Re: helgdagar (BRÅDIS!)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-16 10:38:56

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomi Kortelainen <tomi@it.kth.se>
   Subject: Re: helgdagar (BRÅDIS!)
   Date:   Wed, 16 Oct 1996 09:38:56 +0100
   ------

Swedish GNU/LI List wrote:
> 
>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
>   Subject: helgdagar (BRÅDIS!)
>   Date:   Wed, 2 Oct 1996 22:39:05 +0200
>   ------
> 
> Jag fick precis ett erbjudande från författaren av gcal, att han kan är
> villig att lägga in svenska helgdagar i nästa version av programmet
> (åtkomliga via en ny flagga --se-holidays). Förutsättningen är att han får
> en lista med helgdagar inom några dagar. Därför har jag sammanställt en
> lista. Saknas någonting? Bör någon dag tas bort? Är översättningarna ok?
> För att ni ska se vilka helgdagar som finns i programmet sedan tidigare,
> bifogar jag den delen av po-filen. I listan med svenska heldagar har jag
> tagit med ett par som bara visas om man ber om tyska helgdagar.
> 
> 13 jan. (Jag är tveksam till översättningen.)
> Tjugondedag Knut       Hilarymas Day
> 

Nja, jag hade väl för mig att det är St. Canute's Day...
 (För sen antar jag)

-- 
Mail: Tomi Kortelainen <tomi@it.kth.se>
Snail: KTH/IT, Electrum 204, 16440 Kista, Sweden
Phone: +46-8-7521442 GSM: +46-70-5883779  Fax: +46-8-7511793
URL:  http://www.it.kth.se/~tomi  --- She's no longer a Capulet...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.