tarkommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-04 23:33:54

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: tarkommentarer
   Date:   Fri, 4 Oct 1996 23:33:54 +0200 (MET)
   ------

Här kommer lite fler av mina kommentarer till tar-meddelandena.
Ytterligare följer i senare brev.

> #: src/diffarch.c:168
> msgid "Verify "
> msgstr "Verifikation"

Skall det inte vara ett blanktecken efter den svenska texten också?

> #: src/diffarch.c:210 src/diffarch.c:421
> msgid "Mode"
> msgstr "Mod"

Läge? Rättigheter?

> #, c-format
> msgid "%s: No such file or directory\n"
> msgstr "%s: Ingen fil eller katalog\n"

Kanske vore "finns inte" en mer normal svensk formulering?

> #, c-format
> msgid "%s: Symlink differs\n"
> msgstr "%s: Symbolisk länk olika\n"

Jag tycker det bör stå "är olika" eller "skiljer".

> #: src/diffarch.c:376
> #, c-format
> msgid "%s: Mode or device-type changed\n"
> msgstr "%s: Mod eller enhetstyp har ändrats\n"

Jag ser att vi inte har någon översättning av "mode" i ordlistan. Vad
sägs om "rättigheter"? Eller kanske "attribut"?

> #: src/extract.c:344 src/extract.c:642
> #, c-format
> msgid "%s: Could only write %d of %d bytes"
> msgstr "%s: Kunde bara skriva %d av %d bytes"

"byte" utan "s"

> #: src/extract.c:544
> msgid "Extracting contiguous files as regular files"
> msgstr "Extraherar kontinuerliga filer som vanliga filer"

"sammanhängande filer"?

> #: src/extract.c:857
> #, c-format
> msgid "%s: Could not create directory"
> msgstr "%s: Kan inte skapa katalog"

Du översatte med "kunde" i exemplen före.

> #: src/increm.c:175 src/tar.c:449
> msgid "Could not get current directory"
> msgstr "Kunde inte komma åt namnet på aktuell katalog"

Jag sade "Kunde inte hitta aktuell katalog". "bestämma" och "avgöra"
är andra tänkbara alternativ.

> #: src/increm.c:184
> #, c-format
> msgid "File name %s/%s too long"
> msgstr "Filnamn %s%s är för långt"

Det är ett snedstreck mellan "%s"en i orginalet. Det bör nog var kvar.

> #. error on first block
> #: src/list.c:132
> msgid "Hmm, this doesn't look like a tar archive"
> msgstr "Hmm, det här ser inte ut som ett \"tar\" arkiv"

"tar-arkiv".

> #. Fall through.
> #. error after block of zeroes
> #. error after header block
> #: src/list.c:137
> msgid "Skipping to next file header"
> msgstr "Hoppar över data till nästa filhuvud"

"Går vidare" är en mer direkt översättning. Om det är bättre, tja...
Det får du bestämma.

> #: src/mangle.c:118
> #, c-format
> msgid "Cannot symlink %s to %s"
> msgstr "Kan inte symboliskt länka från %s till %s"

Jag vill inte ha något "från" där. Jag tycker det är "föremålet",
objektet, %s man länkar.

> #: src/rmt.c:156
> msgid "rmtd: Cannot allocate buffer space\n"
> msgstr "rmtd: Kan inte allokera buffert\n"
> 
> #: src/rmt.c:157
> msgid "Cannot allocate buffer space"
> msgstr "Kan inte allokera buffertplats"

Varför olika översättningar?

> #: src/rtapelib.c:240
> msgid "exec/tcp: Service not available"
> msgstr "exec/tcp: Servicen är inte tillgänglig"

"Tjänsten" är väl bättre?

> #: src/tar.c:605 src/tar.c:622
> #, c-format
> msgid "%s: Not found in archive"
> msgstr "%s: Hittades inte i arkivet"

"Fanns inte i arkivet" känns bättre för mig.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.