta.
  
  Som översättning av det engelska "Back" så är "Tillbaka" rätt passande.
  Står det däremot "Previous" i originalet så bör man väl översätta med
  "Föregående". Jag vet inte hur det är i originalet.
  
  Hälsningar Martin
  
  -- 
  Martin Norbäck             d95mback@dtek.chalmers.se    
  Kapplandsgatan 40           +46 (0)708 26 33 60       
  S-414 78 GÖTEBORG          
  http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/
  SWEDEN                 OpenPGP ID: 3FA8580B
  
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.