Re: textutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-02 14:11:33

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: textutils-kommentarer 
   Date:   Wed, 02 Apr 1997 14:11:33 +0200
   ------


>>PA> " -d  samma som -t u2, välj osignerade decimala korta\n"

>>Vad säger ni andra? "Teckenlösa", "osignerade" eller något bättre?
>
>Jag röstar för "utan tecken".

"osignerade decimala korta" är rotvälska. "Korta" är ett adjektiv, inte ett 
substantiv.

Jag föreslår "korta heltal utan tecken", eller om det ska vara med 
decimal "korta decimaltal utan tecken".

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.