Re: gettext-0.11.1 (91%, 13 untranslated)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-16 00:44:38

lör 2002-03-16 klockan 00.14 skrev Jan D.:
>  #: src/msgfmt.c:556
>  #, no-wrap
>  msgid ""
>  "Operation mode:\n"
>  " -j, --java         Java mode: generate a Java ResourceBundle class\n"
>  "   --java2         like --java, and assume Java2 (JDK 1.2 or higher)\n"
> N "   --tcl          Tcl mode: generate a tcl/msgcat .msg file\n"
>  msgstr ""
>  "Körläge:\n"
>  " -j, --java         Javaläge: generera en Java ResourceBundle-klass\n"
>  "   --java2         som --java, och anta Java2 (JDK 1.2 eller högre)\n"
> N "   --tcl          Tclläge: generera en tcl/msgcat .msg-fil\n"

"tcl-läge" tycker jag att det bör skrivas. "tcl" är ju en förkortning
och uttalas inte som ett ord. Gäller fler ställen.

"tcl/msgcat .msg-fil" är en särskrivning (eller egentligen två). För att
lösa den kan man kanske skriva exempelvis ".msg-fil av tcl/msgcat-typ".
Gäller fler ställen.


>  #: src/msgfmt.c:583
>  #, no-wrap
> N msgid ""
> N "Output file location in Tcl mode:\n"
> N " -l, --locale=LOCALE     locale name, either language or language_COUNTRY\n"
> N " -d DIRECTORY        base directory of .msg message catalogs\n"
> N "The -l and -d options are mandatory. The .msg file is written in the\n"
> N "specified directory.\n"
> N msgstr ""
> N "Plats för utfil i Tclläge:\n"
> N " -l, --locale=LOKAL     lokalnamn, antingen språk eller språk_LAND\n"
> N " -d KATALOG         startkatalog för klassers katalogträd\n"
> N "Flaggorna -l och -d är obligatoriska. .msg-filen skrivs till den givna \n"
> N "katalogen.\n"

"startkatalog för .msg-meddelandekataloger" kanske?
Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.