Re: Installationsprogram för Red Hat Linux (GNOME)

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-03-18 22:28:15

Jag har två saker jag vill kommentera. Numero 1:

Daniel Jensen wrote:

>mån 2002-03-18 klockan 10.09 skrev Robert Ojala C4:
>
>>"Installationsguiden har införskaffat informationen som behövs för att
>>installera Red Hat Linux på den här datorn."
>>
>Nej, jag tycker inte att det är bra att ersätta "samla" med
>"införskaffa". För det första är samla ett enklare ord -- du byter väl
>inte ut det bara för det svårare ordets skull? Dessutom är "samla" mer
>på rödbetan exakt om vad installationsprogrammet har gjort.
>
>Enligt min mening kan du behålla originaltexten.
>
Jag tycker vidare att det finns utrymme för olika tolkning av orden. Att 
samla in kollekten ser jag som det som händer i kyrkan, men att 
införskaffa en kollekt, innebär antingen att man "ser till att få fram 
en kollekt - oavsett medel" (eller iaf något i den stilen), eller att 
man för första gången samlar in kollekten - dvs införandet av kollekt i 
ett samfund där det normalt inte förekommit.
    Vad jag menar är att samla in känns som något man ställer samman som 
man redan har (information om ett system), medans införskaffa är något 
man ser till att man skaffar fram, oavsett var det kommer ifrån. I detta 
sammanhang tycker jag därför att ordet "samla" bör användas, eftersom 
informationen förhoppningsvis kommer från det system man installerar 
distributionen för.

Numero två, angående Christian och Roberts(?) snack om förloppet:

>Christian skriver:
>
>>Det här är originalet och översättningen:
>>
>>  #: ../iw/progress_gui.py:229
>>  msgid "Total Progress:   "
>>  msgstr "Totalt förlopp:   "
>>
>>I min mening hade "Allmänt förlopp: " varit en mer korrekt översättning av
>>"General Progress: ". Det är alltså även här något som bör ändras i
>>originalet i min mening.
>
"Over all progress" tycker jag isf känns mer naturligt. (Kanske annan 
stavning?) Ett annat svenskt alternativ kanske skulle vara "Sammanlagt 
förlopp", "Sammanställt förlopp" eller bara Helhetsförlopp.

Mina tankar, en måndagskväll.

    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.