Tar

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-07 23:12:35

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Tar
   Date:   Mon, 7 Oct 1996 23:12:35 +0200 (MET)
   ------

Då var det dags för resten av mina kommentarer till tar-meddelandena.

> " -t, --list       list the contents of an archive\n"
> " -t, --list       visa innehållet i arkivet\n"

Jag gillar inte bestämd form i de här översättningarna. Men eftersom
vi har "flaggan" i bestämd form enligt tidigare diskussion så är det
kanske konsekvent att göra så. Den här kommentaren får väl bli "till
protokollet".

> " -G, --incremental     handle old GNU-format incremental backup\n"
> " -G, --incremental     hantera gamla GNU formatet för inkrementell\n"
> "               säkerhetskopiering\n"

"GNU-formatet"

> " -g, --listed-incremental  handle new GNU-format incremental backup\n"
> " -g, --listed-incremental  hantera gamla GNU formatet för inkrementell\n"
> "               säkerhetskopiering\n"

"nya GNU-formatet" skall det vara. Du klippte och klistrade nog lite
för mycket.

> " -L, --tape-length=NUM     change tape after writing NUM x 1024 bytes\n"
> " -L, --tape-length=ANTAL    byt band efter det att ANTAL x 1024\n"
> "                 bytes skrivits\n"

Där var ett plural-s på "byte" igen.

> "Archive format selection:\n"
> " -V, --label=NAME          create archive with volume name NAME\n"
> "       REGEXP         at list/extract time, name is a regexp\n"
> " -V, --label=NAMN          skapa ett arkiv med volymnamnet NAMN\n"
> "       REGEXP         vid visning/extrahering, namnet är\n"
> "                   ett reguljärt uttryck.\n"

Det blev konstig ordföljd där. "är namnet" borde det väl vara? Och
kommatecknet kan man väl hoppa över på svenska?

> "   --posix            write a POSIX conformant archive\n"
> "   --posix            skriv ett arkiv i POSIX format\n"

"POSIX-format"

> "Local file selection:\n"
> "Välja lokala filer:\n"

För mig skulle "Filval" kännas enklare.

> " -C, --directory DIR    change to directory DIR\n"
> " -C, --directory KATALOG  byt katalog till katalog\n"

Det andra "katalog" skall vara versalt. Eftersom likhetstecknet
används för alla andra långa flaggnamn tycker jag det borde vara med
här också, även om det inte är det i orginalet.

> " -K, --starting-file=NAME  begin at file NAME in the archive\n"
> " -K, --starting-file=NAMN  börja arkivet med filen NAMN\n"

Den svenska texten skulle nog fått mig att tro att man skulle SKAPA
ett arkiv som började med NAMN. Men flaggan betyder att man skall
börja lista eller extrahera från ett arkiv från den position där NAMN
finns. "börja med fil NAMN i arkivet" vore en tänkbar översättning.

> " -w, --interactive   ask for confirmation for every action\n"
> " -w, --interactive   fråga efter konfirmation för varje steg\n"

Är inte "bekräftelse" ett vanligare svenskt ord. "Konfirmation"
associerar jag till den kyrkliga cermonin.

> "Support for POSIX is only partially implemented, don't count on it yet.\n"
> "Stöd för POSIX är bara delvis implementerat, så förlita er inte på det än.\n"

I min generation skulle vi sagt "förlita dig". Men det är ju som sagt
en generationsfråga. Både äldre och yngre generationer niar.

> "Copyright (C) 1988, 92, 93, 94, 95, 96 Free Software Foundation, Inc.\n"
> msgstr "\nCopyright (C) 1988, 92, 93, 94, 95, 96 Free Software Foundation, Inc.\n"

Eftersom vi ändå förutsätter ISO-8859-1 kanske du skulle kosta på dig
ett riktigt copyright-tecken?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.