Re: Konstigt gettextbeteende

From: Martin Sjögren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2002-03-07 00:53:20

On Wed, Mar 06, 2002 at 07:03:07PM +0100, Daniel Resare wrote:
> Utifrån din problembeskrivning gissar jag att du råkat ut för ett rätt
> obehagligt beteende som fanns i glibc för ett tag sedan, nämligen att
> man för att kunna skiva ut tecken utanför US-ASCII till konsolen behövde
> ha anropat setlocale(LC_CTYPE, "") och satt sina miljövariabler till
> någon lokal vars teckenupsättning inehöll de tecken so man ville skriva
> ut.

setlocale(LC_ALL, "") borde väl funka "rakt över" så att säga? enscript
1.6.2 kör bara setlocale(LC_MESSAGES, ""), någon som känner för att
felrapportera?


/M

-- 
Martin Sjögren
  md9ms@mdstud.chalmers.se       ICQ : 41245059
  Phone: +46 (0)31 405242        Cell: +46 (0)739 169191
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.