Re: Ny textutils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-10 19:56:24

sön 2002-03-10 klockan 19.00 skrev Göran Uddeborg:
> > > #: lib/xmemcoll.c:62
> > > msgid "Set LC_ALL='C' to work around the problem."
> > > msgstr "Set LC_ALL='C' för att gå runt problemet."
> > 
> > "Ställ in LC_ALL=\"C\"..."
> 
> Jag nöjer mig med "sätt" som Martin föreslog.

Det var inte bara det jag avsåg, utan även "snuffarna"
(citationstecknen).


> > > #: src/cat.c:114 src/sum.c:72
> > > msgid "\nWith no FILE, or when FILE is -, read standard input.\n"
> > > msgstr "\nUtan FIL eller när FIL är - läs standard in.\n"
> > 
> > Tror kommat behövs på svenska också, annars blir det knepigt tycker jag.
> 
> Ni har fått dem (båda kommatecknen, alltså).

Hmm, jag är osäker på om det första behövs på svenska, men det andra
behövs definitivt.


> > > #: src/cut.c:679
> > > msgid ""
> > > "suppressing non-delimited lines makes sense\n"
> > > "\tonly when operating on fields"
> > > msgstr ""
> > > "att undertrycka ej avskilda rader är endast rimligt\n"
> > > "\tnär man arbetar på fält"
> > 
> > "...vid arbete på fält"
> > Jag avskyr "man"-konstruktioner, det låter ofta inte särskilt
> > professionellt tycker jag.
> 
> Ok. Jag har skrivit om de där det gick lätt. Men hur översätter
> man(!:-) på ett bättre sätt tycker du?

"undertryckande av ej avskilda rader är endast rimligt vid arbete på
fält".
De flesta "man"-konstruktioner brukar i min erfarenhet gå att ersätta
med den här typen av konstruktion.


> > > #: src/fold.c:295
> > > #, c-format
> > > msgid "invalid number of columns: `%s'"
> > > msgstr "felaktigt antal kolumner: \"%s\""
> > 
> > ogiltigt? Kan gälla fler ställen.
> 
> Varför är det bättre? Vi har tidigare översatt "invalid" både med
> "ogiltig" och "felaktig" i olika sammanhang. Här det något fel på
> "felaktig" i det är fallet?

Nej, inte mer än att jag tycker att det är dumt om man översätter
"invalid" olika på olika ställen, när "ogiltig" borde fungera lika bra
som översättning överallt.


> > > #: src/pr.c:328
> > > msgid "Pete TerMaat and Roland Huebner"
> > > msgstr "Pete TerMaat och Roland Huebner"
> > 
> > Det ska inte vara Hübner? Har du kollat?
> 
> Det kan du nog ha rätt i. Hans epostadress slutar på gmx.de. Jag
> ändrar, och skickar ett brev och frågar för säkerhets skull.

Är det så kan du ju även be dem att ta med en kommentar om det i koden
precis innan meddelandet, så att det blir en kommentar i po-filen.


> > > #: src/pr.c:2364
> > > #, c-format
> > > msgid "starting page number larger than total number of pages: `%d'"
> > > msgstr "första sidnummer är större än antalet sidor: \"%d\""
> > 
> > Första sidnumret?
> 
> Det skulle förvärra den syftningsoklarhet som redan finns. (Det låter
> mera som det första av flera angivna sidnummer.)
> 
> Men du gillar ju långa ord. Jag skriver ihop till "förstasidnummer"
> istället.

:-)


> > > #: src/sum.c:64
> > > msgid ""
> > > "Print checksum and block counts for each FILE.\n"
> > > "\n"
> > > " -r       defeat -s, use BSD sum algorithm, use 1K blocks\n"
> > > " -s, --sysv   use System V sum algorithm, use 512 bytes blocks\n"
> > > msgstr ""
> > > "Skriv kontrollsumma och antal block för varje FIL.\n"
> > > "\n"
> > > " -r       överge -s, använd BSD summeringsalgoritm, använd 1 k block\n"
> > > " -s, --sysv   använd System V summerings algoritm, använd 512 byte block\n"
> >                   ^     ^          ^  ^
> > AAAAAAAAAAARGH!
> > Särskrivningar en masse...
> 
> Ja, verkligen.

:)
Du skyller på tidigare översättare?


> > > #: src/tail.c:284
> > > msgid ""
> > > "\n"
> > > "If the first character of N (the number of bytes or lines) is a `+',\n"
> > > "print beginning with the Nth item from the start of each file, otherwise,\n"
> > > "print the last N items in the file. N may have a multiplier suffix:\n"
> > > "b for 512, k for 1024, m for 1048576 (1 Meg).\n"
> > > "\n"
> > > msgstr ""
> > > "\n"
> > > "Om det första tecknet i N (antal byte eller rader) är \"+\", starta\n"
> > > "utmatning med den N:te posten räknat från början av varje fil. Mata\n"
> > > "annars ut de sista N posterna i filen. N kan ha en multiplikator som\n"
> > > "ändelse: b för 512, k för 1024, m för 1048576 (1 Meg).\n"
> > > "\n"
> > 
> > "1 meg" bör det väl bli på svenska? Eller skriv ut hela.
> 
> Jag gillar inte slangordet över huvud taget, men det blir något bättre
> om man skriver det gement, det håller jag med om.

Eller skriv ut "1 megabyte" som jag också föreslog.


> > > #: src/tail.c:297
> > > msgid ""
> > > "This default behavior is not desirable when you really want to\n"
> > > "track the actual name of the file, not the file descriptor (e.g., log\n"
> > > "rotation). Use --follow=name in that case. That causes tail to track the\n"
> > > "named file by reopening it periodically to see if it has been removed and\n"
> > > "recreated by some other program.\n"
> > > msgstr ""
> > > "Detta standardbeteende är inte önskvärt\n"
> > > "när du verkligen vill följa det faktiska namnet på filen, inte\n"
> > > "filidentifieraren (t.ex. roterade loggfiler). Använd --follow=name i\n"
> > > "så fall. Det gör att tail följer den namngivna filen genom att öppna\n"
> > > "om den med jämna mellanrum för att se om den har tagits bort och\n"
> > > "skapats om av något annat program.\n"
> > 
> > Varför är första raden så kort innan radbrytningen?
> 
> Därför att den kommer som en direkt fortsättning på meddelandet innan,
> som innehåller de första meningarna av samma stycke.
> 
> Jag är lite kluven inför att de gör så. Det blir mindre och
> behändigare meddelanden att översätta. Och de håller ihop meningarna,
> så det blir inte några konstigheter på det sättet. Men man måste
> alltså se till att de passar ihop radlängdsmässigt.

Jag håller med, mindre meddelanden gör det lättare att översätta. Men de
borde anpassa meddelandena till styckegränser, så att styckemeddelanden
som är markerade för översättning börjar på ny rad. Att behöva anpassa
översättningen till var en tidigare översättning till ett annat
meddelande slutar på raden är ganska trasigt, speciellt som meddelanden
i en po-fil inte behöver komma i den ordning de finns i koden, eller
sammanhanget meddelandena imellan eller hur de skrivs ut vara uppenbart
på något annat sätt utifrån po-filen.
Jag skulle ha buggrapporterat detta.


> > > #: src/tr.c:342
> > > msgid ""
> > > "\n"
> > > "SETs are specified as strings of characters. Most represent themselves.\n"
> > > "Interpreted sequences are:\n"
> > > "\n"
> > > " \\NNN      character with octal value NNN (1 to 3 octal digits)\n"
> > > " \\\\       backslash\n"
> > > " \\a       audible BEL\n"
> > > " \\b       backspace\n"
> > > " \\f       form feed\n"
> > > " \\n       new line\n"
> > > " \\r       return\n"
> > > " \\t       horizontal tab\n"
> > > msgstr ""
> > > "\n"
> > > "MÄNGDer anges som en sträng tecken. De flesta representerar sig själva.\n"
> > > "Följande sekvenser tolkas:\n"
> > > "\n"
> > > " \\NNN      tecken med det oktala värdet NNN (1 till 3 oktala siffror)\n"
> > > " \\\\       bakstreck\n"
> > 
> > Kallas inte \ "omvänt snedstreck" på svenska? Kolla gärna med dataterm,
> > jag är inte säker. Gäller på fler ställen.
> 
> Datatermgruppen nämner båda översättningarna. I de flesta fallen
> används det i en sammansättning, och då blir det smidigare med ett
> ord.

Men har vi inte använt "omvänt snedstreck" i de flesta sammanhang
tidigare? I så fall är det kanske värt att hålla kvar vid det.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.