hello 1.3.9

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-10 19:42:31

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: hello 1.3.9
   Date:   Fri, 10 Jan 1997 19:42:31 +0100
   ------

> Om någon undrar varför jag kommer med nya versioner på löpande band
> just nu, beror det på att jag ska resa bort på måndag, och vill få
> klart detta innan jag åker 4 veckor till Nya Zeeland! (Varför stavas
> det så? På engelska: New Zealand)

Görans teori om att gamla Zeeland ligger i Holland är helt riktig.
Det är britterna som inte kan stava.

> # Swedish messages for Hello 1.3.4

Glöm inte att ändra versionsnumret här också.

> #. Print help info and exit.
> #: src/hello.c:168
> #, c-format
> msgid ""
> "This is GNU Hello, THE greeting printing program.\n"
> "Usage: %s [OPTION]\n"
> " -h, --help     display this help and exit\n"
> " -v, --version    display version information and exit\n"
> " -t, --traditional  use traditional greeting format\n"
> " -m, --mail     print your mail\n"
> "\n"
> "Report bugs to bug-gnu-hello@gnu.ai.mit.edu.\n"
> msgstr ""
> "Detta är GNU Hello, PROGRAMMET för hälsningsutskrifter.\n"
> "Användning: %s [FLAGGA]\n"
> " -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
> " -v, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
> "\n"
> " -t, --traditional  använd traditionellt hälsningsformat\n"
> " -m, --mail     skriv ut din(a) brev\n"

Eftersom det heter "ditt brev" är konstruktionen "din(a)" inte helt lyckad.
Bättre att skriva "dina" helt enkelt.

> "\n"
> "Rapportera fel till bug-gnu-hello@gnu.ai.mit.edu. Kommentarer \n"
> "om översättningen skickas till sv@li.org\n"

Det vore bättre om radbrytningen kom före "Kommentarer".


=============================================================================
Johan Linde           |       Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |       Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================sN

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.