Re: fileutils 3.13g

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-29 19:18:09

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: fileutils 3.13g
   Date:   Tue, 29 Oct 1996 19:18:09 +0100 (MET)
   ------

Hej.

Bara två kommentar och två stavfel.

================ Nya översättnigar ================
#: lib/rpmatch.c:83
msgid "^[yY]"
msgstr "^[yYjJ]"

Jag antar att detta är ett reguljärt uttryck som man använder för att
kolla om det är ett jakande svar. Behövs yY?

# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>, 1996.
# $Revision: 1.23 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fileutils 3.13g\n"
"POT-Creation-Date: 1996-09-29 22:42-0500\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996/10/19 13:59:23 $\n"

Jag har fått anmärkning på att datumet inte är i ISO-8601-format (- istf
/). Om man gör co -zLT så får man det.

"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Normalt upptäcks en gles KÄLLA med en enkel heurestik och motsvarande DEST\n"
"görs likaledes gles. Det beteendet väljs av --sparse=auto. Ange\n"

heurestik -> heuristik


#: src/cp.c:908
#, c-format
msgid "cannot create symbolic link `%s'"
msgstr "kan inte skapa symolisk länk \"%s\""

symolisk.

Annars hade jag faktiskt inget att anmärka på.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.