Re: textutils-kommentarer

From: Peter Antman (peter.antman_at_abc.se)
Date: 1997-04-04 11:19:25

On 3 Apr, Göran Uddeborg wrote:
> Peter Antman tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
>> > Kanske "skriv ej rader (som är) gemensamma för båda filerna".
>> 
>> Va? Var det inte precis tvärtom? "Skriv ej rader som inte är gemensamma
>> för båda filerna"
> 
> Det var tydligen bra att jag tog upp det här. Nej, det är inte
> tvärtom. comm tar två filer och skriver raderna i dem i tre
> kolumner. Den första innehåller rader som bara förekommer i första
> filen. Den andra rader som bara förekommer i andre filen. Den tredje
> rader som förekommer i båda filerna. Med flaggan -1 utelämnar man
> första kolumnen, med -2 den andra, och med -3 den tredje. Med de båda
> flaggorna -1 och -2 gör den som du säger, utelämnar rader som inte är
> gemensamma för båda filerna. Med -123 skriver den ingenting, fast i
> tre kolumner. :-)
> 
> Om man läser manualen framgår det här lite bättre.
> 

Ok, tack. 
-- 
---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.