Re: ursäkta klantighet - textutils igen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-24 12:30:42

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Peter Nilsson <peternil@pnidv96.univ.hv.se>
   Subject: =?ISO-8859-1?Q?Re:_ursäkta_klantighet_-_textutils_igen?   Date:   Mon, 24 Mar 1997 12:30:42 +0100 (MET)
   ------

On Mon, 24 Mar 1997, Swedish GNU/LI List wrote:

> > PA> " -j FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT -2 FÄLT\"\n"
> > PA> " -j1 FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT\"\n"
> > PA> " -j2 FÄLT     (Obsolet) likvärdigt med \"-2 FÄLT\"\n"
> > 
> > Svårt. Obsolet är något när det inte längre kan användas. "Obsolescent"
> > betyder "på väg ut". -j kan ju användas, så det är inte obsolet. Men det
> > kanske är tillräckligt bra.
> > 
> > Jag skulle i vilket fall som helst föredra "samma som" istället för
> > "likvärdigt med".
> 
> Tar samma som. Något förslag att ersätta Obsolet med?
> 

Föråldrad? Ålderdomlig? Förlegad?

Säger inte något av dessa vad det är frågan om?

Hej!

> > PA> " -t TECKEN    använd TECKEN som fätseparator för in- och
> > utmatning\n" 
> > 
> > fältseparator
> Tack.
> 
> > PA> "Skriv eller kontrollera MD5 kontrollsummor.\n"
> > 
> > MD5-kontrollsummor
> 
> OK
> 
> > PA> "   --status      mata inte ut något, statuskoden visar
> > framgång\n" 
> > 
> > "...visar om kontrollsumman stämmer" tycker jag är mer svenskt.
> 
> Tycker jag också, men ville hålla det på en rad. Tar dock ditt förslag.
> 
> > PA> msgstr "%s: %lu: felaktigt formaterad MDM5 kontrollsummerad"
> > 
> > MD5-kontrollsummerad
> 
> Ok.
> 
> > PA> msgstr "%s: inga korrekt formaterade MDM5 kontrollsummerader funna"
> > 
> > MD5-kontrollsummerader
> 
> Jepp.
> 
> > PA> #: src/md5sum.c:431
> > PA> #, c-format
> > PA> msgid "WARNING: %d of %d computed %s did NOT match"
> > PA> msgstr "VARNING: %d av %d beräknad %s stämde INTE"
> > 
> > beräknad(e)
> Ok.
> 
> > Här har vi ett fall där en engelsktalande inte har lämnat tillräckligt
> > med utrymme i mallen. Det borde naturligtvis stå:
> > 
> > msgid "WARNING: %d of %d %s did NOT match"
> > 
> > och senare
> > 
> > PA> msgid "computed checksum"
> > PA> msgid "computed checksums"
> > 
> > så att vi kan få det rätt på svenska.
> > 
> > PA> "flaggorna --binary och --text är meningsfulla enbart när
> > kontrollsummor\n" 
> > 
> > dubbla mellanslag
> 
> Tack.
> 
> > PA> " -l, --join-blank-lines=NUMMER  antal toma rader efter varandra som
> > PA> räknas\n"
> > 
> > tomma
> Tack.
> 
> > PA> " t     numrera endast icke toma rader\n"
> > 
> > tomma
> > 
> > PA> msgstr "felaktigt antal toma rader: \"%s\""
> > 
> > D:o
> > 
> > Så, det var fram till "od". Jag fortsätter senare.
> > 
> > /David
> > 
> 
> Ok, tack ska du ha. Väntar med spänning. Framför allt od tycker jag var ytterst
> svår att översätta. Särskilt som jag aldrig använder den själv.
> 
> mvh
> Peter
> 
> ---------------------------------------------------------
> Peter Antman				| Svenska Linux:    
> Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
> peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
> www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
> ---------------------------------------------------------
> 

--
HaDe/P

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.