Re: anjuta2 (Gnome2)

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-03-12 13:35:47

peter karlsson:

> Du får väl översätta "to mail".

Annars är naturligtvis "posta" ett fint existerande svenskt ord som råkar
betyda just det. Undrar varför jag missade det?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.