Re: Ny version av tar.

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-05-01 14:44:01

> David tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > N "\n"
> > N "Written by François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
> > N msgstr ""
> > N "\n"
> > N "Författad av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
> > 
> > Jag tycker fortfarande att man skriver program, inte författar.  Och
> > här har ju inte ens engelskan "authored".
> 
> Nu kan jag inte låta bli att lägga mig i den här debatten längre.
> 
> Jag får nog hålla med David här.  "Författad" används knappast på
> detta sätt på svenska.  En mer direkt översättning "skriven" passar
> nog bättre.

OK, jag ändrar.  Jag har nog tagit för mycket intryck av hur man markerar
vem som skrivit en fil i RCS: $Author$, som betyder författare normalt
sett (kan också vara upphovsman).

Jag har skickat in tar till GNU förresten.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.