Re: flex, andra versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-26 03:18:36

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
   Subject: Re: flex, andra versionen
   Date:   Tue, 26 Nov 1996 03:18:36 +0100 (MET)
   ------

On Thu, 21 Nov 1996, Johan Linde wrote:

> #: dfa.c:990
> msgid "consistency check failed in symfollowset"
> msgstr "konsistenskontrollen misslyckades i symfollowset"

Betyder consistency verkligen konsistens? (Jag har inget lexikon här, och
blev plötsligt väldigt osäker.)

> #: dfa.c:585
> msgid "could not create unique end-of-buffer state"
> msgstr "kunde inte skapa ett unikt buffersluttillstånd"

Jag skulle säga "buffert" och inte "buffer".

> #: dfa.c:356
> msgid "consistency check failed in epsclosure()"
> msgstr "konsistenskontrollen misslyckades i epsclosure()"

Konsistensen igen.

> #: main.c:571
> msgid " %d sets of reallocations needed\n"
> msgstr " %d uppsättningar med återallokeringar krävdes\n"

Betyder reallocations verkligen återallokeringar och inte omallokeringar?
(Jag menar att "åter" betyder att man gör det en gång till, och att "om"
betyder att man ändrar i det man redan gjort.)

> #: main.c:924
> msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
> msgstr "Regler för variabel efterföljande kontext medför en väsentlig prestandaförlust\n"

Är det inte mer naturligt att kalla det för "varierbar efterföljande
kontext"?

> #: main.c:943
> msgid "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
> msgstr "regler för variabel efterföljande kontext kan inte användas tillsammans med -f eller -F"

Samma här.

> #: main.c:1127
> msgid "\t-i generate case-insensitive scanner\n"
> msgstr "\t-i skapa en scanner oberoende av gemena/versaler\n"

gemener/versaler

> #: main.c:1148
> msgid "\t-B generate batch scanner (opposite of -I)\n"
> msgstr "\t-B skapa en icke interaktiv scanner (motsatsen till -I)\n"

Jag tycker att det borde heta "icke-interaktiv". Annars tror jag att man
kan betrakta ordet batchkörning som ganska vedertaget i svenska. (Vad
säger man annars?)

> #: main.c:1154
> msgid "\t-T %s should run in trace mode\n"
> msgstr "\t-T %s körs i spårningsläge\n"

Borde det inte vara "ska köras i spårningsläge"?

Annars kan jag inte hitta några oklarheter. Det ser mycket bra ut.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se      2:200/127.3@fidonet       222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr/ --==================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.