Re: fileutils 3.13j

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-04 16:13:45

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: fileutils 3.13j
   Date:   Sat, 4 Jan 1997 16:13:45 +0100 (MET)
   ------

Hej.

Jag har tittat på fileutils. Bara två små kommentarer.

"Bestäm utformat:\n"
" -b, --sh, --bourne-shell  skriv kod för att sätta LS_COLORS i Bourne-skal\n"
" -c, --csh, --c-shell    skriv kod för att sätta LS_COLORS i C-skal\n"
" -p, --print-data-base    visa standardvärden\n"

Ska vara --print-database enligt originalet.

msgstr ""
" -S             sortera efter filstorlek\n"
"   --sort=ORD       ctime -c, extension -X, none -U, size -S,\n"
"                status -c, time -t, atime -u, access -u, use -u\n"
"   --time=ORD       visa tid som ORD istället för ändringstid:\n"
"                atime, access, use, ctime eller status\n"
" -t             sortera efter modifieringstid; med -l: visa den\n"

Inkonsekevent: ändringstid och modifieringstid.
Du använder modifieringstid annars i översättningarna.


Annars såg det helt OK ut!

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.