Re: tar, kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-29 19:12:03

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: tar, kommentarer
   Date:   Tue, 29 Oct 1996 19:12:03 +0100 (MET)
   ------


> #: src/buffer.c:1379
> #, c-format
> msgid "Prepare volume #%d for %s and hit return: "
> msgstr "Gör iordning volym nummer %d för %s och tryck vagnretur:"
> 
> Varför börjar detta meddelande med ett tecken som har ascii-kod 7?

Detta meddelande kommer när man ska byta band och då vill man tydligen
ha ett pling i terminalen för att bandbytaren ska märka detta.

> #: src/buffer.c:1400
> msgid ""
> " n [name]  Give a new filename for the next (and subsequent) volume(s)\n"
> " q     Abort tar\n"
> " !     Spawn a subshell\n"
> " ?     Print this list\n"
> msgstr ""
> " n [namn]  Ge ett nytt filnamn för nästa (och efterföljande) volym(er)\n"
> " q     Avsluta tar\n"
> " !     Starta ett underskal\n"
> " ?     Skriv denna lista\n"
> 
> Enligt konventionen borde NAMN skrivas med versaler.

Mja, konventionen gäller väl parametrar, detta är en dialog.

> 
> #: src/create.c:578 src/create.c:597 src/create.c:1096
> #, c-format
> msgid "Read error at byte %ld, reading %d bytes, in file %s"
> msgstr "Läsfel vid byte %ld, läste %d byte, i fil %s"
> 
> För att göra meddelandet klarare förslår jag:
> "Läsfel vid byte %ld i filen %s, när %d byte lästes."

Går inte, se Görans mail om printf.

> #: src/create.c:609 src/create.c:1109
> #, c-format
> msgid "File %s shrunk by %d bytes, padding with zeros"
> msgstr "Filen %s krympte med %d byte, fyller ut med nolltecken"
> 
> "nolltecken"? Varför inte "nollor"?

Hur ska man skilja på tecknet med ascii-värde noll och tecknet för
siffran noll? Nollor skulle jag tyda som tecknet för siffran noll,
därför har jag förtydligat det med nolltecken.

> #: src/update.c:437
> #, c-format
> msgid "Need %d kept_in %d keep %d\n"
> msgstr "Behöver %d sparat i block %d sparade %d\n"
> 
> #: src/update.c:475
> #, c-format
> msgid "Now new %d need %d keep %d keep_in %d block %d/%d\n"
> msgstr "Nu nya %d behöver %d håller %d håller_i %d block %d/%d\n"
> 
> Bortsett från att det hät är lite kryptiskt i största allmänhet, så är
> översättningarna av "keep" och "keep_in" inkonsekventa.

Det här är i princip debug-utskrifter, vilket gör dem kryptiska. För
att förstå dem måste man ändå veta hur tar fungerar internt, så det
kan gott vara lite kryptiskt :-)

Jag kan likrikta keep och keep_in dock.

De andra kommentarerna tar jag med.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.