Ny libc 2.0.3

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 1997-04-16 20:31:05

Hej.

Jag har inte fått tag i Solaris översättningar, men skickar hit denna
version i alla fall, det finns säkert saker att anmärka på ändå :-)

Som vanligt, skillnader först, hela sedan.

	Jan D.


N #: time/zic.c:1433
N #, c-format
N msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
N msgstr "%s: Kan inte ta bort %s: %s\n"
N 
N #: time/zic.c:849
 #, c-format
 
 #: time/zic.c:482
 #, c-format
 msgid "%s: More than one -d option specified\n"
G msgstr "%s: Flagga -d given mer än en gång\n"
N msgstr "%s: Flaggan -d given mer än en gång\n"
 
 
 #: inet/rcmd.c:367
 msgid ".rhosts writeable by other than owner"
G msgstr ".rhosts kan skrivas av andra än ägaren"
N msgstr ".rhosts är skrivbar för andra än ägaren"
 
 
N #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:27
N msgid "Aborted"
N msgstr "Aborterad"
N 
 
 #. TRANS The requested socket address is already in use. @xref{Socket Addresses}.
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:354
 msgid "Address already in use"
G msgstr "Adressen används redan"
N msgstr "Adressen upptagen"
 
 
N #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
N #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:56
N msgid "Bad system call"
N msgstr "Felaktigt systemanrop"
N 
 
 #: sunrpc/pmap_rmt.c:261
 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
G msgstr "Kan inte sätta uttagsflaggan (socket) SO_BROADCAST"
N msgstr "Kan inte sätta uttagsflaggan (socket option) SO_BROADCAST"
 
 
 #: catgets/gencat.c:169 db/makedb.c:120 locale/programs/locale.c:187
 #: locale/programs/localedef.c:180
 #, c-format
 msgid ""
 "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
 "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
 "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
 msgstr ""
G "Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
N "Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
 "Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
 "INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
 "ÄNDAMÅL.\n"
 
N #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
N msgid "Cputime limit exceeded"
N msgstr "Begränsning av CPU-tid överskriden"
 
N #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
N #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:53
N msgid "EMT trap"
N msgstr "EMT fälla"
 
N #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
N msgid "Filesize limit exceeded"
N msgstr "Begränsning av filstorlek överskriden"

 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:22
 msgid "Hangup"
G msgstr "Lägg på"
N msgstr "Påläggning"
 
 
N #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
N msgid "Illegal instruction"
N msgstr "Otillåten instruktion"
N 
 
N #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:62
N msgid "Information request"
N msgstr "Informationsbegäran"
N 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:23
 msgid "Interrupt"
G msgstr "Avbrutet"
N msgstr "Avbrott"
 
 
 #: posix/regex.c:964
 msgid "Invalid content of \\{\\}"
G msgstr "Ogiltig användning av \\{\\}"
N msgstr "Ogiltigt innehåll i \\{\\}"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
 msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
G msgstr "Ogiltig eller inte komplett flerbyte eller brett tecken"
N msgstr "Ogiltig eller inte komplett flerbyte- eller brett tecken"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
 msgid "Link number out of range"
G msgstr "Länktal utanför giltigt område"
N msgstr "Länkantal utanför giltigt område"
 
 
 #: nis/ypclnt.c:717
 msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
G msgstr "NIS klient/betjänt versionsskillnad - kan inte betjäna"
N msgstr "NIS versionsskillnad klient/betjänt - kan inte betjäna"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
 msgid "No data available"
G msgstr "Data otillgängligt"
N msgstr "Inga data tillgängliga"
 
 
 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:64
 msgid "Power failure"
G msgstr "Spänningsfall"
N msgstr "Strömavbrott"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:46
 msgid "Profiling timer expired"
G msgstr "Profileringstiden tog slut"
N msgstr "Profileringsklockan ringde"
 
 
 #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
 #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:24
 msgid "Quit"
G msgstr "Sluta"
N msgstr "Avslutning"
 
 
 #: sunrpc/clnt_perr.c:183
 msgid "RPC: Program/version mismatch"
G msgstr "RPC: Program/version-inkompabilitet"
N msgstr "RPC: Program/version-inkompatibilitet"
 
 
 #: catgets/gencat.c:224 db/makedb.c:227 locale/programs/locale.c:257
G #: locale/programs/localedef.c:408
G msgid "Report bugs to <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
G msgstr "Rapportera fel till <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
N #: locale/programs/localedef.c:412
N msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.ai.mit.edu>..\n"
N msgstr ""
N "Rapportera fel med programmet \"glibcbug\" till <bug-glibc@prep.ai.mit..edu>.\n"
N "Rapportera fel på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 
 
 #: resolv/herror.c:117
 msgid "Resolver internal error"
G msgstr "Internt fel i namnlösare"
N msgstr "Internt fel i namnlösare (resolver)"
 
 
N #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:58
N msgid "Resource lost"
N msgstr "Resurs förlorad"
N 

N #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
N msgid "Signal 0"
N msgstr "Signal 0"
N 
 
N #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:59
N msgid "Stack fault"
N msgstr "Stackfel"
N 

 #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
 msgid "Timer expired"
G msgstr "Tidtagning avslutad"
N msgstr "Klockan ringde"
 
 
N #: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
N msgid "Trace/BPT trap"
N msgstr "Spårning/BPT-fälla"
N 
N #: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:26
 
 #: posix/regex.c:959
 msgid "Trailing backslash"
G msgstr "Felplacerat omvänt snedstreck"
N msgstr "Avslutande omvänt snedstreck"
 
 
 #: resolv/herror.c:120
 msgid "Unknown resolver error"
G msgstr "Okänt fel hos namnlösare"
N msgstr "Okänt fel hos namnlösare (resolver)"
 
 #: resolv/herror.c:76
 msgid "Unknown server error"
G msgstr "Okänt fel hos tjänsteställe"
N msgstr "Okänt fel hos betjänt"
 
 
 #: locale/programs/localedef.c:397
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [OPTION]... name\n"
 "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
 " -c, --force        create output even if warning messages were "
 "issued\n"
 " -h, --help        display this help and exit\n"
 " -f, --charmap=FILE    symbolic character names defined in FILE\n"
 " -i, --inputfile=FILE   source definitions are found in FILE\n"
 " -u, --code-set-name=NAME specify code set for mapping ISO 10646 elements\n"
 " -v, --verbose       print more messages\n"
 " -V, --version       output version information and exit\n"
 "   --posix        be strictly POSIX conform\n"
 "\n"
 "System's directory for character maps: %s\n"
 "            locale files : %s\n"
 msgstr ""
 "Användning: %s [FLAGGA]... namn\n"
G "Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
G "korta.\n"
N "Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
 " -c, --force        skapa resultatfil även om varningar gavs\n"
 " -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
 " -f, --charmap=FIL     symboliska teckennamn definieras i FIL\n"
 " -i, --inputfile=FIL    källdefinitioner finns i FIL\n"
 " -u, --code-set-name=NAMN ange koduppsättning för att översätta\n"
 "              ISO 10646-element\n"
 " -v, --verbose       skriv mer meddelanden\n"
 " -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
 "   --posix        följ POSIX strikt\n"
 "\n"
 "Systemets katalog för teckenuppsättningar: %s\n"
G "           meddelandekataloger: %s\n"
N "                lokalfiler: %s\n"
 
 
 #: nis/ypclnt.c:150
 msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Resource allocation failure\n"
G msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Allokeringsfel för resurs\n"
N msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Resursallokeringsfel\n"
 
 
 #: inet/rcmd.c:365
 msgid "bad .rhosts owner"
G msgstr "dålig .rhosts-ägare"
N msgstr "dålig ägare av .rhosts-ägare"
 
 
G #: time/zic.c:1685
G msgid "can't determine time zone abbrevation to use just after until time"
N #: time/zic.c:1698
N msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
 msgstr ""
 "kan inte avgöra tidszonsförkortning att använda just efter \"until\"-tid"
 
 #: sunrpc/svc_simple.c:64
 #, c-format
 msgid "can't reassign procedure number %d\n"
G msgstr "kan inte återtilldela procedurnummer %d\n"
N msgstr "kan inte ändra procedurnummer %d\n"
 
 
 #: locale/programs/charmap.c:76
 #, c-format
 msgid "character map file `%s' not found"
G msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" inte funnen"
N msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"
 
 #: sunrpc/clnt_raw.c:106
 msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
G msgstr "clnt_raw.c - Fatalt fel vid serialisation."
N msgstr "clnt_raw.c - Fatalt fel vid serialisering"
 
 
 #: locale/programs/ld-time.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor "
 "'-'"
G msgstr ""
G "riktningsflagga i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" är inte \"+\" "
G "eller \"-\""
N msgstr "riktningsflagga i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" är varken \"+\" eller \"-\""
 
 
 #: catgets/gencat.c:379
 msgid "duplicate set definition"
G msgstr "duplicerad definition av uppsättning"
N msgstr "duplicerad definition av mängd"
 
 
 #: locale/programs/ld-collate.c:1164
 msgid "error while inserting to hash table"
G msgstr "fel vis insättning till hashtabellen"
N msgstr "fel vid insättning i hashtabellen"
 
 
G #: locale/programs/ld-monetary.c:154 locale/programs/ld-numeric.c:95
N #: nis/ypclnt.c:187
N msgid "fcntl: F_SETFD"
N msgstr "fcntl_ F_SETFD"
N 
N #: locale/programs/ld-monetary.c:155 locale/programs/ld-numeric.c:95
 #, c-format
 msgid "field `%s' in category `%s' not defined"
G msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" inte definierad"
N msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" inte definierat"
 
 #: locale/programs/ld-messages.c:81 locale/programs/ld-messages.c:102
 #, c-format
 msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
G msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" odefinierad"
N msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" odefinierat"
 
 
 #: locale/programs/linereader.c:214
G msgid "garbage at end of digit"
N msgid "garbage at end of number"
 msgstr "skräp i slutet av nummer"
 
 
 #: locale/programs/charset.c:101
 msgid "illegal names for character range"
G msgstr "otillåtna namn för teckenomfång"
N msgstr "otillåtna namn för teckenintervall"
 
 
 #: catgets/gencat.c:352 catgets/gencat.c:429
 msgid "illegal set number"
G msgstr "otillåtet tal för uppsättning"
N msgstr "otillåtet tal för mängd"
 
 
 #: locale/programs/ld-ctype.c:812
 #, c-format
 msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
G msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenklasser tillåtet"
N msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenklasser tillåtna"
 
 
 #: time/zic.c:1019
 msgid "invalid GMT offset"
G msgstr "ogiltigt tilläggsvärde till GMT"
N msgstr "ogiltigt GMT-tillägg"
 
 
 #: time/zic.c:791
 msgid "line too long"
G msgstr "rad för lång"
N msgstr "för lång rad"
 
 
 #: sunrpc/rpcinfo.c:466
 #, c-format
 msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
G msgstr "program %lu version %lu klar och väntar\n"
N msgstr "program %lu version %lu beredd och väntar\n"
 
 #: inet/rcmd.c:172
 #, c-format
 msgid "rcmd: select (setting up stderr): %m\n"
G msgstr "rcmd: select (sätter upp standard error): %m\n"
N msgstr "rcmd: select (sätter upp standard fel): %m\n"
 
 
 #: inet/rcmd.c:160
 #, c-format
 msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
G msgstr "rcmd: write: (sätter upp standard error): %m\n"
N msgstr "rcmd: write: (sätter upp standard fel): %m\n"
 
 
 #: catgets/gencat.c:457
 #, c-format
 msgid "unknown set `%s'"
G msgstr "okänd uppsättning \"%s\""
N msgstr "okänd mängd \"%s\""
 
 
 #: locale/programs/charset.c:119
 msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
G msgstr "övre gräns i område är inte mindre än undre gräns"
N msgstr "övre gräns i intervall är inte mindre än undre gräns"


------------------------------------------------------------------------

# GNU libc message catalog for swedish
# Copyright © 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.11 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.0.3\n"
"POT-Creation-Date: 1997-03-30 19:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1997-04-16 20:23:27+02:00 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:612
msgid "    rpcinfo -b prognum versnum\n"
msgstr "    rpcinfo -b prognr versnr\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:613
msgid "    rpcinfo -d prognum versnum\n"
msgstr "    rpcinfo -d prognr versnr\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:611
msgid "    rpcinfo -p [ host ]\n"
msgstr "    rpcinfo -p [ värd ]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:610
msgid "    rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
msgstr "    rpcinfo [ -n portnr ] -t värd prognr [ versnr ]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:517
msgid "  program vers proto  port\n"
msgstr "  program vers proto  port\n"

#: time/zic.c:419
#, c-format
msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
msgstr " (regel från \"%s\", rad %d)"

#: locale/programs/ld-collate.c:363 locale/programs/ld-ctype.c:1242
msgid " done\n"
msgstr " klar\n"

#: time/zic.c:416
#, c-format
msgid "\"%s\", line %d: %s"
msgstr "\"%s\", rad %d: %s"

#: time/zic.c:943
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
msgstr "\"Zone %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"

#: time/zic.c:951
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
msgstr "\"Zone %s\"-rad och flaggan -p är ömsesidigt uteslutande"

#: time/zic.c:754
#, c-format
msgid "%s in ruleless zone"
msgstr "%s i zon utan regel"

#: assert/assert.c:46
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sFörsäkran \"%s\" falsk.\n"

#: assert/assert-perr.c:47
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOväntat fel: %s.\n"

#: stdio-common/psignal.c:47
#, c-format
msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
msgstr "%s%sOkänd signal %d\n"

#: time/zic.c:2172
#, c-format
msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
msgstr "%s: %d teckenexpanderades inte korrekt\n"

#: locale/programs/charmap.c:176
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> måste vara större än <mb_cur_min>\n"

#: time/zic.c:1443
#, c-format
msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte skapa %s: %s\n"

#: time/zic.c:2150
#, c-format
msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte skapa katalog %s: %s\n"

#: time/zic.c:608
#, c-format
msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte länka från %s till %s: %s\n"

#: time/zic.c:780
#, c-format
msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte öppna %s: %s\n"

#: time/zic.c:1433
#, c-format
msgid "%s: Can't remove %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte ta bort %s: %s\n"

#: time/zic.c:849
#, c-format
msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
msgstr "%s: Fel vid stängning av %s: %s\n"

#: time/zic.c:842
#, c-format
msgid "%s: Error reading %s\n"
msgstr "%s: Fel vid läsning från %s\n"

#: time/zic.c:1507
#, c-format
msgid "%s: Error writing %s\n"
msgstr "%s: Fel vid skrivning till %s\n"

#: time/zdump.c:266
#, c-format
msgid "%s: Error writing standard output "
msgstr "%s: Fel vid skrivning till standard ut "

#: time/zic.c:827
#, c-format
msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
msgstr "%s: \"Leap\"-rad i fil %s som inte är skottsekundsfil\n"

#: time/zic.c:357
#, c-format
msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
msgstr "%s: Minnet slut: %s\n"

#: time/zic.c:522
#, c-format
msgid "%s: More than one -L option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -L given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:482
#, c-format
msgid "%s: More than one -d option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -d given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:492
#, c-format
msgid "%s: More than one -l option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -l given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:502
#, c-format
msgid "%s: More than one -p option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -p given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:512
#, c-format
msgid "%s: More than one -y option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -y given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:1872
#, c-format
msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
msgstr "%s: kommandot var \"%s\", resultatet blev %d\n"

#: locale/programs/charmap.c:593 locale/programs/locfile.c:900
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: fel i tillståndsmaskin"

#: posix/getopt.c:783
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: posix/getopt.c:786
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: posix/getopt.c:707
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: posix/getopt.c:678
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: posix/getopt.c:724 posix/getopt.c:897
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#: posix/getopt.c:702
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: posix/getopt.c:881
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: posix/getopt.c:863
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: posix/getopt.c:816 posix/getopt.c:946
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: time/zic.c:834 time/zic.c:1246 time/zic.c:1266
#, c-format
msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
msgstr "%s: panik: ogiltigt l_value %d\n"

#: locale/programs/charmap.c:600
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: för tidigt filslut"

#: posix/getopt.c:757
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: posix/getopt.c:753
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#: time/zic.c:441
#, c-format
msgid ""
"%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d "
"directory ]\n"
"\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
msgstr ""
"%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] [ -d "
"katalog ]\n"
"\t[ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"

#: time/zdump.c:174
#, c-format
msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
msgstr "%s: användning är %s [ -v ] [ -c gräns ] zonnamn ...\n"

#: sunrpc/clnt_perr.c:125
#, c-format
msgid "(unknown authentication error - %d)"
msgstr "(okänt fel vid äkthetskontroll - %d)"

#: sunrpc/rpcinfo.c:555
msgid "(unknown)"
msgstr "(okänt)"

#: catgets/gencat.c:254
msgid "*standard input*"
msgstr "*standard in*"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:766
msgid ".lib section in a.out corrupted"
msgstr ".lib-sektion i a.out korrupt"

#: inet/rcmd.c:363
msgid ".rhosts fstat failed"
msgstr "misslyckades ta status (fstat) på .rhosts"

#: inet/rcmd.c:359
msgid ".rhosts lstat failed"
msgstr "misslyckades ta status (lstat) på .rhosts"

#: inet/rcmd.c:361
msgid ".rhosts not regular file"
msgstr ".rhosts är inte en normal fil"

#: inet/rcmd.c:367
msgid ".rhosts writeable by other than owner"
msgstr ".rhosts är skrivbar för andra än ägaren"

#: sunrpc/clnt_perr.c:112 sunrpc/clnt_perr.c:133
#, c-format
msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
msgstr "; undre version = %lu, övre version = %lu"

#: sunrpc/clnt_perr.c:119
msgid "; why = "
msgstr "; varför = "

#: locale/programs/ld-ctype.c:331
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "<SP>-tecknet får inte vara i klass \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:321
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "<SP>-tecknet är inte i klass \"%s\""

#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
#. TRANS @c This error code is a joke. Its perror text is part of the joke.
#. TRANS @c Don't change it.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:591
msgid "?"
msgstr "?"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:27
msgid "Aborted"
msgstr "Aborterad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:762
msgid "Accessing a corrupted shared library"
msgstr "Öppnar ett korrupt delat bibliotek"

#. TRANS The requested socket address is already in use. @xref{Socket Addresses}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:354
msgid "Address already in use"
msgstr "Adressen upptagen"

#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket. @xref{Sockets}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:349
msgid "Address family not supported by protocol"
msgstr "Adressfamiljen stöds inte av protokollet"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:730
msgid "Advertise error"
msgstr "Annonseringsfel"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:43
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:33
msgid "Alarm clock"
msgstr "Alarmklocka"

#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
#. TRANS File}) occupy too much memory space. This condition never arises in the
#. TRANS GNU system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:57
msgid "Argument list too long"
msgstr "Argumentlistan för lång"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:770
msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
msgstr "Försök att länka in för många delade bibliotek"

#: sunrpc/clnt_perr.c:276
msgid "Authentication OK"
msgstr "Äkthetskontroll OK"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:549
msgid "Authentication error"
msgstr "Äkthetskontroll misslyckades"

#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:102
msgid "Bad address"
msgstr "Felaktig adress"

#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
#. TRANS versa).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:70
msgid "Bad file descriptor"
msgstr "Felaktig filidentifierare"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
msgid "Bad font file format"
msgstr "Felaktigt format på typsnittsfil"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:610
msgid "Bad message"
msgstr "Felaktigt meddelande"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:41
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:56
msgid "Bad system call"
msgstr "Felaktigt systemanrop"

#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
#. TRANS requires one. For example, trying to mount an ordinary file as a file
#. TRANS system in Unix gives this error.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:109
msgid "Block device required"
msgstr "Blockspecialfil krävs"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:338
msgid "Broadcast select problem"
msgstr "Problem med \"select\" i utsändning"

#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
#. TRANS or blocked. Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:222
#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:42
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:32
msgid "Broken pipe"
msgstr "Brutet rör"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:39
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:30
msgid "Bus error"
msgstr "Bussfel"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:43
msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "begränsning av CPU-tid överskriden"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
msgid "Can not access a needed shared library"
msgstr "Kan inte komma åt ett nödvändigt delat bibliotek"

#: nis/ypclnt.c:695
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Kan inte ansluta till betjänt som betjänar denna domän"

#: nis/ypclnt.c:707
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Kan inte kommunicera med portmapper"

#: nis/ypclnt.c:709
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Kan inte kommunicera med ypbind"

#: nis/ypclnt.c:711
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Kan inte kommunicera med ypserv"

#. TRANS No memory available. The system cannot allocate more virtual memory
#. TRANS because its capacity is full.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:91
msgid "Cannot allocate memory"
msgstr "Kan inte allokera minne"

#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
msgid "Cannot assign requested address"
msgstr "Kan inte tilldela begärd adress"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:255
msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
msgstr "Kan inte skapa uttag (socket) för utsändnings-rpc"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:774
msgid "Cannot exec a shared library directly"
msgstr "Kan inte köra ett delat bibliotek direkt"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:350
msgid "Cannot receive reply to broadcast"
msgstr "Kan inte ta emot svar på utsändning"

#: sunrpc/pmap_clnt.c:79
msgid "Cannot register service"
msgstr "Kan inte registrera tjänst"

#. TRANS The socket has already been shut down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:422
msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
msgstr "Kan inte skicka efter att transportslutpunkten har tagits ned"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:313
msgid "Cannot send broadcast packet"
msgstr "Kan inte skicka utsändningspaket"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:261
msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
msgstr "Kan inte sätta uttagsflaggan (socket option) SO_BROADCAST"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:658
msgid "Channel number out of range"
msgstr "Kanalnummer utanför giltigt intervall"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:49
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:39
msgid "Child exited"
msgstr "Barnet avslutade"

#: sunrpc/clnt_perr.c:286
msgid "Client credential too weak"
msgstr "Klientens referenser är för svaga"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:738
msgid "Communication error on send"
msgstr "Kommunikationsfel vid sändning"

#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:601
msgid "Computer bought the farm"
msgstr "Datorn packade ihop"

#: locale/programs/ld-ctype.c:1204
msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
msgstr "Att beräkna tabellstorlek för teckenklasser kan ta ett tag..."

#: locale/programs/ld-collate.c:329
msgid "Computing table size for collation information might take a while...."
msgstr ""
"Att beräkna tabellstorlek för kollationeringsinformation kan ta ett tag..."

#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
#. TRANS it is not running the requested service).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:439
msgid "Connection refused"
msgstr "Förbindelse vägras"

#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
#. TRANS protocol violation.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:389
msgid "Connection reset by peer"
msgstr "Förbindelse borttagen av kommunikationspartnern"

#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
#. TRANS the timeout period.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:433
msgid "Connection timed out"
msgstr "Förbindelsens tid tog slut"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:48
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:38
msgid "Continued"
msgstr "Fortsätter"

#: catgets/gencat.c:169 db/makedb.c:120 locale/programs/locale.c:187
#: locale/programs/localedef.c:180
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
"ÄNDAMÅL.\n"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:53
msgid "Cputime limit exceeded"
msgstr "Begränsning av CPU-tid överskriden"

#: nis/ypclnt.c:721
msgid "Database is busy"
msgstr "Databasen är upptagen"

#. TRANS No default destination address was set for the socket. You get this
#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:417
msgid "Destination address required"
msgstr "Måladress krävs"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:638
msgid "Device not a stream"
msgstr "Enheten är inte en stream"

#. TRANS No such device or address. The system tried to use the device
#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
#. TRANS computer.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:49
msgid "Device not configured"
msgstr "Enheten är inte konfigurerad"

#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:116
msgid "Device or resource busy"
msgstr "Enhet eller resurs upptagen"

#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected. Typically,
#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:468
msgid "Directory not empty"
msgstr "Katalog inte tom"

#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:486
msgid "Disc quota exceeded"
msgstr "Diskkvot överskriden"

#: nis/ypclnt.c:767
msgid "Domain not bound"
msgstr "Domän inte bunden"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:36
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:53
msgid "EMT trap"
msgstr "EMT fälla"

#: sunrpc/clnt_perr.c:254
#, c-format
msgid "Error %d"
msgstr "Fel %d"

#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:52
msgid "Error in unknown error system: "
msgstr "Fel i okänt felsystem: "

#: inet/ruserpass.c:161
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Fel: .netrc kan läsas av andra."

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
msgid "Exchange full"
msgstr "Växeln full"

#. TRANS Invalid executable file format. This condition is detected by the
#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:63
msgid "Exec format error"
msgstr "Formatfel på körbar fil"

#: locale/programs/localedef.c:216
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "FATALT: systemet definierar inte \"_POSIX2_LOCALEDEF\""

#: sunrpc/clnt_perr.c:290
msgid "Failed (unspecified error)"
msgstr "Misslyckades (ospecificerat fel)"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:750
msgid "File descriptor in bad state"
msgstr "Filidentifierare i felaktigt tillstånd"

#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
#. TRANS makes sense to specify a new file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:122
msgid "File exists"
msgstr "Filen existerar"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:714
msgid "File locking deadlock error"
msgstr "Fillåsning gav dödläge"

#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:452
msgid "File name too long"
msgstr "Filnamn för långt"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:44
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Begränsning av filstorlek överskriden"

#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:190
msgid "File too large"
msgstr "Fil för stor"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:54
msgid "Filesize limit exceeded"
msgstr "Begränsning av filstorlek överskriden"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:37
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:28
msgid "Floating point exception"
msgstr "Flyttalsberäkningsfel"

#. TRANS Function not implemented. Some functions have commands or options defined
#. TRANS that might not be supported in all implementations, and this is the kind
#. TRANS of error you get if you request them and they are not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:561
msgid "Function not implemented"
msgstr "Funktion inte implementerad"

#. TRANS This error code has no purpose.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:606
msgid "Gratuitous error"
msgstr "Omotiverat fel"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:30
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:22
msgid "Hangup"
msgstr "Påläggning"

#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:457
msgid "Host is down"
msgstr "Värddator är nere"

#: resolv/herror.c:75
msgid "Host name lookup failure"
msgstr "Uppslagning av värdnamn misslyckades"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:52
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:42
msgid "I/O possible"
msgstr "I/O möjligt"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:35
msgid "IOT trap"
msgstr "IOT fälla"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:614
msgid "Identifier removed"
msgstr "Identifierare borttagen"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:25
msgid "Illegal Instruction"
msgstr "Otillåten instruktion"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:33
msgid "Illegal instruction"
msgstr "Otillåten instruktion"

#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:201
msgid "Illegal seek"
msgstr "Otillåten sökning"

#. TRANS Inappropriate file type or format. The file was the wrong type for the
#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
#. TRANS
#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:544
msgid "Inappropriate file type or format"
msgstr "Filtyp eller format olämplig"

#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
#. TRANS modes on an ordinary file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:176
msgid "Inappropriate ioctl for device"
msgstr "Olämplig \"ioctl\" för enhet"

#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
#. TRANS foreground process group of the terminal. Users do not usually see this
#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal. @xref{Job Control},
#. TRANS for information on process groups and these signals.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:577
msgid "Inappropriate operation for background process"
msgstr "Operation för bakgrundsprocess olämplig"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:62
msgid "Information request"
msgstr "Informationsbegäran"

#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:40
msgid "Input/output error"
msgstr "In/ut-fel"

#: nis/ypclnt.c:701
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Internt NIS-fel"

#: nis/ypclnt.c:765
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Internt ypbind-fel"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:31
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:23
msgid "Interrupt"
msgstr "Avbrott"

#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occurred and prevented
#. TRANS completion of the call. When this happens, you should try the call
#. TRANS again.
#. TRANS
#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
#. TRANS Primitives}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:35
msgid "Interrupted system call"
msgstr "Avbrutet systemanrop"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:654
msgid "Interrupted system call should be restarted"
msgstr "Avbrutet systemanrop borde omstartas"

#. TRANS Invalid argument. This is used to indicate various kinds of problems
#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:152
msgid "Invalid argument"
msgstr "Ogiltigt argument"

#: posix/regex.c:960
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Ogiltig bakåtreferens"

#: posix/regex.c:958
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Ogiltigt teckenklassnamn"

#: sunrpc/clnt_perr.c:278
msgid "Invalid client credential"
msgstr "Ogiltiga klientreferenser"

#: sunrpc/clnt_perr.c:282
msgid "Invalid client verifier"
msgstr "Ogiltig klientverifierare"

#: posix/regex.c:957
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Ogiltigt kollationeringstecken"

#: posix/regex.c:964
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Ogiltigt innehåll i \\{\\}"

#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:129
msgid "Invalid cross-device link"
msgstr "Ogiltig länk över skilda enheter"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:690
msgid "Invalid exchange"
msgstr "Ogiltig växel"

#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
msgstr "Ogiltig eller inte komplett flerbyte- eller brett tecken"

#: posix/regex.c:967
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Ogiltigt föregående reguljärt uttryck"

#: posix/regex.c:965
msgid "Invalid range end"
msgstr "Ogiltigt intervallslut"

#: posix/regex.c:956
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Ogiltigt reguljärt uttryck"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:706
msgid "Invalid request code"
msgstr "Ogiltig åtkomstkod"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:694
msgid "Invalid request descriptor"
msgstr "Ogiltig frågedeskriptor"

#: sunrpc/clnt_perr.c:288
msgid "Invalid server verifier"
msgstr "Ogiltig betjäntverifierare"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:710
msgid "Invalid slot"
msgstr "Ogiltig plats"

#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
#. TRANS or create or remove hard links to it.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:146
msgid "Is a directory"
msgstr "Är en katalog"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:794
msgid "Is a named type file"
msgstr "Är en namngiven filtyp"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:38
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:29
msgid "Killed"
msgstr "Dödad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
msgid "Level 2 halted"
msgstr "Nivå 2 stannad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:662
msgid "Level 2 not synchronized"
msgstr "Nivå 2 inte synkroniserad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:666
msgid "Level 3 halted"
msgstr "Nivå 3 stannad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:670
msgid "Level 3 reset"
msgstr "Nivå 3 omstartad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:626
msgid "Link has been severed"
msgstr "Länken har brutits"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
msgid "Link number out of range"
msgstr "Länkantal utanför giltigt område"

#: nis/ypclnt.c:713
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Lokalt domännamn inte satt"

#: nis/ypclnt.c:703
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Allokeringsfel för lokal resurs"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:722
msgid "Machine is not on the network"
msgstr "Maskinen finns inte på nätverket"

#: posix/regex.c:966
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Minnet slut"

#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
#. TRANS maximum size.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:305
msgid "Message too long"
msgstr "Meddelandet för långt"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:618
msgid "Multihop attempted"
msgstr "Flerhopp försöktes"

#: nis/ypclnt.c:717
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "NIS versionsskillnad klient/betjänt - kan inte betjäna"

#: nis/ypclnt.c:715
msgid "NIS map data base is bad"
msgstr "NIS tabelldatabas är felaktig"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:746
msgid "Name not unique on network"
msgstr "Namnet inte unikt i nätverket"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:554
msgid "Need authenticator"
msgstr "Behöver äkthetsintygare"

#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:377
msgid "Network dropped connection on reset"
msgstr "Nätverket tog bort förbindelsen vid omstart"

#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:366
msgid "Network is down"
msgstr "Nätverket är nere"

#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
#. TRANS was unreachable.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:372
msgid "Network is unreachable"
msgstr "Nätverket kan inte nås"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:682
msgid "No CSI structure available"
msgstr "Inga CSI-strukturer tillgängliga"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:790
msgid "No XENIX semaphores available"
msgstr "Inga XENIX-semaforer tillgängliga"

#: resolv/herror.c:77
msgid "No address associated with name"
msgstr "Ingen adress associerad med namnet"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:702
msgid "No anode"
msgstr "Ingen anod"

#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use. In GNU, this
#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
#. TRANS other from network operations.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:396
msgid "No buffer space available"
msgstr "Ingen buffertplats tillgänglig"

#. TRANS There are no child processes. This error happens on operations that are
#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
#. TRANS to manipulate.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:77
msgid "No child processes"
msgstr "Inga barnprocesser"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
msgid "No data available"
msgstr "Inga data tillgängliga"

#. TRANS No locks available. This is used by the file locking facilities; see
#. TRANS @ref{File Locks}. This error is never generated by the GNU system, but
#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
#. TRANS operating system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:535
msgid "No locks available"
msgstr "Inga lås tillgängliga"

#: posix/regex.c:955
msgid "No match"
msgstr "Ingen träff"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:630
msgid "No message of desired type"
msgstr "Inget meddelande av önskad typ"

#: nis/ypclnt.c:705
msgid "No more records in map database"
msgstr "Inga fler poster i tabelldatabasen"

#: posix/regex.c:5324
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Inget föregående reguljärt uttryck"

#: sunrpc/rpcinfo.c:515
msgid "No remote programs registered.\n"
msgstr "Inga fjärrprogram registrerade.\n"

#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:462
msgid "No route to host"
msgstr "Ingen väg till värd"

#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
#. TRANS disk is full.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:196
msgid "No space left on device"
msgstr "Enheten är full"

#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:19
msgid "No such file or directory"
msgstr "Filen eller katalogen finns inte"

#: nis/ypclnt.c:699
msgid "No such key in map"
msgstr "Ingen sådan nyckel i tabellen"

#: nis/ypclnt.c:697
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Ingen sådan tabell i betjäntens domän"

#. TRANS No process matches the specified process ID.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:24
msgid "No such process"
msgstr "Processen finns inte"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:786
msgid "Not a XENIX named type file"
msgstr "Inte en XENIX-namngiven fil"

#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:140
msgid "Not a directory"
msgstr "Inte en katalog"

#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:228
msgid "Numerical argument out of domain"
msgstr "Numeriskt argument är utanför området"

#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:234
msgid "Numerical result out of range"
msgstr "Numeriskt resultat är utanför giltigt område"

#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:502
msgid "Object is remote"
msgstr "Är ett fjärrobjekt"

#: time/zic.c:1966
msgid "Odd number of quotation marks"
msgstr "Ojämnt antal citationstecken"

#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
#. TRANS mode selected.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:294
msgid "Operation already in progress"
msgstr "Operationen pågår redan"

#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12
msgid "Operation not permitted"
msgstr "Operationen inte tillåten"

#. TRANS The operation you requested is not supported. Some socket functions
#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
#. TRANS implemented for all communications protocols. In the GNU system, this
#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
#. TRANS nothing to do for that call.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:338
msgid "Operation not supported"
msgstr "Operationen stöds inte"

#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
#. TRANS particular sort of device.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:135
msgid "Operation not supported by device"
msgstr "Operationen stöds inte av enheten"

#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
#. TRANS that has non-blocking mode selected. Some functions that must always
#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
#. TRANS @code{EAGAIN}. Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
#. TRANS the operation has begun and will take some time. Attempts to manipulate
#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}. You can
#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:288
msgid "Operation now in progress"
msgstr "Operationen pågår nu"

#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
#. TRANS
#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
#. TRANS separate error code.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:276
msgid "Operation would block"
msgstr "Operationen skulle blockera"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:634
msgid "Out of streams resources"
msgstr "Stream-resurserna är slut"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:726
msgid "Package not installed"
msgstr "Paketet är inte installerat"

#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/ypclnt.c:719 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:96
msgid "Permission denied"
msgstr "Åtkomst nekas"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:64
msgid "Power failure"
msgstr "Strömavbrott"

#: posix/regex.c:968
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "För tidigt slut på reguljärt uttryck"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:56
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:46
msgid "Profiling timer expired"
msgstr "Profileringsklockan ringde"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
msgid "Protocol driver not attached"
msgstr "Styrprogram för protokoll inte anslutet"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:646
msgid "Protocol error"
msgstr "Protokollfel"

#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:343
msgid "Protocol family not supported"
msgstr "Protokollfamiljen stöds ej"

#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
#. TRANS particular protocol being used by the socket. @xref{Socket Options}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:316
msgid "Protocol not available"
msgstr "Protokollet ej tillgängligt"

#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid.)
#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:323
msgid "Protocol not supported"
msgstr "Protokollet stöds ej"

#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:310
msgid "Protocol wrong type for socket"
msgstr "Fel protokolltyp för uttag (socket)"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:32
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:24
msgid "Quit"
msgstr "Avslutning"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:742
msgid "RFS specific error"
msgstr "RFS-specifikt fel"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:527
msgid "RPC bad procedure for program"
msgstr "RPC dålig procedur för program"

#: nis/ypclnt.c:693
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "RPC-fel vid NIS-operation"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:517
msgid "RPC program not available"
msgstr "RPC programmet ej tillgängligt"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:522
msgid "RPC program version wrong"
msgstr "RPC fel programversion"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:507
msgid "RPC struct is bad"
msgstr "RPC struktur dålig"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:512
msgid "RPC version wrong"
msgstr "RPC fel version"

#: sunrpc/clnt_perr.c:217
msgid "RPC: (unknown error code)"
msgstr "RPC: (okänd felkod)"

#: sunrpc/clnt_perr.c:179
msgid "RPC: Authentication error"
msgstr "RPC: Fel vid äkthetskontroll"

#: sunrpc/clnt_perr.c:169
msgid "RPC: Can't decode result"
msgstr "RPC: Kan inte avkoda resultatet"

#: sunrpc/clnt_perr.c:167
msgid "RPC: Can't encode arguments"
msgstr "RPC: Kan inte koda argumentet"

#: sunrpc/clnt_perr.c:199
msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
msgstr "RPC: Misslyckades (ospecificerat fel)"

#: sunrpc/clnt_perr.c:177
msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
msgstr "RPC: Inkompatibla versioner av RPC"

#: sunrpc/clnt_perr.c:195
msgid "RPC: Port mapper failure"
msgstr "RPC: Fel i portöversättare"

#: sunrpc/clnt_perr.c:185
msgid "RPC: Procedure unavailable"
msgstr "RPC: Procedur inte tillgänglig"

#: sunrpc/clnt_perr.c:197
msgid "RPC: Program not registered"
msgstr "RPC: Programmet inte registrerat"

#: sunrpc/clnt_perr.c:181
msgid "RPC: Program unavailable"
msgstr "RPC: Programmet otillgängligt"

#: sunrpc/clnt_perr.c:183
msgid "RPC: Program/version mismatch"
msgstr "RPC: Program/version-inkompatibilitet"

#: sunrpc/clnt_perr.c:189
msgid "RPC: Remote system error"
msgstr "RPC: Fjärrsystemsfel"

#: sunrpc/clnt_perr.c:187
msgid "RPC: Server can't decode arguments"
msgstr "RPC: Betjänt kan inte avkoda argumenten"

#: sunrpc/clnt_perr.c:165
msgid "RPC: Success"
msgstr "RPC: Lyckat"

#: sunrpc/clnt_perr.c:175
msgid "RPC: Timed out"
msgstr "RPC: Tiden löpte ut"

#: sunrpc/clnt_perr.c:173
msgid "RPC: Unable to receive"
msgstr "RPC: Kan inte ta emot"

#: sunrpc/clnt_perr.c:171
msgid "RPC: Unable to send"
msgstr "RPC: Kan inte skicka"

#: sunrpc/clnt_perr.c:191
msgid "RPC: Unknown host"
msgstr "RPC: Okänd värdmaskin"

#: sunrpc/clnt_perr.c:193
msgid "RPC: Unknown protocol"
msgstr "RPC: Okänt protokoll"

#: elf/dlsym.c:49
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT används i kod som inte är dynamiskt laddad"

#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:206
msgid "Read-only file system"
msgstr "Filsystemet endast läsbart"

#: posix/regex.c:969
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Reguljärt uttryck för stort"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:798
msgid "Remote I/O error"
msgstr "I/O-fel på fjärrmaskin"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:754
msgid "Remote address changed"
msgstr "Fjärradress ändrades"

#: inet/ruserpass.c:162
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Ta bort lösenord eller gör filen oläsbar för andra"

#: catgets/gencat.c:224 db/makedb.c:227 locale/programs/locale.c:257
#: locale/programs/localedef.c:412
msgid "Report bugs using the `glibcbug' script to <bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
msgstr ""
"Rapportera fel med programmet \"glibcbug\" till <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
"Rapportera fel på översättningen till <sv@li.org>.\n"

#: nis/ypclnt.c:691
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Argument för förfrågan felaktiga"

#: resolv/herror.c:73
msgid "Resolver Error 0 (no error)"
msgstr "Resolver-fel 0 (inget fel)"

#: resolv/herror.c:117
msgid "Resolver internal error"
msgstr "Internt fel i namnlösare (resolver)"

#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
#. TRANS deadlock situation. The system does not guarantee that it will notice
#. TRANS all such situations. This error means you got lucky and the system
#. TRANS noticed; it might just hang. @xref{File Locks}, for an example.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:85
msgid "Resource deadlock avoided"
msgstr "Resursdödläge undveks"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:58
msgid "Resource lost"
msgstr "Resurs förlorad"

#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
#. TRANS later. The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
#. TRANS
#. TRANS This error can happen in a few different situations:
#. TRANS
#. TRANS @itemize @bullet
#. TRANS @item
#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
#. TRANS non-blocking mode selected. Trying the same operation again will block
#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
#. TRANS connect (whatever the operation). You can use @code{select} to find out
#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
#. TRANS
#. TRANS @strong{Portability Note:} In older Unix many systems, this condition
#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
#. TRANS different from @code{EAGAIN}. To make your program portable, you should
#. TRANS check for both codes and treat them the same.
#. TRANS
#. TRANS @item
#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible. @code{fork}
#. TRANS can return this error. It indicates that the shortage is expected to
#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
#. TRANS and return to its command loop.
#. TRANS @end itemize
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
msgid "Resource temporarily unavailable"
msgstr "Resursen tillfälligt otillgänglig"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:40
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:31
msgid "Segmentation fault"
msgstr "Minnessegmentsfel"

#: sunrpc/clnt_perr.c:280
msgid "Server rejected credential"
msgstr "Betjänt förkastade kreditiv"

#: sunrpc/clnt_perr.c:284
msgid "Server rejected verifier"
msgstr "Betjänt förkastade verifierare"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:29
msgid "Signal 0"
msgstr "Signal 0"

#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:299
msgid "Socket operation on non-socket"
msgstr "Uttagsoperation på icke-uttag (socket)"

#. TRANS The socket type is not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:328
msgid "Socket type not supported"
msgstr "Uttagstyp (socket) stöds inte"

#. TRANS A network connection was aborted locally.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:382
msgid "Software caused connection abort"
msgstr "Mjukvara orsakade förbindelsebrott"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:734
msgid "Srmount error"
msgstr "Srmount-fel"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:59
msgid "Stack fault"
msgstr "Stackfel"

#. TRANS Stale NFS file handle. This indicates an internal confusion in the NFS
#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
#. TRANS the NFS file system on the local host.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:494
msgid "Stale NFS file handle"
msgstr "Förlegad NFS-filhandtag"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:47
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:37
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppad"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:46
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:36
msgid "Stopped (signal)"
msgstr "Stoppad (signal)"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:50
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:40
msgid "Stopped (tty input)"
msgstr "Stoppad (tty-läsning)"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:51
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:41
msgid "Stopped (tty output)"
msgstr "Stoppad (tty-skrivning)"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:778
msgid "Streams pipe error"
msgstr "Streams-rörfel"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:782
msgid "Structure needs cleaning"
msgstr "Strukturen behöver städas"

#: nis/ypclnt.c:689 nis/ypclnt.c:763 posix/regex.c:954
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:7
msgid "Success"
msgstr "Lyckat"

#: nis/ypclnt.c:769
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Allokeringsfel för systemresurs"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:44
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:34
msgid "Terminated"
msgstr "Terminerad"

#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
#. TRANS write to a file that is currently being executed. Often using a
#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
#. TRANS will cause this error. (The name stands for ``text file busy''.) This
#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:185
msgid "Text file busy"
msgstr "Kodfil upptagen"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
msgid "Timer expired"
msgstr "Klockan ringde"

#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:445
msgid "Too many levels of symbolic links"
msgstr "För många nivåer av symboliska länkar"

#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:213
msgid "Too many links"
msgstr "För många länkar"

#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
#. TRANS
#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
#. TRANS limit that can usually be increased. If you get this error, you might
#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:163
msgid "Too many open files"
msgstr "För många öppna filer"

#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system. Note
#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
#. TRANS @ref{Linked Channels}. This error never occurs in the GNU system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:170
msgid "Too many open files in system"
msgstr "För många öppna filer i systemet"

#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
#. TRANS an attempted @code{fork}. @xref{Limits on Resources}, for details on
#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
msgid "Too many processes"
msgstr "För många processer"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:427
msgid "Too many references: cannot splice"
msgstr "För många referenser: kan inte skarva"

#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:481
msgid "Too many users"
msgstr "För många användare"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:34
msgid "Trace/BPT trap"
msgstr "Spårning/BPT-fälla"

#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:26
msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Spårning/brytpunktsfälla"

#: posix/regex.c:959
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Avslutande omvänt snedstreck"

#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
#. TRANS up, before it has connected to the file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:584
msgid "Translator died"
msgstr "Översättaren dog"

#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
#. TRANS @xref{Connecting}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:402
msgid "Transport endpoint is already connected"
msgstr "Transportslutpunkten är redan förbunden"

#. TRANS The socket is not connected to anything. You get this error when you
#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
#. TRANS destination for the data. For a connectionless socket (for datagram
#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:410
msgid "Transport endpoint is not connected"
msgstr "Transportslutpunkten är inte förbunden"

#: catgets/gencat.c:208 db/makedb.c:209 locale/programs/locale.c:241
#: locale/programs/localedef.c:393
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information\n"

#: inet/rcmd.c:137
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Provar %s...\n"

#: inet/ruserpass.c:246
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Okänt .netrc-nyckelord %s"

#: nis/ypclnt.c:723
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Okänd NIS-felkod"

#: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:44
#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:67
msgid "Unknown error "
msgstr "Okänt fel "

#: resolv/herror.c:74
msgid "Unknown host"
msgstr "Okänd värd"

#: resolv/herror.c:120
msgid "Unknown resolver error"
msgstr "Okänt fel hos namnlösare (resolver)"

#: resolv/herror.c:76
msgid "Unknown server error"
msgstr "Okänt fel hos betjänt"

#: string/strsignal.c:41
#, c-format
msgid "Unknown signal %d"
msgstr "Okänd signal %d"

#: misc/error.c:100
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: nis/ypclnt.c:771
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Okänt ypbind-fel"

#: posix/regex.c:962
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Obalanserade ( eller \\("

#: posix/regex.c:970
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Obalanserade ) eller \\)"

#: posix/regex.c:961
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Obalanserade [ eller [^"

#: posix/regex.c:963
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Obalanserad \\{"

#: posix/getconf.c:260
#, c-format
msgid "Unrecognized variable `%s'"
msgstr "Okänd variabel \"%s\""

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:45
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:35
msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Viktigt I/O-tillstånd"

#: catgets/gencat.c:212
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... -o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"    %s [OPTION]... [OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -H, --header    create C header file containing symbol definitions\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
"   --new      do not use existing catalog, force new output file\n"
" -o, --output=NAME  write output to file NAME\n"
" -V, --version    output version information and exit\n"
"If INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... -o UTFIL [INFIL]...\n"
"      %s [FLAGGA]... [UTFIL [INFIL]...]\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
"korta.\n"
" -H, --header    skapa en C-deklarationsfil med symboldefinitioner\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --new      använd inte existerande katalog, gör en ny utfil\n"
" -o, --output=NAMN  skriv resultatet till filen NAMN\n"
" -V, --version    visa versionsinformation och avsluta.\n"
"Om INFIL är -, läs indata från standard in. Om UTFIL är -, skriv\n"
"resultatet till standard ut.\n"

#: db/makedb.c:213
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
"    %s [OPTION]... -o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
"    %s [OPTION]... -u INPUT-FILE\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -f, --fold-case   convert key to lower case\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
" -o, --output=NAME  write output to file NAME\n"
"   --quiet     don't print messages while building database\n"
" -u, --undo     print content of database file, one entry a line\n"
" -V, --version    output version information and exit\n"
"If INPUT-FILE is -, input is read from standard input.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... INFIL UTFIL\n"
"      %s [FLAGGA]... -o UTFIL INFIL\n"
"      %s [FLAGGA]... -u INFIL\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
"korta.\n"
" -f, --fold-case   omvandla nyckel till små bokstäver\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -o, --output=NAMN  skriv resultatet till filen NAMN\n"
"   --quiet     visa inga meddelanden när databasen byggs\n"
" -u, --undo     skriv innehållet i databasen, en post per rad\n"
" -V, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"Om INFIL är -, läs indata från standard in\n"

#: locale/programs/localedef.c:397
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... name\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -c, --force        create output even if warning messages were "
"issued\n"
" -h, --help        display this help and exit\n"
" -f, --charmap=FILE    symbolic character names defined in FILE\n"
" -i, --inputfile=FILE   source definitions are found in FILE\n"
" -u, --code-set-name=NAME specify code set for mapping ISO 10646 elements\n"
" -v, --verbose       print more messages\n"
" -V, --version       output version information and exit\n"
"   --posix        be strictly POSIX conform\n"
"\n"
"System's directory for character maps: %s\n"
"            locale files : %s\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... namn\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
" -c, --force        skapa resultatfil även om varningar gavs\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -f, --charmap=FIL     symboliska teckennamn definieras i FIL\n"
" -i, --inputfile=FIL    källdefinitioner finns i FIL\n"
" -u, --code-set-name=NAMN ange koduppsättning för att översätta\n"
"              ISO 10646-element\n"
" -v, --verbose       skriv mer meddelanden\n"
" -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"   --posix        följ POSIX strikt\n"
"\n"
"Systemets katalog för teckenuppsättningar: %s\n"
"                lokalfiler: %s\n"

#: locale/programs/locale.c:245
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... name\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -h, --help      display this help and exit\n"
" -V, --version     output version information and exit\n"
"\n"
" -a, --all-locales   write names of available locales\n"
" -m, --charmaps    write names of available charmaps\n"
"\n"
" -c, --category-name  write names of selected categories\n"
" -k, --keyword-name  write names of selected keywords\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... namn\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
"korta.\n"
" -h, --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
" -a, --all-locales   skriv namnen på tillgängliga lokaler\n"
" -m, --charmaps    skriv namnen på tillgängliga teckenuppsättningar\n"
"\n"
" -c, --category-name  skriv namnen på utvalda kategorier\n"
" -k, --keyword-name  skriv namnen på utvalda nyckelord\n"

#: posix/getconf.c:200
#, c-format
msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
msgstr "Användning: %s variabelnamn [sökväg]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:609
msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
msgstr "Användning: rpcinfo [ -n portnr ] -u värd prognr [ versnr ]\n"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:59
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:48
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Användarsignal 1"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:60
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:49
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Användarsignal 2"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:642
msgid "Value too large for defined data type"
msgstr "Värdet för stort för definierad datatyp"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:55
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:45
msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Virtuell tidtagare löpte ut"

#: time/zic.c:1871
msgid "Wild result from command execution"
msgstr "Vilt resultat från kommandokörning"

#: stdio-common/../sysdeps/unix/siglist.c:57
#: sysdeps/unix/sysv/linux/siglist.h:47
msgid "Window changed"
msgstr "Fönstret ändrades"

#: catgets/gencat.c:174 db/makedb.c:125 locale/programs/locale.c:192
#: locale/programs/localedef.c:185
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Skriven av %s.\n"

#: nis/ypclnt.c:142
msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Internal error\n"
msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Internt fel\n"

#: nis/ypclnt.c:146
#, c-format
msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: No server for domain %s\n"
msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Ingen betjänt för domän %s\n"

#: nis/ypclnt.c:150
msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Resource allocation failure\n"
msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Resursallokeringsfel\n"

#: nis/ypclnt.c:154
msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Unknown error\n"
msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Okänt fel\n"

#. TRANS You did @strong{what}?
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:596
msgid "You really blew it this time"
msgstr "Du strulade till det den här gången"

#: time/zic.c:1048
msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
msgstr ""
"Zon-fortsättningsradens sluttid är inte efter sluttiden på föregående rad"

#: locale/programs/charmap.c:397 locale/programs/locfile.c:363
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "\"%1$s\" definition slutar ej med \"END %1$s\""

#: locale/programs/ld-monetary.c:359 locale/programs/ld-numeric.c:190
#, c-format
msgid "`-1' must be last entry in `%s' field in `%s' category"
msgstr "\"-1\" måste vara sista post i fält \"%s\" i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1655
msgid "`...' must only be used in `...' and `UNDEFINED' entries"
msgstr "\"...\" får endast användas för post \"...\" och post \"UNDEFINED\""

#: locale/programs/locfile.c:560
msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
msgstr ""
"\"from\" förväntades efter första argumentet till \"collating-element\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1112
msgid ""
"`from' string in collation element declaration contains unknown character"
msgstr ""
"\"från\"-sträng i deklaration av kollationeringselement innehåller okänt "
"tecken"

#: locale/programs/charmap.c:267
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "argumentet till <%s> måste vara ett enskilt tecken"

#: locale/programs/locfile.c:237
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "argumentet till \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"

#: sunrpc/auth_unix.c:323
msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
msgstr "auth_none.c - Fatalt kodningsproblem"

#: inet/rcmd.c:365
msgid "bad .rhosts owner"
msgstr "dålig ägare av .rhosts-ägare"

#: locale/programs/charmap.c:212 locale/programs/locfile.c:231
msgid "bad argument"
msgstr "dåligt argument"

#: time/zic.c:1170
msgid "blank FROM field on Link line"
msgstr "tomt \"FROM\"-fält på \"Link\"-rad"

#: time/zic.c:1174
msgid "blank TO field on Link line"
msgstr "tomt \"TO\"-fält på \"Link\"-rad"

#: malloc/mcheck.c:191
msgid "block freed twice"
msgstr "block avallokerat två gånger"

#: malloc/mcheck.c:194
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy"
msgstr "felaktig mcheck_status, biblioteket är felaktigt"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:179
msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
msgstr "utsändning: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:186
msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
msgstr "utsändning: ioctl (hämta gränssnittsflaggor)"

#: sunrpc/svc_udp.c:402
msgid "cache_set: victim not found"
msgstr "cache_set: offer hittades ej"

#: time/zic.c:1698
msgid "can't determine time zone abbreviation to use just after until time"
msgstr ""
"kan inte avgöra tidszonsförkortning att använda just efter \"until\"-tid"

#: sunrpc/svc_simple.c:64
#, c-format
msgid "can't reassign procedure number %d\n"
msgstr "kan inte ändra procedurnummer %d\n"

#: locale/programs/localedef.c:291
#, c-format
msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
msgstr "kan inte ta status på lokalfil \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1317
#, c-format
msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
msgstr "kan inte sätta in kollationselement \"%.*s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1496 locale/programs/ld-collate.c:1501
msgid "cannot insert into result table"
msgstr "kan inte sätta in i resultattabell"

#: locale/programs/ld-collate.c:1169 locale/programs/ld-collate.c:1211
#, c-format
msgid "cannot insert new collating symbol definition: %s"
msgstr "kan inte sätta in ny kollationssymbolsdefinition: %s"

#: db/makedb.c:161
#, c-format
msgid "cannot open database file `%s': %s"
msgstr "kan inte öppna databasfil \"%s\": %s"

#: catgets/gencat.c:260 db/makedb.c:180
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "kan inte öppna infil \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:224
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "kan inte öppna lokaldefinitionsfil \"%s\""

#: catgets/gencat.c:765 catgets/gencat.c:806 db/makedb.c:189
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\""

#: locale/programs/locfile.c:1008
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\" för kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1363
msgid "cannot process order specification"
msgstr "kan inte bearbeta sorteringsspecifikation"

#: locale/programs/locale.c:304
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "kan inte läsa teckenuppsättningskatalog \"%s\""

#: locale/programs/locale.c:279
#, c-format
msgid "cannot read locale directory `%s'"
msgstr "kan inte läsa lokalkatalog \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:313
#, c-format
msgid "cannot read locale file `%s'"
msgstr "kan inte läsa lokalfil \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:338
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "kan inte skriva utfiler till \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:381
msgid "category data requested more than once: should not happen"
msgstr "kategoridata begärd mer än en gång: borde inte inträffa"

#: locale/programs/ld-ctype.c:266
#, c-format
msgid "character %s'%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "tecknet %s\"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:291
#, c-format
msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "tecknet %s\"%s\" i klass \"%s\" kan inte vara i klass \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:313
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "tecknet <SP> inte definierat i teckenuppsättning"

#: locale/programs/ld-ctype.c:944 locale/programs/ld-ctype.c:1007
#: locale/programs/ld-ctype.c:1015 locale/programs/ld-ctype.c:1023
#: locale/programs/ld-ctype.c:1031 locale/programs/ld-ctype.c:1039
#: locale/programs/ld-ctype.c:1047 locale/programs/ld-ctype.c:1073
#: locale/programs/ld-ctype.c:1081 locale/programs/ld-ctype.c:1119
#: locale/programs/ld-ctype.c:1146 locale/programs/ld-ctype.c:1157
#, c-format
msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "tecknet \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"

#: locale/programs/ld-ctype.c:806
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "teckenklass \"%s\" redan definierad"

#: locale/programs/ld-ctype.c:838
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "teckenuppsättning \"%s\" redan definierad"

#: locale/programs/charmap.c:76
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"

#: sunrpc/clnt_raw.c:106
msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
msgstr "clnt_raw.c - Fatalt fel vid serialisering"

#: locale/programs/ld-collate.c:1332
#, c-format
msgid "collation element `%.*s' appears more than once: ignore line"
msgstr "kollationselement \"%.*s\" finns mer än en gång: rad ignorerad"

#: locale/programs/ld-collate.c:1350
#, c-format
msgid "collation symbol `%.*s' appears more than once: ignore line"
msgstr "kollationssymbol \"%.*s\" finns mer än en gång: rad ignorerad"

#: locale/programs/locfile.c:544
#, c-format
msgid "collation symbol expected after `%s'"
msgstr "kollationssymbol förväntades efter \"%s\""

#: inet/rcmd.c:130
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "koppla till adress %s: "

#: sunrpc/svc_simple.c:70
msgid "couldn't create an rpc server\n"
msgstr "kunde inte skapa en rpc-betjänt\n"

#: sunrpc/svc_simple.c:77
#, c-format
msgid "couldn't register prog %d vers %d\n"
msgstr "kunde inte registrera prog %d vers %d\n"

#: locale/programs/charmap.c:86
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "standardteckenuppsättningsfil \"%s\" inte hittad"

#: locale/programs/ld-time.c:154
#, c-format
msgid ""
"direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor "
"'-'"
msgstr "riktningsflagga i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" är varken \"+\" eller \"-\""

#: locale/programs/ld-time.c:164
#, c-format
msgid ""
"direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single "
"character"
msgstr ""
"riktningsflagga i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" är inte ett "
"enskilt tecken"

#: locale/programs/charset.c:87 locale/programs/charset.c:132
#, c-format
msgid "duplicate character name `%s'"
msgstr "duplicerat teckennamn \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1144
msgid "duplicate collating element definition"
msgstr "dubbla definitioner av kollationselement"

#: locale/programs/ld-collate.c:1290
#, c-format
msgid "duplicate definition for character `%.*s'"
msgstr "dubbla definitioner för tecken \"%.*s\""

#: db/makedb.c:311
msgid "duplicate key"
msgstr "duplicerad nyckel"

#: catgets/gencat.c:379
msgid "duplicate set definition"
msgstr "duplicerad definition av mängd"

#: time/zic.c:963
#, c-format
msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
msgstr "duplicerat zonnamn %s (fil \"%s\", rad %d)"

#: catgets/gencat.c:542
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "duplicerad meddelandeidentifierare"

#: catgets/gencat.c:515
msgid "duplicated message number"
msgstr "duplicerat meddelandenummer"

#: locale/programs/ld-collate.c:1699
msgid "empty weight name: line ignored"
msgstr "tomt viktnamn: rad ignorerad"

#: sunrpc/svc_udp.c:348
msgid "enablecache: cache already enabled"
msgstr "enablecache: cache redan påslagen"

#: sunrpc/svc_udp.c:353
msgid "enablecache: could not allocate cache"
msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache"

#: sunrpc/svc_udp.c:360
msgid "enablecache: could not allocate cache data"
msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache-data"

#: sunrpc/svc_udp.c:366
msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache-fifo"

#: locale/programs/ld-collate.c:1422
msgid "end point of ellipsis range is bigger then start"
msgstr "slutpunkt för ... är större än startvärdet"

#: locale/programs/ld-collate.c:1152
msgid "error while inserting collation element into hash table"
msgstr "fel vid insättning av kollationselement i hashtabellen"

#: locale/programs/ld-collate.c:1164
msgid "error while inserting to hash table"
msgstr "fel vid insättning i hashtabellen"

#: locale/programs/locfile.c:487
msgid "expect string argument for `copy'"
msgstr "förväntar strängargument för \"copy\""

#: time/zic.c:854
msgid "expected continuation line not found"
msgstr "förväntad fortsättningsrad ej funnen"

#: locale/programs/locfile.c:1032
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "misslyckades skriva data för kategori \"%s\""

#: nis/ypclnt.c:187
msgid "fcntl: F_SETFD"
msgstr "fcntl_ F_SETFD"

#: locale/programs/ld-monetary.c:155 locale/programs/ld-numeric.c:95
#, c-format
msgid "field `%s' in category `%s' not defined"
msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" inte definierat"

#: locale/programs/ld-messages.c:81 locale/programs/ld-messages.c:102
#, c-format
msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" odefinierat"

#: locale/programs/locfile.c:569
msgid "from-value of `collating-element' must be a string"
msgstr "frånvärde för \"collating-element\" måste vara en sträng"

#: locale/programs/linereader.c:328
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "skräp i slutet av teckenkodsspecifikation"

#: locale/programs/linereader.c:214
msgid "garbage at end of number"
msgstr "skräp i slutet av nummer"

#: locale/programs/ld-time.c:183
#, c-format
msgid ""
"garbage at end of offset value in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr ""
"skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-time.c:238
#, c-format
msgid ""
"garbage at end of starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr ""
"skräp i slutet av startdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-time.c:311
#, c-format
msgid ""
"garbage at end of stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr ""
"skräp i slutet av slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: sunrpc/get_myaddr.c:73
msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
msgstr "get_myaddress: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"

#: time/zic.c:1147
msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
msgstr "otillåtet \"CORRECTION\"-fält på \"Leap\"-rad"

#: time/zic.c:1151
msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
msgstr "otillåtet \"Rolling/Stationary\"-fält på \"Leap\"-rad"

#: locale/programs/ld-collate.c:1770
msgid "illegal character constant in string"
msgstr "otillåten teckenkonstant i sträng"

#: locale/programs/ld-collate.c:1119
msgid "illegal collation element"
msgstr "otillåtet kollationselement"

#: locale/programs/charmap.c:196
msgid "illegal definition"
msgstr "otillåten definition"

#: locale/programs/charmap.c:349
msgid "illegal encoding given"
msgstr "otillåten kodning given"

#: locale/programs/linereader.c:546
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "otillåten teckensekvens vid strängslut"

#: locale/programs/charset.c:101
msgid "illegal names for character range"
msgstr "otillåtna namn för teckenintervall"

#: locale/programs/ld-time.c:176
#, c-format
msgid "illegal number for offset in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr ""
"otillåtet tal för tilläggsvärde i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: catgets/gencat.c:352 catgets/gencat.c:429
msgid "illegal set number"
msgstr "otillåtet tal för mängd"

#: locale/programs/ld-time.c:230
#, c-format
msgid "illegal starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "otillåtet startdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-time.c:303
#, c-format
msgid "illegal stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "otillåtet slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:812
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenklasser tillåtna"

#: locale/programs/ld-ctype.c:844
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr ""
"implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenuppsättningar tillåtet"

#: db/makedb.c:163
msgid "incorrectly formatted file"
msgstr "felaktigt formaterad rad"

#: time/zic.c:811
msgid "input line of unknown type"
msgstr "inrad av okänd typ"

#: time/zic.c:1760
msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig isdst"

#: time/zic.c:1768
msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig ttisgmt"

#: time/zic.c:1764
msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig ttisstd"

#: locale/programs/ld-ctype.c:304
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "internt fel i %s, rad %u"

#: time/zic.c:1019
msgid "invalid GMT offset"
msgstr "ogiltigt GMT-tillägg"

#: time/zic.c:1022
msgid "invalid abbreviation format"
msgstr "ogiltigt förkortningsformat"

#: time/zic.c:1112 time/zic.c:1313 time/zic.c:1327
msgid "invalid day of month"
msgstr "ogiltig dag i månaden"

#: time/zic.c:1270
msgid "invalid ending year"
msgstr "ogiltigt slutår"

#: time/zic.c:1084
msgid "invalid leaping year"
msgstr "ogiltigt skottår"

#: time/zic.c:1099 time/zic.c:1202
msgid "invalid month name"
msgstr "ogiltigt månadsnamn"

#: time/zic.c:918
msgid "invalid saved time"
msgstr "ogiltigt sparad tid"

#: time/zic.c:1250
msgid "invalid starting year"
msgstr "ogiltigt startår"

#: time/zic.c:1128 time/zic.c:1230
msgid "invalid time of day"
msgstr "ogiltig tid på dagen"

#: time/zic.c:1318
msgid "invalid weekday name"
msgstr "ogiltigt veckodagsnamn"

#: locale/programs/ld-collate.c:1415
msgid "line after ellipsis must contain character definition"
msgstr "rad efter ... måste innehålla teckendefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1394
msgid "line before ellipsis does not contain definition for character constant"
msgstr "rad före ... innehåller inte definition för teckenkonstant"

#: time/zic.c:791
msgid "line too long"
msgstr "för lång rad"

#: locale/programs/localedef.c:285
#, c-format
msgid "locale file `%s', used in `copy' statement, not found"
msgstr "lokalfil \"%s\", använd i \"copy\", inte funnen"

#: catgets/gencat.c:610
msgid "malformed line ignored"
msgstr "felaktig rad ignorerad"

#: malloc/mcheck.c:185
msgid "memory clobbered before allocated block"
msgstr "minnet förstört före allokerat block"

#: malloc/mcheck.c:188
msgid "memory clobbered past end of allocated block"
msgstr "minnet förstört efter slutet på allokerat block"

#: locale/programs/ld-collate.c:167 locale/programs/ld-collate.c:173
#: locale/programs/ld-collate.c:177 locale/programs/ld-collate.c:1442
#: locale/programs/ld-collate.c:1471 locale/programs/locfile.c:962
#: locale/programs/xmalloc.c:68 posix/getconf.c:250
msgid "memory exhausted"
msgstr "minne slut"

#: malloc/obstack.c:462
msgid "memory exhausted\n"
msgstr "minnet slut\n"

#: malloc/mcheck.c:182
msgid "memory is consistent, library is buggy"
msgstr "minnet är konsistent, biblioteket är felaktigt"

#: locale/programs/ld-time.c:350
#, c-format
msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "eraformat i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" saknas"

#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "missing era name in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "eranamn i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" saknas"

#: time/zic.c:913
msgid "nameless rule"
msgstr "namnlös regel"

#: sunrpc/svc_simple.c:140
#, c-format
msgid "never registered prog %d\n"
msgstr "aldrig registrerat prog %d\n"

#: locale/programs/ld-messages.c:95 locale/programs/ld-messages.c:116
#, c-format
msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
msgstr "felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\" i kategori \"%s\": %s"

#: time/zic.c:2086
msgid "no day in month matches rule"
msgstr "ingen dag i månaden matchar regeln"

#: locale/programs/ld-collate.c:260
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "ingen definition av \"UNDEFINED\""

#: locale/programs/locfile.c:501
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "inget annat nyckelord ska anges när \"copy\" används"

#: locale/programs/localedef.c:344
msgid "no output file produced because warning were issued"
msgstr "ingen utfil skapad på grund av varningar"

#: locale/programs/charmap.c:315 locale/programs/charmap.c:466
#: locale/programs/charmap.c:545
msgid "no symbolic name given"
msgstr "inget symboliskt namn givet"

#: locale/programs/charmap.c:380 locale/programs/charmap.c:512
#: locale/programs/charmap.c:578
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "inget symboliskt namn givet för slutet på omfånget"

#: locale/programs/ld-collate.c:244
#, c-format
msgid "no weight defined for symbol `%s'"
msgstr "ingen vikt definierad för symbol \"%s\""

#: locale/programs/charmap.c:430
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "endast definition av \"WIDTH\" får följa definitionen av \"CHARMAP\""

#: db/makedb.c:327
#, c-format
msgid "problems while reading `%s'"
msgstr "problem läsa \"%s\""

#: sunrpc/rpcinfo.c:222 sunrpc/rpcinfo.c:350
#, c-format
msgid "program %lu is not available\n"
msgstr "program %lu är inte tillgängligt\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:245 sunrpc/rpcinfo.c:282 sunrpc/rpcinfo.c:371
#: sunrpc/rpcinfo.c:408 sunrpc/rpcinfo.c:429 sunrpc/rpcinfo.c:462
#, c-format
msgid "program %lu version %lu is not available\n"
msgstr "program %lu version %lu är inte tillgängligt\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:466
#, c-format
msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
msgstr "program %lu version %lu beredd och väntar\n"

#: inet/rcmd.c:172
#, c-format
msgid "rcmd: select (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: select (sätter upp standard fel): %m\n"

#: inet/rcmd.c:104
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: uttag (socket): Alla portar används\n"

#: inet/rcmd.c:160
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write: (sätter upp standard fel): %m\n"

#: sunrpc/svc_simple.c:83
msgid "registerrpc: out of memory\n"
msgstr "registerrpc: minnet slut\n"

#: time/zic.c:1821
msgid "repeated leap second moment"
msgstr "upprepat skottsekundstillfälle"

#: sunrpc/rpcinfo.c:659
#, c-format
msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
msgstr "rpcinfo: %s är en okänd värd\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:626
#, c-format
msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
msgstr "rpcinfo: %s är en okänd tjänst\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:600
#, c-format
msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
msgstr "rpcinfo: Kunde inte ta bort registrering av prog %s version %s\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:576
#, c-format
msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
msgstr "rpcinfo: utsändning misslyckades: %s\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:505
msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
msgstr "rpcinfo: kan inte kontakta portmapper"

#: sunrpc/rpcinfo.c:510
msgid "rpcinfo: can't contact portmapper: "
msgstr "rpcinfo: kan inte kontakta portmapper: "

#: time/zic.c:704 time/zic.c:706
msgid "same rule name in multiple files"
msgstr "samma regel i flera filer"

#: inet/rcmd.c:175
msgid "select: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "select: protokollfel i förbindelseuppsättning\n"

#: inet/rcmd.c:193
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "uttag (socket): protokollfel i förbindelseuppsättning\n"

#: locale/programs/locfile.c:622
msgid "sorting order `forward' and `backward' are mutually exclusive"
msgstr ""
"sorteringsordning \"forward\" och \"backward\" är ömsesidigt uteslutande"

#: locale/programs/ld-collate.c:1571 locale/programs/ld-collate.c:1617
msgid ""
"specification of sorting weight for collation symbol does not make sense"
msgstr ""
"specifikation av sorteringsvikter för kollationssymbol verkar inte vettig"

#: time/zic.c:775
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: time/zdump.c:268
msgid "standard output"
msgstr "standard ut"

#: locale/programs/ld-time.c:257
#, c-format
msgid "starting date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "startdatum är otillåtet i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: time/zic.c:1274
msgid "starting year greater than ending year"
msgstr "startår är större än slutår"

#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "stopping date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "slutdatum är otillåtet i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: sunrpc/svc_tcp.c:201 sunrpc/svc_tcp.c:206
msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: minnet slut\n"

#: sunrpc/svc_tcp.c:149
msgid "svctcp_.c - cannot getsockname or listen"
msgstr "svctcp_.c - kan inte anropa getsockname eller listen"

#: sunrpc/svc_tcp.c:136
msgid "svctcp_.c - udp socket creation problem"
msgstr "svctcp_.c - problem att skapa udp-uttag (socket)"

#: sunrpc/svc_tcp.c:156 sunrpc/svc_tcp.c:163
msgid "svctcp_create: out of memory\n"
msgstr "svctcp_create: minnet slut\n"

#: sunrpc/svc_udp.c:123
msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
msgstr "svcudp_create - kan inte anropa getsockname"

#: sunrpc/svc_udp.c:111
msgid "svcudp_create: socket creation problem"
msgstr "svcudp_create: problem att skapa uttag (socket)"

#: locale/programs/ld-collate.c:1194
#, c-format
msgid ""
"symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates element "
"definition"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar elementdefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1067
#, c-format
msgid ""
"symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other element "
"definition"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar annan\n"
"elementdefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1203
#, c-format
msgid ""
"symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other symbol "
"definition"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar annan\n"
"symboldefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1076
#, c-format
msgid ""
"symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbol "
"definition"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar symboldefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1058 locale/programs/ld-collate.c:1185
#, c-format
msgid ""
"symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbolic name "
"in charset"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar symbolnamn i\n"
"teckenuppsättning"

#: locale/programs/charmap.c:314 locale/programs/charmap.c:348
#: locale/programs/charmap.c:378 locale/programs/charmap.c:465
#: locale/programs/charmap.c:511 locale/programs/charmap.c:544
#: locale/programs/charmap.c:576
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "syntaxfel i definition av %s: %s"

#: locale/programs/locfile.c:642
msgid "syntax error in `order_start' directive"
msgstr "syntaxfel i direktivet \"order_start\""

#: locale/programs/locfile.c:384
msgid "syntax error in character class definition"
msgstr "syntaxfel i teckenklassdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:442
msgid "syntax error in character conversion definition"
msgstr "syntaxfel i teckenkonverteringsdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:684
msgid "syntax error in collating order definition"
msgstr "syntaxfel i kollationssorteringsdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:534
msgid "syntax error in collation definition"
msgstr "syntaxfel i kollationsdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:357
msgid "syntax error in definition of LC_CTYPE category"
msgstr "syntaxfel i definition av kategorin LC_CTYPE"

#: locale/programs/locfile.c:300
msgid "syntax error in definition of new character class"
msgstr "syntaxfel i definition av ny teckenklass"

#: locale/programs/locfile.c:310
msgid "syntax error in definition of new character map"
msgstr "syntaxfel i definition av ny teckenuppsättning"

#: locale/programs/locfile.c:895
msgid "syntax error in message locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av meddelandelokal"

#: locale/programs/locfile.c:806
msgid "syntax error in monetary locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av monetärlokal"

#: locale/programs/locfile.c:833
msgid "syntax error in numeric locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av numerisk lokal"

#: locale/programs/locfile.c:744
msgid "syntax error in order specification"
msgstr "syntaxfel i sorteringsspecifikation"

#: locale/programs/charmap.c:195 locale/programs/charmap.c:211
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "syntaxfel i prolog: %s"

#: locale/programs/locfile.c:871
msgid "syntax error in time locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av tidslokal"

#: locale/programs/locfile.c:277
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "syntaxfel: inte inne i en lokaldefinition"

#: catgets/gencat.c:381 catgets/gencat.c:517 catgets/gencat.c:544
msgid "this is the first definition"
msgstr "detta är den första definitionen"

#: time/zic.c:1117
msgid "time before zero"
msgstr "tid före noll"

#: time/zic.c:1125 time/zic.c:1986 time/zic.c:2005
msgid "time overflow"
msgstr "för stort tidsvärde"

#: locale/programs/charset.c:44
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "för få byte i teckenkodning"

#: locale/programs/charset.c:46
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "för många tecken i teckenkodning"

#: locale/programs/locales.h:72
msgid "too many character classes defined"
msgstr "för många teckenklasser definierade"

#: time/zic.c:1815
msgid "too many leap seconds"
msgstr "för många skottsekunder"

#: time/zic.c:1787
msgid "too many local time types"
msgstr "för många lokala tidstyper"

#: time/zic.c:1741
msgid "too many transitions?!"
msgstr "för många övergångar?!"

#: locale/programs/ld-collate.c:1626
msgid "too many weights"
msgstr "för många vikter"

#: time/zic.c:2109
msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
msgstr "för många eller för långa tidszonförkortningar"

#: locale/programs/linereader.h:146
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "avslutande skräp vid radslutet"

#: sunrpc/svc_simple.c:132
#, c-format
msgid "trouble replying to prog %d\n"
msgstr "problem att svara till prog %d\n"

#: locale/programs/ld-collate.c:1386
msgid "two lines in a row containing `...' are not allowed"
msgstr "två rader efter varann som har \"...\" är inte tillåtet"

#: time/zic.c:1281
msgid "typed single year"
msgstr "satte typ på endast ett år"

#: posix/getconf.c:239
msgid "undefined"
msgstr "odefinierad"

#: locale/programs/charmap.c:617 locale/programs/charmap.c:628
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "okänt tecken \"%s\""

#: locale/programs/ld-messages.c:193 locale/programs/ld-messages.c:204
#: locale/programs/ld-messages.c:215 locale/programs/ld-messages.c:226
#: locale/programs/ld-time.c:698
#, c-format
msgid "unknown character in field `%s' of category `%s'"
msgstr "okänt tecken i fält \"%s\" i kategori \"%s\""

#: locale/programs/locfile.c:607
msgid "unknown collation directive"
msgstr "okänt kollationsdirektiv"

#: catgets/gencat.c:478
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "okänt direktiv \"%s\": rad ignorerad"

#: catgets/gencat.c:457
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "okänd mängd \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1370 locale/programs/ld-collate.c:1561
#: locale/programs/ld-collate.c:1735
#, c-format
msgid "unknown symbol `%.*s': line ignored"
msgstr "okänd symbol \"%.*s\": rad ignorerad"

#: time/zic.c:747
msgid "unruly zone"
msgstr "besvärlig zon"

#: catgets/gencat.c:962
msgid "unterminated message"
msgstr "oavslutat meddelande"

#: locale/programs/linereader.c:515 locale/programs/linereader.c:550
msgid "unterminated string"
msgstr "oavslutad sträng"

#: locale/programs/linereader.c:385
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "oavslutat symboliskt namn"

#: locale/programs/ld-collate.c:1688
msgid "unterminated weight name"
msgstr "oavslutat viktnamn"

#: locale/programs/charset.c:119
msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
msgstr "övre gräns i intervall är inte mindre än undre gräns"

#: time/zic.c:2052
msgid "use of 2/29 in non leap-year"
msgstr "använder 29/2 i icke-skottår"

#: locale/programs/charmap.c:438 locale/programs/charmap.c:492
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "värdet på %s måste vara heltal"

#: locale/programs/charmap.c:233
#, c-format
msgid "value for <%s> must lie between 1 and 4"
msgstr "värde på <%s> måste vara mellan 1 och 4"

#: locale/programs/ld-monetary.c:149 locale/programs/ld-numeric.c:89
#, c-format
msgid "value for field `%s' in category `%s' must not be the empty string"
msgstr "värde på fält \"%s\" i kategori \"%s\" får inte vara tom sträng"

#: locale/programs/charmap.c:245
msgid "value of <mb_cur_max> must be greater than the value of <mb_cur_min>"
msgstr "värdet på <mb_cur_max> måste vara större än värdet på <mb_cur_min>"

#: locale/programs/ld-monetary.c:139
msgid ""
"value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' does not "
"correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr ""
"värdet på fältet \"int_curr_symbol\" i kategorin LC_MONETARY stämmer inte "
"med värden i ISO 4217"

#: locale/programs/ld-monetary.c:133
msgid ""
"value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' has wrong length"
msgstr ""
"värdet på fältet \"int_curr_symbol\" i kategorin LC_MONETARY har fel längd"

#: locale/programs/ld-monetary.c:371 locale/programs/ld-numeric.c:199
#, c-format
msgid "values for field `%s' in category `%s' must be smaller than 127"
msgstr "värden på fält \"%s\" i kategorin \"%s\" måste vara mindre än 127"

#: locale/programs/ld-monetary.c:367
#, c-format
msgid "values for field `%s' in category `%s' must not be zero"
msgstr "värden på fält \"%s\" i kategorin \"%s\" får inte vara noll"

#: login/utmp_file.c:84
msgid "while opening UTMP file"
msgstr "när UTMP-filen öppnades"

#: catgets/gencat.c:989
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "när gammal katalogfil öppnades"

#: db/makedb.c:354
msgid "while reading database"
msgstr "när databasen lästes"

#: db/makedb.c:316
msgid "while writing data base file"
msgstr "när databasen skrevs"

#: db/makedb.c:142
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "fel antal argument"

#: time/zic.c:1075
msgid "wrong number of fields on Leap line"
msgstr "fel antal fält på \"Leap\"-rad"

#: time/zic.c:1166
msgid "wrong number of fields on Link line"
msgstr "fel antal fält på \"Link\"-rad"

#: time/zic.c:909
msgid "wrong number of fields on Rule line"
msgstr "fel antal fält på \"Rule\"-rad"

#: time/zic.c:979
msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
msgstr "fel antal fält på \"Zone\"-fortsättningsrad"

#: time/zic.c:937
msgid "wrong number of fields on Zone line"
msgstr "fel antal fält på \"Zone\"-rad"

#: nis/ypclnt.c:811
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: kan inte omvandla värd till nätnamn\n"

#: nis/ypclnt.c:823
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: kan inte hämta betjäntadress\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.