Re: Nu blir jag förvirrad

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-21 15:04:30

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Nu blir jag förvirrad
   Date:   Mon, 21 Oct 1996 15:04:30 +0200 (MET)
   ------

> Jag tänkte avvakta med den fortsatta översättningen av gcal tills version
> 2.20 med svenska helgdagar är färdig. Under tiden tänkte jag mig på något
> annat. Problemet är att på ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/trans/sv/
> finns inga oöversatta po-filer. Vart har de tagit vägen? Ska inte de finnas
> där?

Jan pekade som du såg på var de oöversatta ligger. Kom också ihåg att
kolla filen ftp://ftp.carmen.se/pub/gnu-sv/ansvariga för att se vilka
paket som redan är reserverade, men kanske ännu inte klara och
inlämnade.

Apropå bokade paket, vad har egentligen hänt med make och music? De
reserverades av Tomas Gradin respektive Robert Strandh i våras, och
det har också cirkulerat och diskuterats förslag på äversättningar
till båda paketen här på listan. Men de finns fortfarande inte
registrerade som inlämnade. Vad händer, Tomas och Robert?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.