Montera

Författare: Robert Ojala C4 (Robert.Ojala.C4_at_utb.kristianstad.se)
Datum: 2002-04-08 08:54:26

 • Nästa brev: Martin Norbäck: "Re: Montera"
  Jag skickar en anmälan med en tillhörande felbeskrivning om det grafiska
  vertyget för montera och demontera filsystem i Red Hat Linux.
  
  
  Jag vet inte vem, men någon har skrivit "avmontera" istället för den
  korrekta termen "demontera."
  
  Jag föreslår att ni skriver om denna översättning.
  
  I installationsprogrammet har ni skrivit "Tillbaka" istället för
  "Föregående". Jag skulle uppskatta om ni skrev om detta.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.