Re: anjuta2 (Gnome2)

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-03-12 13:24:53

Daniel Jensen:

> > > msgid "Mail document"
> > > msgstr "Skicka dokument med e-post"
> > "med e-post" kan du nog stryka utan att någon saknar det.
> Det svenska verbet "skicka" antyder ingenting alls. Vart skall dokumentet
> skickas? Till /dev/null kanske? "Med e-post" måste stå kvar.

Du får väl översätta "to mail". Hmm, "att breva"? :) Svenska är ju inte lika
bra på att "verba" substantiv som engelskan, så omskrivningen behövs som
sagt.

"Every noun can be verbed".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.