flex, andra versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-21 20:39:40

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: flex, andra versionen
   Date:   Thu, 21 Nov 1996 20:39:40 +0100
   ------

Här kommer andra versionen av flex. Först kommer en jämförelse med den
gamla översättningen, på ett förhoppningsvis lättläst format. Sedan kommer
hela den nya översättningen.

Apropå "back up" så tittade jag i källkoden och konstaterade att alla
meddelanden med "back up" hörde ihop med en variabel som heter 
backing_up_file. Det är alltså hela tiden fråga om samma sak, dvs att
tillståndsmaskinen backar.

/Johan


Jämförelse av översättningar av flex 2.5.2.

Gamla översättningen gjord: 96-11-07 21:37
Nya översättningen gjord:  96-11-21 19:41

ENG: engelska originalet
GSV: gamla svenska översättningen
NSV: nya svenska översättningen

ENG: "input error reading skeleton file %s"
GSV: "fel när skelettfilen %s lästes"
NSV: "fel när mallfilen %s lästes"

ENG: "%s: unknown flag '%c'. For usage, try\n"
GSV: "%s: okänd flagga '%c'. För mer information, använd\n"
NSV: "%s: okänd flagga \"%c\". För mer information, använd\n"

ENG: "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance penalty\n"
GSV: "flaggan -l för kompatibilitet med AT&T:s lex medför att utförandet går mycket långsammare\n"
NSV: "flaggan -l för beteende som AT&T:s lex medför en väsentlig prestandaförlust\n"

ENG: "-s option given but default rule can be matched"
GSV: "flaggan -s angiven men standardreglen kan följas"
NSV: "flaggan -s angiven men standardregeln kan följas"

ENG: "state # %d accepts: [%d]\n"
GSV: "tillstånd # %d godtar: [%d]\n"
NSV: "tillstånd %d accepterar: [%d]\n"

ENG: "can't open skeleton file %s"
GSV: "kan inte öppna skelettfilen %s"
NSV: "kan inte öppna mallfilen %s"

ENG: "state # %d:\n"
GSV: "tillstånd # %d:\n"
NSV: "tillstånd %d:\n"

ENG: "%d backing up (non-accepting) states.\n"
GSV: "%d backa-tillbaka-tillstånd (icke accepterade).\n"
NSV: "%d backa-tillbaka-tillstånd (icke accepterande).\n"

ENG: "unrecognized '%' directive"
GSV: "okänt '%'-direktiv"
NSV: "okänt %-direktiv"

ENG: " %d/%d (peak %d) template nxt-chk entries created\n"
GSV: " %d/%d (max %d) schablon-nxt-chk-poster skapade\n"
NSV: " %d/%d (max %d) schablon-nästa/test-poster skapade\n"

ENG: " %d/%d base-def entries created\n"
GSV: " %d/%d base-def-poster skapade\n"
NSV: " %d/%d bas/standard-poster skapade\n"

ENG: "unrecognized %%option: %s"
GSV: "okänd %%flagga: %s"
NSV: "okänd %%option: %s"

ENG: " Compressed tables always back-up\n"
GSV: " Komprimerade tabeller backar alltid tillbaka\n"
NSV: " Komprimerade tabeller backar alltid tillbaka\n"

ENG: "EOF encountered inside an action"
GSV: "filslut påträffat inuti en funktion"
NSV: "filslut påträffat inuti en handling"

ENG: " No backing up\n"
GSV: " Inget backande\n"
NSV: " Inget backande\n"

ENG: "-Cf/-CF and %option yylineno are incompatible"
GSV: "-Cf/-CF och %flaggan yylineno kan inte användas tillsammans"
NSV: "-Cf/-CF och %option yylineno kan inte användas tillsammans"

ENG: "could not create unique end-of-buffer state"
GSV: "kunde inte skapa ett unikt bufferslutstillstånd"
NSV: "kunde inte skapa ett unikt buffersluttillstånd"

ENG: "error closing skeleton file %s"
GSV: "fel när skelettfilen %s stängdes"
NSV: "fel när mallfilen %s stängdes"

ENG: "-I (interactive) entails a minor performance penalty\n"
GSV: "-I (interaktiv) medför att utförandet går något långsammare\n"
NSV: "-I (interaktiv) medför en mindre prestandaförlust\n"

ENG: " %d/%d (peak %d) nxt-chk entries created\n"
GSV: " %d/%d (max %d) nxt-chk-poster skapade\n"
NSV: " %d/%d (max %d) nästa/test-poster skapade\n"

ENG: " %d/%d character classes needed %d/%d words of storage, %d reused\n"
GSV: " %d/%d teckenklasser krävdes %d/%d ord för lagring, %d återanvända\n"
NSV: " %d/%d teckenklasser behövde %d/%d ord för lagring, %d återanvända\n"

ENG: " no character classes\n"
GSV: " inga teckenklasser"
NSV: " inga teckenklasser\n"

ENG: "%%option yylineno entails a large performance penalty\n"
GSV: "%%flaggan yylineno medför att utförandet går mycket långsammare\n"
NSV: "%%option yylineno medför en väsentlig prestandaförlust\n"

ENG: "state # %d accepts: "
GSV: "tillståndet # %d godtar: "
NSV: "tillstånd %d accepterar: "

ENG: " %d backing-up (non-accepting) states\n"
GSV: " %d backa-tillbaka-tillstånd (icke accepterade)\n"
NSV: " %d backa-tillbaka-tillstånd (icke accepterande)\n"

ENG: "unknown -C option '%c'"
GSV: "okänd flagga till -C '%c'"
NSV: "okänd flagga till -C \"%c\""

ENG: "State #%d is non-accepting -\n"
GSV: "Tilltånd #%d godtar ej -\n"
NSV: "Tilltånd %d är icke accepterande -\n"

ENG: " Beginning-of-line patterns used\n"
GSV: " Början-av-rad-mönster använda"
NSV: " Början-av-rad-mönster använda\n"

ENG: " %d/%d meta-equivalence classes created\n"
GSV: " %d/%d meta-ekvaivalensklasser skapade\n"
NSV: " %d/%d meta-ekvivalensklasser skapade\n"

ENG: "yymore() entails a minor performance penalty\n"
GSV: "yymore() medför att utförandet går något långsammare\n"
NSV: "yymore() medför en mindre prestandaförlust\n"

ENG: "REJECT entails a large performance penalty\n"
GSV: "REJECT medför att utförandet går mycket långsammare\n"
NSV: "REJECT medför en väsentlig prestandaförlust\n"

ENG: "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
GSV: "Regler för variabel efterföljande kontext medför att utförandet går mycket långsammare"
NSV: "Regler för variabel efterföljande kontext medför en väsentlig prestandaförlust\n"

ENG: "%option yylineno cannot be used with -f or -F"
GSV: "%flaggan yylineno kan inte användas tillsammans med -f eller -F"
NSV: "%option yylineno kan inte användas tillsammans med -f eller -F"

ENG: "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
GSV: "%flaggan yyclass är bara meningsfull för C++-scannrar"
NSV: "%option yyclass är bara meningsfull för C++-scannrar"

ENG: "%s [-bcdfhilnpstvwBFILTV78+? -C[aefFmr] -ooutput -Pprefix -Sskeleton]\n"
GSV: "%s [-bcdfhilnpstvwBFILTV78+? -C[aefFmr] -outfil -Pprefix -Sskelett]\n"
NSV: "%s [-bcdfhilnpstvwBFILTV78+? -C[aefFmr] -outfil -Pprefix -Smallfil]\n"

ENG: "\t-c do-nothing POSIX option\n"
GSV: "\t-c POSIX-flaggan gör-ingenting\n"
NSV: "\t-c POSIX-flaggan gör ingenting\n"

ENG: "\t-n do-nothing POSIX option\n"
GSV: "\t-n POSIX-flaggan gör-ingenting\n"
NSV: "\t-n POSIX-flaggan gör ingenting\n"

ENG: "\t-B generate batch scanner (opposite of -I)\n"
GSV: "\t-B skapa en gruppscanner (motsatsen till -I)\n"
NSV: "\t-B skapa en icke interaktiv scanner (motsatsen till -I)\n"

ENG: "\t-L suppress #line directives in scanner\n"
GSV: "\t-L undertryck #raddirektiv i scannern\n"
NSV: "\t-L undertryck #line-direktiv i scannern\n"

ENG: "\t-S specify skeleton file\n"
GSV: "\t-S ange skelettfil\n"
NSV: "\t-S ange mallfil\n"

ENG: "bad character '%s' detected in check_char()"
GSV: "otillåtet tecken '%s' funnet i check_char()"
NSV: "otillåtet tecken \"%s\" funnet i check_char()"

ENG: "bad line in skeleton file"
GSV: "otillåten rad i skelettfilen"
NSV: "otillåten rad i mallfilen"

ENG: "state # %4d\t"
GSV: "tillstånd # %4d\t"
NSV: "tillstånd %4d\t"

============================Slut på jämförelse=================================

# Swedish messages for flex.
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Johan Linde <jl@theophys.kth.se>, 1996.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: flex 2.5.2\n"
"PO-Revision-Date: 1996-11-21 19:41\n"
"Last-Translator: Johan Linde <jl@theophys.kth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: main.c:361
msgid "input error reading skeleton file %s"
msgstr "fel när mallfilen %s lästes"

#: main.c:898
msgid " and may be the actual source of other reported performance penalties\n"
msgstr " och kan vara den egentliga orsaken till andra rapporter om detta\n"

#: main.c:814
msgid ""
"%s: unknown flag '%c'. For usage, try\n"
"\t%s --help\n"
msgstr ""
"%s: okänd flagga \"%c\". För mer information, använd\n"
"\t%s --help\n"

#: dfa.c:211
msgid " out-transitions: "
msgstr " ut-övergångar: "

#: main.c:394
msgid "Compressed tables always back up.\n"
msgstr "Komprimerade tabeller backar alltid tillbaka.\n"

#: main.c:896
msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance penalty\n"
msgstr "flaggan -l för beteende som AT&T:s lex medför en väsentlig prestandaförlust\n"

#: scan.l:493
msgid "missing quote"
msgstr "citationstecken saknas"

#: dfa.c:130
msgid "dangerous trailing context"
msgstr "farlig efterföljande kontext"

#: main.c:556
msgid " %d/%d equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d ekvivalensklasser skapade\n"

#: main.c:158
msgid "-s option given but default rule can be matched"
msgstr "flaggan -s angiven men standardregeln kan följas"

#: main.c:762
msgid "-P flag must be given separately"
msgstr "flaggan -P måste anges separat"

#: gen.c:426 gen.c:902
msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
msgstr "tillstånd %d accepterar: [%d]\n"

#: main.c:401
msgid "error closing backup file %s"
msgstr "fel när backfilen %s stängdes"

#: main.c:753
msgid "-o flag must be given separately"
msgstr "flaggan -o måste anges separat"

#: main.c:774
msgid "-S flag must be given separately"
msgstr "flaggan -S måste anges separat"

#: main.c:302
msgid "can't open skeleton file %s"
msgstr "kan inte öppna mallfilen %s"

#: main.c:545
msgid " %d protos created\n"
msgstr " %d prototyper skapade\n"

#: dfa.c:1043
msgid "bad transition character detected in sympartition()"
msgstr "otillåtet övergångstecken funnet i sympartition()"

#: dfa.c:606
msgid "state # %d:\n"
msgstr "tillstånd %d:\n"

#: main.c:662
msgid "-C flag must be given separately"
msgstr "flaggan -C måste anges separat"

#: main.c:390
msgid "%d backing up (non-accepting) states.\n"
msgstr "%d backa-tillbaka-tillstånd (icke accepterande).\n"

#: scan.l:136
msgid "unrecognized '%' directive"
msgstr "okänt %-direktiv"

#: main.c:543
msgid " %d empty table entries\n"
msgstr " %d tomma tabellposter\n"

#: main.c:539
#, fuzzy
msgid " %d/%d (peak %d) template nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (max %d) schablon-nästa/test-poster skapade\n"

#: main.c:533
#, fuzzy
msgid " %d/%d base-def entries created\n"
msgstr " %d/%d bas/standard-poster skapade\n"

#: dfa.c:173
msgid " associated rule line numbers:"
msgstr " radnummer för associerad regel:"

#: scan.l:286
msgid "unrecognized %%option: %s"
msgstr "okänd %%option: %s"

#: main.c:496
msgid " Compressed tables always back-up\n"
msgstr " Komprimerade tabeller backar alltid tillbaka\n"

#: main.c:573
msgid " %d total table entries needed\n"
msgstr " %d totala tabellposter krävs\n"

#: main.c:519
msgid " %d/%d unique/duplicate transitions\n"
msgstr " %d/%d unika/duplicerade övergångar\n"

#: dfa.c:990
msgid "consistency check failed in symfollowset"
msgstr "konsistenskontrollen misslyckades i symfollowset"

#: scan.l:533
msgid "bad character class expression: %s"
msgstr "otillåtet uttryck för teckenklass: %s"

#: scan.l:444
msgid "undefined definition {%s}"
msgstr "odefinierad definition {%s}"

#: main.c:397
msgid "error writing backup file %s"
msgstr "fel när backfilen %s skrevs"

#: scan.l:628
msgid "EOF encountered inside an action"
msgstr "filslut påträffat inuti en handling"

#: main.c:874
msgid "could not create backing-up info file %s"
msgstr "kunde inte skapa backfilen %s"

#: main.c:548
msgid " %d templates created, %d uses\n"
msgstr " %d schabloner skapade, %d ändamål\n"

#: main.c:228
msgid "-Cf/-CF are incompatible with lex-compatibility mode"
msgstr "-Cf/-CF kan inte användas i lex-kompatibilitetsläge"

#: scan.l:677
msgid "can't open %s"
msgstr "kan inte öppna %s"

#: main.c:489
msgid " No backing up\n"
msgstr " Inget backande\n"

#: scan.l:555
msgid "missing }"
msgstr "} saknas"

#: main.c:483
msgid " %d/%d DFA states (%d words)\n"
msgstr " %d/%d DFA-tillstånd (%d ord)\n"

#: scan.l:648
msgid "bad character: %s"
msgstr "otillåtet tecken: %s"

#: gen.c:925
msgid "\n\nMeta-Equivalence Classes:\n"
msgstr "\n\nMeta-ekvivalensklasser:\n"

#: main.c:232
msgid "-Cf/-CF and %option yylineno are incompatible"
msgstr "-Cf/-CF och %option yylineno kan inte användas tillsammans"

#: main.c:296
msgid "could not create %s"
msgstr "kunde inte skapa %s"

#: dfa.c:585
msgid "could not create unique end-of-buffer state"
msgstr "kunde inte skapa ett unikt buffersluttillstånd"

#: main.c:365
msgid "error closing skeleton file %s"
msgstr "fel när mallfilen %s stängdes"

#: main.c:911
msgid "-I (interactive) entails a minor performance penalty\n"
msgstr "-I (interaktiv) medför en mindre prestandaförlust\n"

#: main.c:536
#, fuzzy
msgid " %d/%d (peak %d) nxt-chk entries created\n"
msgstr " %d/%d (max %d) nästa/test-poster skapade\n"

#: main.c:235
msgid "-Cf and -CF are mutually exclusive"
msgstr "-Cf och -CF är ömsesidigt uteslutande"

#: main.c:407
msgid "%s version %s usage statistics:\n"
msgstr "Statistik över användning av %s version %s:\n"

#: main.c:221
msgid "-Cf/-CF and -Cm don't make sense together"
msgstr "-Cf/-CF och -Cm kan inte användas tillsammans"

#: main.c:512
msgid " %d/%d character classes needed %d/%d words of storage, %d reused\n"
msgstr " %d/%d teckenklasser behövde %d/%d ord för lagring, %d återanvända\n"

#: main.c:380
msgid "error deleting output file %s"
msgstr "fel när utfilen %s raderades"

#: dfa.c:356
msgid "consistency check failed in epsclosure()"
msgstr "konsistenskontrollen misslyckades i epsclosure()"

#: main.c:481
msgid " %d/%d NFA states\n"
msgstr " %d/%d NFA-tillstånd\n"

#: main.c:509
msgid " no character classes\n"
msgstr " inga teckenklasser\n"

#: main.c:904
msgid "%%option yylineno entails a large performance penalty\n"
msgstr "%%option yylineno medför en väsentlig prestandaförlust\n"

#: main.c:182
msgid "Can't use -+ with -l option"
msgstr "-+ kan inte användas tillsammans med flaggan -l"

#: dfa.c:439
msgid "\n\nDFA Dump:\n\n"
msgstr "\n\nDFA-utskrift:\n\n"

#: main.c:410
msgid " scanner options: -"
msgstr " scannerflaggor: -"

#: gen.c:823
msgid "state # %d accepts: "
msgstr "tillstånd %d accepterar: "

#: main.c:224
msgid "-Cf/-CF and -I are incompatible"
msgstr "-Cf/-CF och -I kan inte användas tillsammans"

#: scan.l:480
msgid "bad <start condition>: %s"
msgstr "otillåtet <startvillkor>: %s"

#: main.c:492
msgid " %d backing-up (non-accepting) states\n"
msgstr " %d backa-tillbaka-tillstånd (icke accepterande)\n"

#: main.c:505
msgid " %d epsilon states, %d double epsilon states\n"
msgstr " %d epsilontillstånd, %d dubbla epsilontillstånd\n"

#: main.c:239
msgid "Can't use -+ with -CF option"
msgstr "-+ kan inte användas tillsammans med flaggan -CF"

#: main.c:153
msgid "rule cannot be matched"
msgstr "regeln kan inte matchas"

#: main.c:796
msgid "%s version %s\n"
msgstr "%s version %s\n"

#: main.c:525
msgid " %d table entries\n"
msgstr " %d tabellposter\n"

#: main.c:702
msgid "unknown -C option '%c'"
msgstr "okänd flagga till -C \"%c\""

#: scan.l:412 scan.l:512
msgid "bad character class"
msgstr "otillåten teckenklass"

#: main.c:185
msgid "Can't use -f or -F with -l option"
msgstr "-f eller -F kan inte användas tillsammans med -l"

#: main.c:571
msgid " %d sets of reallocations needed\n"
msgstr " %d uppsättningar med återallokeringar krävdes\n"

#: main.c:387
msgid "No backing up.\n"
msgstr "Inget backande.\n"

#: main.c:243
msgid "%array incompatible with -+ option"
msgstr "-+ kan inte användas tillsammans med %array"

#: main.c:485
msgid " %d rules\n"
msgstr " %d regler\n"

#: main.c:517
msgid " %d state/nextstate pairs created\n"
msgstr " %d par med tillstånd/nästa-tillstånd skapade\n"

#: scan.l:549
msgid "bad character inside {}'s"
msgstr "otillåtet tecken inom {}"

#: dfa.c:63
msgid "State #%d is non-accepting -\n"
msgstr "Tilltånd %d är icke accepterande -\n"

#: dfa.c:219
msgid "\n jam-transitions: EOF "
msgstr "\n stoppövergångar: filslut "

#: main.c:500
msgid " Beginning-of-line patterns used\n"
msgstr " Början-av-rad-mönster använda\n"

#: main.c:564
msgid " %d/%d meta-equivalence classes created\n"
msgstr " %d/%d meta-ekvivalensklasser skapade\n"

#: main.c:372
msgid "error writing output file %s"
msgstr "fel när utfilen %s skrevs"

#: gen.c:248
msgid "\n\nEquivalence Classes:\n\n"
msgstr "\n\nEkvivalensklasser:\n\n"

#: main.c:376
msgid "error closing output file %s"
msgstr "fel när utfilen %s stängdes"

#: main.c:862
msgid "fatal parse error"
msgstr "allvarligt fel vid analysen"

#: main.c:502
msgid " %d/%d start conditions\n"
msgstr " %d/%d startvillkor\n"

#: main.c:569
msgid " %d (%d saved) hash collisions, %d DFAs equal\n"
msgstr " %d (%d sparade) hash-kollisioner, %d DFA lika\n"

#: scan.l:203
msgid "incomplete name definition"
msgstr "ofullständig namndefinition"

#: main.c:915
msgid "yymore() entails a minor performance penalty\n"
msgstr "yymore() medför en mindre prestandaförlust\n"

#: main.c:920
msgid "REJECT entails a large performance penalty\n"
msgstr "REJECT medför en väsentlig prestandaförlust\n"

#: main.c:924
msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
msgstr "Regler för variabel efterföljande kontext medför en väsentlig prestandaförlust\n"

#: main.c:937
msgid "REJECT cannot be used with -f or -F"
msgstr "REJECT kan inte användas tillsammans med -f eller -F"

#: main.c:940
msgid "%option yylineno cannot be used with -f or -F"
msgstr "%option yylineno kan inte användas tillsammans med -f eller -F"

#: main.c:943
msgid "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
msgstr "regler för variabel efterföljande kontext kan inte användas tillsammans med -f eller -F"

#: main.c:1038
msgid "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
msgstr "%option yyclass är bara meningsfull för C++-scannrar"

#: main.c:1117
msgid "%s [-bcdfhilnpstvwBFILTV78+? -C[aefFmr] -ooutput -Pprefix -Sskeleton]\n"
msgstr "%s [-bcdfhilnpstvwBFILTV78+? -C[aefFmr] -outfil -Pprefix -Smallfil]\n"

#: main.c:1119
msgid "\t[--help --version] [file ...]\n"
msgstr "\t[--help --version] [fil ...]\n"

#: main.c:1121
msgid "\t-b generate backing-up information to %s\n"
msgstr "\t-b skriv information om backande till %s\n"

#: main.c:1123
msgid "\t-c do-nothing POSIX option\n"
msgstr "\t-c POSIX-flaggan gör ingenting\n"

#: main.c:1124
msgid "\t-d turn on debug mode in generated scanner\n"
msgstr "\t-d sätt den skapade scannern i felsökningsläge\n"

#: main.c:1125
msgid "\t-f generate fast, large scanner\n"
msgstr "\t-f skapa en snabb, stor scanner\n"

#: main.c:1126
msgid "\t-h produce this help message\n"
msgstr "\t-h visa denna hjälptext\n"

#: main.c:1127
msgid "\t-i generate case-insensitive scanner\n"
msgstr "\t-i skapa en scanner oberoende av gemena/versaler\n"

#: main.c:1128
msgid "\t-l maximal compatibility with original lex\n"
msgstr "\t-l maximal kompatibilitet med ursprungliga lex\n"

#: main.c:1129
msgid "\t-n do-nothing POSIX option\n"
msgstr "\t-n POSIX-flaggan gör ingenting\n"

#: main.c:1130
msgid "\t-p generate performance report to stderr\n"
msgstr "\t-p skicka rapport om utförandet till standard fel\n"

#: main.c:1132
msgid "\t-s suppress default rule to ECHO unmatched text\n"
msgstr "\t-s undertryck standardregeln att skriva ut text som ej kunde matchas\n"

#: main.c:1142
msgid "\t-t write generated scanner on stdout instead of %s\n"
msgstr "\t-t skriv den skapade scannern till standard ut i stället för %s\n"

#: main.c:1146
msgid "\t-v write summary of scanner statistics to f\n"
msgstr "\t-v skriv en sammanställning av scannerstatistik till f\n"

#: main.c:1147
msgid "\t-w do not generate warnings\n"
msgstr "\t-w visa inga varningar\n"

#: main.c:1148
msgid "\t-B generate batch scanner (opposite of -I)\n"
msgstr "\t-B skapa en icke interaktiv scanner (motsatsen till -I)\n"

#: main.c:1150
msgid "\t-F use alternative fast scanner representation\n"
msgstr "\t-F använd en alternativ snabb scannerrepresentation\n"

#: main.c:1152
msgid "\t-I generate interactive scanner (opposite of -B)\n"
msgstr "\t-I skapa en interaktiv scanner (motsatsen till -B)\n"

#: main.c:1153
msgid "\t-L suppress #line directives in scanner\n"
msgstr "\t-L undertryck #line-direktiv i scannern\n"

#: main.c:1154
msgid "\t-T %s should run in trace mode\n"
msgstr "\t-T %s körs i spårningsläge\n"

#: main.c:1155
msgid "\t-V report %s version\n"
msgstr "\t-V visa %s version\n"

#: main.c:1156
msgid "\t-7 generate 7-bit scanner\n"
msgstr "\t-7 skapa en 7-bitars scanner\n"

#: main.c:1157
msgid "\t-8 generate 8-bit scanner\n"
msgstr "\t-8 skapa en 8-bitars scanner\n"

#: main.c:1158
msgid "\t-+ generate C++ scanner class\n"
msgstr "\t-+ skapa en C++-scannerklass\n"

#: main.c:1159
msgid "\t-? produce this help message\n"
msgstr "\t-? visa denna hjälptext\n"

#: main.c:1161
msgid "\t-C specify degree of table compression (default is -Cem):\n"
msgstr "\t-C ange graden av tabellkompression (standard -Cem):\n"

#: main.c:1163
msgid "\t\t-Ca trade off larger tables for better memory alignment\n"
msgstr "\t\t-Ca byt ut stora tabeller för att förbättra minneshanteringen\n"

#: main.c:1164
msgid "\t\t-Ce construct equivalence classes\n"
msgstr "\t\t-Ce skapa ekvivalensklasser\n"

#: main.c:1166
msgid "\t\t-Cf do not compress scanner tables; use -f representation\n"
msgstr "\t\t-Cf komprimera inte scannertabellerna; använd representationen -f\n"

#: main.c:1168
msgid "\t\t-CF do not compress scanner tables; use -F representation\n"
msgstr "\t\t-CF komprimera inte scannertabellerna; använd representationen -F\n"

#: main.c:1169
msgid "\t\t-Cm construct meta-equivalence classes\n"
msgstr "\t\t-Cm skapa meta-ekvivalensklasser\n"

#: main.c:1171
msgid "\t\t-Cr use read() instead of stdio for scanner input\n"
msgstr "\t\t-Cr använd read() i stället för standard in som indata till scannern\n"

#: main.c:1172
msgid "\t-o specify output filename\n"
msgstr "\t-o ange namnet på utfilen\n"

#: main.c:1173
msgid "\t-P specify scanner prefix other than \"yy\"\n"
msgstr "\t-P ange annat scannerprefix än \"yy\"\n"

#: main.c:1174
msgid "\t-S specify skeleton file\n"
msgstr "\t-S ange mallfil\n"

#: main.c:1175
msgid "\t--help   produce this help message\n"
msgstr "\t--help   visa denna hjälptext\n"

#: main.c:1176
msgid "\t--version report %s version\n"
msgstr "\t--version visa %s version\n"

#: misc.c:42
msgid "name \"%s\" ridiculously long"
msgstr "namnet \"%s\" är löjligt långt"

#: misc.c:91
msgid "memory allocation failed in allocate_array()"
msgstr "minnesallokeringen misslyckades i allocate_array()"

#: misc.c:169
msgid "bad character '%s' detected in check_char()"
msgstr "otillåtet tecken \"%s\" funnet i check_char()"

#: misc.c:174
msgid "scanner requires -8 flag to use the character %s"
msgstr "scannern kräver flaggan -8 för att kunna använda tecknet %s"

#: misc.c:207
msgid "dynamic memory failure in copy_string()"
msgstr "dynamiskt minnesfel i copy_string()"

#: misc.c:339
msgid "%s: fatal internal error, %s\n"
msgstr "%s: allvarligt internt fel, %s\n"

#: misc.c:765
msgid "attempt to increase array size failed"
msgstr "försök att öka arraystorlek misslyckades"

#: misc.c:811
msgid "bad line in skeleton file"
msgstr "otillåten rad i mallfilen"

#: misc.c:864
msgid "memory allocation failed in yy_flex_xmalloc()"
msgstr "minnesallokeringen misslyckades i yy_flex_xmalloc()"

#: nfa.c:100
msgid "\n\n********** beginning dump of nfa with start state %d\n"
msgstr "\n\n********** början av utskrift av nfa med starttillstånd %d\n"

#: nfa.c:112
msgid "state # %4d\t"
msgstr "tillstånd %4d\t"

#: nfa.c:127
msgid "********** end of dump\n"
msgstr "********** slut på utskrift\n"

#: nfa.c:173
msgid "empty machine in dupmachine()"
msgstr "tom maskin i dupmachine()"

#: nfa.c:225
msgid "Variable trailing context rule at line %d\n"
msgstr "Regel för variabel efterföljande kontext på rad %d\n"

#: nfa.c:347
msgid "bad state type in mark_beginning_as_normal()"
msgstr "otillåten tillståndstyp i mark_beginning_as_normal()"

#: nfa.c:600
msgid "input rules are too complicated (>= %d NFA states)"
msgstr "indatareglerna är för komplicerade (>= %d NFA-tillstånd)"

#: nfa.c:679
msgid "found too many transitions in mkxtion()"
msgstr "fann för många övergångar i mkxtion()"

#: nfa.c:705
msgid "too many rules (> %d)!"
msgstr "för många regler (> %d)!"

#: sym.c:78
msgid "symbol table memory allocation failed"
msgstr "minnesallokering för symboltabell misslyckades"

#: sym.c:188
msgid "name defined twice"
msgstr "namnet definierat två gånger"

#: sym.c:243
msgid "start condition %s declared twice"
msgstr "startvillkoret %s deklarerat två gånger"

#: yylex.c:55
msgid "premature EOF"
msgstr "för tidigt filslut"

#: yylex.c:204
msgid "End Marker\n"
msgstr "Slutmarkering"

#: yylex.c:209
msgid "*Something Weird* - tok: %d val: %d\n"
msgstr "*Något märkligt* - tecken: %d värde: %d\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.