Re: textutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-02 09:51:22

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Peter Antman <peter.antman@abc.se>
   Subject: Re: textutils-kommentarer 
   Date:   Wed, 2 Apr 1997 09:51:22 +0200 (MET DST)
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
>   Subject: Re: textutils-kommentarer
>   Date:   Thu, 27 Mar 1997 18:32:38 +0100
>   ------
> 
> > > " -v, --show-nonprinting  use ^ and M- notation, except for LFD
> > and TAB\n" " -v, --show-nonprinting  använd ^ och M-
> > betäckningssätt, utom för LFD and TAB\n"
> 
> > "betEckningssätt". Eller kanske enklare "markeringar" eller
> > "notationer" som föreslagits.
> 
> Jag tycker notation.

Ja.

> 
> > > " -3       suppress lines unique to both files\n"
> > > " -3       skriv ej rader som är unika för båda filerna\n"
> 
> > "unika för båda filerna"
> 
> > Konstig formulering. Orginalet är lika konstigt, visst, men ändå.
> > Du kan om du vill skriva en liten kommentar till författaren, vi gör
> > så ibland när vi hittar lustiga formuleringar i orginalen.
> 
> Jag tycker det låter bra på svenska. Dock kan man kanske säga "skriv inte
> ut rader..." istället. ("Ej" eller "inte", det är "ut" jag vill ha dit :-) 

Hm, jag behåller som det stod så länge.

> 
> > > " /REGEXP/[OFFSET]  copy up to but not including a matching line\n"
> > > " /REGUTR/[MOTVIKT]  kopiera till men inkludera ej en rad som stämmer
> > > med \n" 
> 
> > Är verkligen "motvikt" en bra översättning av "offset"? "avvikelse"
> > eller "förskutning" besriver väl bättre vad det handlar om?
> 
> "Förskjutning" låter bra. Sen behövs inte "inkludera ej". Skriv istället "
> kopiera till en rad som stämmer...". 

Bättre.Tack.

> 
> > > " -n, --lines=NUMBER    print first NUMBER lines instead of first
> > > 10\n" 
> > >" -n, --lines=NUMBER    skriv de första ANTAL-et rader i stället för
> > >10\n" 
> >         ^^^^^^ ANTAL väl?
> 
> Dessutom skulle jag skippa bindestrecket efter antal. Tycker det klart
> framgår ändå att det är en variabel som vi sätter bestämd form på. 

Menar du att et ska bort? Alltså "skriv de första ANTAL rader ...". Det låter
ju underligt. Har dock ändrat det till ANTALet. Vad sägs om det?

> 
> > > " -j FIELD     (obsolescent) equivalent to `-1 FIELD -2 FIELD'\n"
> > > " -j FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT -2 FÄLT\"\n"
> 
> > "Obsolet" är väl svengelska. "Föråldrat" skulle jag nog sagt.
> > "Förlegat" som någon föreslog låter också bra.
> 
> Onödigt, gammalt?

Obsolet är svenska och betyder föråldrad enligt SAOL.

> 
> > > " -d  same as -t u2, select unsigned decimal shorts\n"
> > > " -d  samma som -t u2, välj osignerade korta decimaler\n"
> 
> > "osignerade korta decimaler" skulle jag inte förstått. "\"short\"
> > decimalt utan tecken" kanske; "short" är ju en term från språket C
> > här.
> 
> Jag tycker att man ska översätta "short". Det är ju an almän term när man
> pratar datorer och talrepresentation. Har inte textutils framför mig just nu,
men jag tolkar som om de mena att decimaltal som representeras utan tecken
väljs att visas med få antal bitars noggranhet. 
> 
> > # offset är knepigt att översätta
> > #. Provoke with `sort -k1.'
> > #: src/sort.c:1878
> > msgid "starting field spec has `.' but lacks following character offset"
> > msgstr "första fältspecifikationen innehåller \".\" men saknar tecken för
> > indragning"
> 
> > #. Provoke with `sort -k1,'
> > #: src/sort.c:1915
> > msgid "field specification has `,' but lacks following field spec"
> > msgstr "fältspecifikationen innehåller \",\" men saknar uppföljande
> > fältspecifikationer"
> 
> I första fallet har "following" inte översatts. Kanke borde det vara med,
> kanske inte. Men jag tycker att om man ska översätta det, som i andra fallet,
så är "efterföljnade" bättre. 

Håller med. 

> 
> > > #: src/tr.c:358 #, c-format
> > > msgid "Usage: %s [OPTION]... SET1 [SET2]\n"
> > > msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... SET1 [SET2]\n"
> 
> > SET -> MÄNGD kanske?
> 
> Definitivt!

Varför MÄNGD? SET står väl för UPPSÄTTNING. I manualen anges string. Allstå
STRÄNG1 STRÄNG2
 
> > > > Hur brukar vi översätta REGEXP? Jag tycker inte om att förkorta
> > > > "reguljärt uttryck" (med två t) till "regutr" (med ett t).
> > > Nej, det ligger ju något i det. Förslag?
> 
> > Helt enkelt REGUTTR kanske?
> 
> Har använts (av mig bland annat) i tidigare översättningar.

Visst, det är bra.
 
> /Thomas
> 

---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.