Re: Konstigt gettextbeteende

From: Daniel Resare (noa_at_metamatrix.se)
Date: 2002-03-07 12:04:00

tor 2002-03-07 klockan 11.39 skrev Fredrik Wendt:
> Daniel Resare wrote:
> 
> >Det räcker med LC_ALL (såvida du inte överskuggar med en LC_CTYPE som
> >inte har svenska tecken i sin teckenuppsättning) [...]
> >
> 

Mitt svar var otydligt. Jag omformulerar. När det gäller
_miljövariabler_ räcker det med LC_ALL, tyvärr måste du även modifiera
källkoden till enscript så att den inkluderar antingen setlocale(LC_ALL,
"") eller setlocale(LC_CTYPE, ""). Känner du dig flitig kan du även
rapportera detta.

> Fast det gör det (tyvärr) inte, se här:
> 
> > ceda@java:~$ cd /away/tomcat
> > ceda@java:/away/tomcat$ ls -l RUNNING*
> > -rw-r--r--  1 root   root    21163 7 mar 00.20 RUNNING.ps
> > -rw-r--r--  1 root   root     5955 1 mar 23.49 RUNNING.txt
> > ceda@java:/away/tomcat$ env | egrep "(LC|LANG)"
> > LC_ALL=sv_SE
> > LANG=sv_SE
> > ceda@java:/away/tomcat$ enscript RUNNING.txt -o RUNNING.ps
> > enscript: couldn't create output file "RUNNING.ps": ?tkomst nekas
> > ceda@java:/away/tomcat$ cat > RUNNING.ps
> > bash: RUNNING.ps: Åtkomst nekas
> > ceda@java:/away/tomcat$
> 
> 
> /
>   Förvirrad Fredrik
> 
> 
-- 
begin:vcard fn:Daniel Resare tel;cell:+46739442044 tel;work:+468332040
adr;work:Scheelegatan 36; 112 28; Stockholm; Sweden end:vcard
pgp fingerprint: 8D97 F297 CA0D 8751 D8EB 12B6 6EA6 727F 9B8D EC2A

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.