Re: tjugondedag knut, valborgsmässoafton

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-04 14:54:12

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@hal.cling.gu.se>
   Subject: Re: tjugondedag knut, valborgsmässoafton
   Date:   Fri, 4 Oct 1996 14:54:12 +0200
   ------

I illuminati-trilogin spelar valborgsmässoafton (siste april, som vi
säger i Skåne) en viss roll och kallas konsekvent Walpurgis night.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.