flex-2002.3.12a

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-16 13:31:15

Christian Rose writes:
> #: main.c:251
> #, c-format
> msgid "%array incompatible with -+ option"
> msgstr "-+ kan inte användas tillsammans med %array"

Någon särskild anledning till att du vände på ordningen?

> #: main.c:472
> #, c-format
> msgid "input error reading skeleton file %s"
> msgstr "fel när mallfilen %s skulle läsas"
> 
> #: main.c:476
> #, c-format
> msgid "error closing skeleton file %s"
> msgstr "fel när mallfilen %s skulle stängas"

Det är lite synd att flytta in filnamnen mitt i meddelandena. Det här
är väl inget vanligt meddelande, och då är det kanske inte så
farligt. Men annars lär man sig snart känna igen meddelanden, och då
läser man dem egentligen inte, utan tittar bara i början eller slutet
efter den varierande informationen.

> #: main.c:683
> msgid "No backing up.\n"
> msgstr "Inget säkerhetskopierande.\n"

:-)
Det är nog ett missförstånd. "Back up" i det här sammanhanget handlar
om att flexmaskinen backar. Leta efter "back up" i manualsidan så
förstår du bättre.

Gäller flera meddelanden, sök efter "säkerhet".

> #: main.c:851
> #, c-format
> msgid " %d templates created, %d uses\n"
> msgstr " %d mallar skapade, %d ändamål\n"

Tror du inte "användningar" blir lättare att förstå än "ändamål"?

> " -Ca, --align   trade off larger tables for better memory alignment\n"
> " -Ca, --align   undvik större tabeller för bättre minnesjustering\n"

Tvärtom, man BETALAR MED större tabeller FÖR ATT FÅ bättre
minnesjustering, tolkar jag det som.

> " -Cf        do not compress tables; use -f representation\n"
> " -Cf        använd inte komprimeringstabeller; använd\n"
> "          representation med -f\n"

Snarare "komprimera inte tabeller; använd -f-representation" vilket
betyder något annat för mig (i båda leden).

> " -CF        do not compress tables; use -F representation\n"
> " -CF        använd inte komprimeringstabeller; använd\n"
> "          representation med -F\n"

D:o

> " -s, --nodefault     suppress default rule to ECHO unmatched text\n"
> " -s, --nodefault     undertryck standardregel till att EKA omatchad text\n"

Hmm, ECHO är ett direktiv i flex-syntaxen. Det skall kanske inte
översättas, eller åtminstone vara med inom parenteser eller något.

> "   --yylineno     track line count in yylineno\n"
> "   --yylineno     track line count in yylineno\n"

Lite väl mycket svengelska i översättningen där kanske? :-)

> " -R, --reentrant     generate a reentrant C scanner\n"
> " -Rb, --reentrant-bison  reentrant scanner for bison pure parser.\n"
> " -R, --reentrant     generera en återingående C-inläsare\n"
> " -Rb, --reentrant-bison  återingående inläsare för bison-tolkare.\n"

Förstår man vad "återingående" betyder? Jag tycker det är lite
missvisande, det låter som att det är något inläsaren GÖR, inte en
egenskap den HAR. "Återanropbar" är ett tänkbart ord. Om inte bra så
åtminstone bättre tycker jag.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.