Re: gcal 2.30

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-11 00:15:15

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: gcal 2.30
   Date:   Sat, 11 Jan 1997 00:15:15 +0100
   ------


JL> # Jag gissar att Jan Hus är en stad. Detta är en helgdag i Tjeckien.
JL> #: src/hd-data.c:1475
JL> msgid "Burning of Jan Hus"
JL> msgstr "Branden i Jan Hus"

Nejnejnej, Jan Hus var reformator. Det blir alltså något i stil med
"Jan Hus' eldbegängelse". Se t.ex. http://www.moravian.org/hus.htm

JL> #. !USE_DE
JL> #: src/hd-data.c:1890
JL> msgid "Burns Night"
JL> msgstr "Burns natt"

Det här vet jag inte vad det är, men "Burns natt" låter som genitiv,
och det har inte förlagan.


JL> #: src/hd-data.c:2279
JL> msgid "Princess' Day"
JL> msgstr "Prinsessans dag"

Ved jag minns så skall engelskan alltid ha genitiv-s: "Princess's
day". Det är ju inte vårt ansvar, men ändå. Jämför:

JL> #: src/hd-data.c:2572
JL> msgid "The Crown Princesse's Birthday"
JL> msgstr "Kronprinsessans födelsedag"

som jag inte heller tycker stämmer.

JL> #: src/hd-data.c:2800
JL> msgid "St. Patrick's Day"
JL> msgstr "S:t Patriks dag"

Skall verkligen Patrick bli Patrik? Jag har i svenska texter bara
sett den nämnd som "S:t Patricks dag" eller på engelska.

JL> #. !USE_DE
JL> #: src/hd-data.c:2943
JL> #, fuzzy
JL> msgid "Ash Monday"
JL> msgstr "Askonsmåndag"

Heter inte den blåmåndag på svenska?

JL> #. !USE_DE
JL> #: src/hd-data.c:3027
JL> msgid "Bank Holiday"
JL> msgstr "Bankhelgdag"

Jag har inte någon lagbok tillgänglig, men finns inte termen
"bankfridag"?

JL> #. !USE_DE
JL> #: src/hd-data.c:3055
JL> msgid "Boxing Day"
JL> msgstr "Annandag jul"

Ren nyfikenhet: varför heter den så på engelska?

JL> #: src/hd-use.c:813
JL> #, c-format
JL> msgid "%s:%*sThe year %0*d is A leap year"
JL> msgstr "%s:%*sÅr %0*d är ETT skottår"

JL> #: src/hd-use.c:816
JL> #, c-format
JL> msgid "%s:%*sThe year %0*d is NO leap year"
JL> msgstr "%s:%*sÅr %0*d är INTE NÅGOT skottår"

JL> #: src/hd-use.c:822
JL> #, c-format
JL> msgid "%s:%*sThe year %d is A leap year"
JL> msgstr "%s:%*sÅr %d är ETT skottår"

JL> #: src/hd-use.c:825
JL> #, c-format
JL> msgid "%s:%*sThe year %d is NO leap year"
JL> msgstr "%s:%*sÅr %d är INTE NÅGOT skottår"

Jag tycker att
1996 ÄR ett skottår	resp
1997 ÄR INTE ett skottår
låter bättre på svenska.

JL> #: src/help.c:1361
JL> msgid ""
JL> " [ARG]  = internal  Informations if program internal maximums are reached"
JL> msgstr ""
JL> " [ARG]  = internal  Information om programmets interna maxima uppnås"

Jag tolkar den svenska meningen fel. Det blir lättare om du byter ut
"om" mot "ifall".

JL> #: src/help.c:1387
JL> msgid "     Use leap year rule of Eastern orthodox churches"
JL> msgstr "     Använd regeln för skottår i ortodoxa kyrkan"

Jag vågar inte säga att det är så, men det är möjligt att "Eastern
orthodox" syftar på den slavisk-ortodoxa kyrkan, till skillnad från
den grekisk-ortodoxa. De kan ju på goda grunder (juliansk och
gregoriansk kalender) ha haft olika skottår ett tag.

JL> #: src/help.c:1395
JL> msgid "     Provide calendar sheet with ISO week numbers"
JL> msgstr "     Tillhandahåll kalenderblad med ISO-veckonummer"

Är det inte så att lydiga Sverige använder ISO-datum och
ISO-veckonummer redan nu? I så fall kanske det bara är förvirrande
att tala om ISO-veckonummer om folk tror att det är något annat än de
vi använder.

JL> #: src/help.c:1449
JL> msgid ""
JL> "     Set highlighting sequence pairs 1 (=actual day) and 2 (=holiday)"
JL> msgstr ""
JL> "     Sätt framhävningssekvenspar 1 (=aktuell dag) och 2 (=helgdag)"

Vad tycker ni allihop att "actual day" respektive "aktuell dag"
betyder? Jag saknar ett sammanhang, men vet av erfarenhet att actual
sällan betyder aktuell. (Där erfarenhet väl betyder att jag har fått
fel på prov i skolan... :-)

JL> #: src/help.c:1590
JL> msgid "     Provide eternal holiday list with country specific holidays"
JL> msgstr "     Tillhandahåll en evighetskalender med landspecifika helgdagar"

Jag säger och skriver "landsspecifika", med två s. Är det fel?

JL> #: src/help.c:1592
JL> msgid "  ARG  = Single country code or list of country codes"
JL> msgstr "  ARG  = Enstaka landkod eller en lista med landkoder"

Televerket och jag säger landskod. Altavistatestet säger 82 landskod
och 12 landkod.

JL> #: src/help.c:1770
JL> msgid "     # k      = Display ISO week number"
JL> msgstr "     # k      = Visa ISO-veckonummer"

Som ovan.

JL> #: src/help.c:1802
JL> msgid ""
JL> "     # Z      = Display dates, for which fixed dates doesn't exist"
JL> msgstr ""
JL> "     # Z      = Visa dagar, som saknar fasta datum"

Skall vara "don't" i originalet.

JL> #: src/help.c:1893
JL> #, c-format
JL> msgid ""
JL> "              N = 1...51  1st...51st weekday `%s' (always)"
JL> msgstr ""
JL> "              N = 1 - 51  1:a - 51:a veckodagen \"%s\" (alltid)"

Nyfikenhet igen: vad är den 51:a veckodagen?

JL> #: src/help.c:2083
JL> #, c-format
JL> msgid "%s%*s  = Year in range: %d...%d"
JL> msgstr "%s%*s  = År i intervallet: %d - %d"

Varför dubbla mellanslag i originalet och inte i översättningen?

JL> #: src/help.c:2277
JL> msgid "On principle I will not be liable for ANY damages or losses (implicit"
JL> msgstr "Av principiella skäl är jag inte ansvarig för NÅGON skada eller förlust (implicit"

JL> #: src/help.c:2279
JL> msgid "or explicit), which result from using or handling my software."
JL> msgstr "eller explicit), som användandet eller handhavandet av mitt program gett upphov till"

Har vi någon jurist i närheten? Jag funderar på om inte den i
sammanhanget lämpligaste översättningen av "implicit or explicit" vore
"direkt eller indirekt".

JL> #: src/help.c:2281
JL> msgid "If you use this software, you agree without any exception to this"
JL> msgstr "Om du använder detta program, accepterar du utan undantag detta"

JL> #: src/help.c:2283
JL> msgid "agreement, which binds you LEGALLY !!"
JL> msgstr "avtal, som binder dig ENLIGT LAG!!"

Suck. Enligt svensk lag finns inte den typen av avtal på
konsumentmarknaden, så översättningen är osann. Möjligen gäller det i
amerikansk rätt, de verkar ju ha pippi på den här typen av klausuler.
Och vilken engelska: "agree [...] to this agreement".

Nu orkar jag inte mer ikväll. Mer en annan gång.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.