Re: Matrisgegga

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-22 19:13:40

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: Re: Matrisgegga
   Date:   Wed, 22 Jan 1997 19:13:40 +0100
   ------

>Tänk så fint det blev! Och så mycket annat jag hade kunnat göra under
>tiden! Tack Johan som hittade en gammal matris -- ja, jag slänger dem
>också alltid, men i fortsättningen skall jag mata dem genom mitt lilla
>perlprogram först. Resultatet finns hur som helst att beskåda på
>
>http://www.cling.gu.se/~cl2david/projects/sv.html
>
>Kom gärna med synpunkter på det rent textuella innehållet!

Ser tjusigt ut. (Ok, jag läste inte så noga.)
François Pinard heter han.
Notera att det ska vara en sån där liten fjong på c:et (&ccedil; i HTML).

Johan

=============================================================================
Johan Linde           |      Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |      Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.