Re: helgdagar

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-06 22:07:43

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: helgdagar
   Date:   Sun, 6 Oct 1996 22:07:43 +0200 (MET)
   ------

> ... hoppade över sommar- och vintersolstånden, och höst-
> och vårdagjämningen, eftersom jag tror att skulle innebära vissa problem
> för den stackars programmeraren att få rätt på vilka dagar de inträffar.

Du kan ju alltid föreslå dem i vilket fall som helst, så får han/hon
bestämma själv. Det är ju egentligen inte svenska företeelser, så
begreppen borde ju vara kända även annorstädes, även om vi nog
uppmärksammar dem mer i Sverige än i många andra länder.

En intressant aspekt är ju att de är omvända norr och söder om
ekvatorn.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.