Re: Ny libc 2.0.3

From: Thomas Olsson (CID95THO_at_lustudat.student.lu.se)
Date: 1997-04-21 20:37:10

> > 
> > > N #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:27
> > > N msgid "Aborted"
> > > N msgstr "Aborterad"
> > 
> > GU> Den översättningen tycker jag inte om.  "Abort" på svenska har ju
> > GU> en mycket mer specifik betydelse än "abort" på engelska.  Skall vi
> > GU> kalla den signalen "avbruten", eller är det redan upptaget av
> > GU> någon annan?
> 
> Jag har
> #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
> #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:23
> msgid "Interrupt"
> msgstr "Avbrott"
> 
> och
> 
> #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:27
> msgid "Aborted"
> msgstr "Aborterad"
> 
> Hmm, kanske skulle ändra Avbrott till Avbruten.


Det tycker jag är det bästa förslaget. Att "interrupt" är "avbrott" är ju ett vedertaget begrep. Jag tycker att "avbruten" låter bra!

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.