Re: Hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-06 22:59:58

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Hello
   Date:   Mon, 6 Jan 1997 22:59:58 +0100 (MET)
   ------

>   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
> 
> Hur översätter man "mail spool file"? Jag skrev "e-brev-fil". Känns inte helt 
> bra...

"brevlåda" eller "brevlådefil" brukar jag säga.

> Det finns en massa rader som är märkerade "obsolete". Kan dessa helt tas bort, 
> och i så fall varför finns de där???

De finns kvar för att du skall ha tillgång till dina tidigare
översättningar när du gör de nya. Kan ju vara intressant om du skall
översätta meddelanden som är snarlika de tidigare. När du bedömer att
du inte behöver dem längre är det du som skall ta bort dem.

> Dessutom är viss versionsnummret i po-filen lite fel...

Nej, den po-fil du hämtat har ju översättningar av meddelandena i
version 1.3.4. När du översatt allting i den nya kan du ändra det
till 1.3.8, för då är det ju de översättningarna po-filen innehåller.


> "\n"
> "Report bugs to bug-gnu-hello@gnu.ai.mit.edu.\n"

Den här biten finns inte med i din översättning. Lägg också gärna
till att kommentarer på översättningarna kan skickas till sv@li.org,
som vi diskuterade tidigare.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.