Re: flex-2002.3.12a

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-16 05:01:28

> #: dfa.c:357
> msgid "consistency check failed in epsclosure()"
> msgstr "konsistenskontrollen misslyckades i epsclosure()"

"Consistency" kan ju betyda konsekvens också, vilket kanske är mer korrekt i detta sammanhang? Ordet finns på fler ställen.

> #: main.c:683
> msgid "No backing up.\n"
> msgstr "Inget säkerhetskopierande.\n"

"Säkerhetskopierar inte" tycker jag låter bättre, om det passar in i sammanhanget.

> #: main.c:1417
> msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
> msgstr "Regler för varierbar efterföljande sammanhang medför en väsentlig prestandaförlust\n"

> #: main.c:1567
> #, c-format
> msgid "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
> msgstr "%option yyclass är bara meningsfull för C++-scannrar"

Skannrar, med k. Jag hänvisar till Svenska datatermgruppen. Ordet används på flera ställen.

> #: main.c:1674
>...
> "   --yylineno     track line count in yylineno\n"

Här har du missat en rad.

> #~ msgid "\t-b generate backing-up information to %s\n"
> #~ msgstr "\t-b skriv information om backande till %s\n"

Inte backande, väl?

> #~ msgid "\t-i generate case-insensitive scanner\n"
> #~ msgstr "\t-i skapa en scanner oberoende av gemener/versaler\n"

"Okänslig för" är väl snarare det korrekta uttrycket.

/Daniel

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.