Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-06 22:48:50

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils
   Date:   Mon, 6 Jan 1997 22:48:50 +0100 (MET)
   ------

>   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
> 
> Här kommer sh-utils, version 1.14.

Kan du visa skillnaderna gentemot förra versionen vi tittade på? Det
är ju betydligt mindre arbete för oss att bara gå igenom det nya, än
att ta allt från början.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.