Re: textutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-02 13:03:50

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: textutils-kommentarer 
   Date:   Wed, 2 Apr 1997 13:03:50 +0200
   ------


>> > > " -j FIELD (obsolescent) equivalent to `-1 FIELD -2 FIELD'\n"
>> > > " -j FÄLT (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT -2 FÄLT\"\n"
>> 
>> > "Obsolet" är väl svengelska. "Föråldrat" skulle jag nog sagt. >
>> "Förlegat" som någon föreslog låter också bra.
>> 
>> Onödigt, gammalt?
PA> Obsolet är svenska och betyder föråldrad enligt SAOL.

Poängen är ju hur som helst att originalet har "obsolescent", som inte
betyder "obsolet". Jag tycker att "förlegad" är bättre än
"föråldrad", och jag tycker att "obsolet" är för starkt.

Ett annat ord som förekommer i samma sammanhang är "deprecated" --
hela perl5-manualen kryllar av ordet. Översätt det, den som kan.


>> > > #: src/tr.c:358 #, c-format > > msgid "Usage: %s
>> [OPTION]... SET1 [SET2]\n" > > msgstr "Användning: %s
>> [FLAGGA]... SET1 [SET2]\n"
>> 
>> > SET -> MÄNGD kanske?
>> 
>> Definitivt!

PA> Varför MÄNGD? SET står väl för UPPSÄTTNING. I manualen anges
PA> string. Allstå STRÄNG1 STRÄNG2

Nja, SET får nog anses stå för just mängd, alltså sådana som man
manipulerar i logikens mängdteori. Tyvärr är det ett ganska dåligt
ordval redan på engelska, eftersom mängder är oordnade och inte kan
innehålla dubletter. I "tr" kan ju det första argumentet inte
innehålla dubletter, men det kan det andra. Och båda argumenten är
synnerligen ordnade.

Jag röstar för STRÄNG.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.