Re: Tar 1.11.12

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-01 19:09:34

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@hal.cling.gu.se>
   Subject: Re: Tar 1.11.12
   Date:   Tue, 1 Oct 1996 19:09:34 +0200
   ------

JD> #: src/buffer.c:139
JD> msgid "Total bytes written: "
JD> msgstr "Totalt antal bytes skrivna:"

byte, alltid singular tror jag att vi bestämde.

JD> #: src/buffer.c:455
JD> #, c-format
JD> msgid "Write to compression program short %d bytes"
JD> msgstr "Skrivning till komprimeringsprogram, %d bytes kort"

För att slippa ett substantiv: "Skriver till komprimeringsprogrammet men
är %d byte (sing!) kort."

JD> #: src/buffer.c:528
JD> #, c-format
JD> msgid "Cannot exec %s"
JD> msgstr "Kan inte exekvera %s"

Lurigt. Exec säger mer än exekvera, nämligen att vi använder anropet
exec och inte execv eller execve. "Kan inte starta %s med exec."?

JD> #: src/buffer.c:566
JD> msgid "No archive name given, what should I do?"
JD> msgstr "Inget arkivnamn givet, vad ska jag göra?"

En kommentar som inte har med översättningen att göra: Den där
sortens felmeddelanden är dåliga eftersom de bryter mot
konversationsprinciper: det upplevs som oförskämt att ställa en fråga
utan att vara beredd på att få ett svar. Dessutom markerar programmet
på ett tydligt sätt att det är utan skuld och gnider alltså in i
användaren att hen är en idiot.

JD> #: src/buffer.c:601
JD> msgid "Cannot verify multi-volume archives"
JD> msgstr "Kan inte verifiera flervolymsarkiv"

Knepigt igen. Om problemet hade varit att tar inte kunde verifiera
*det här* flervolymsarkivet så hade den engelska texten blivit 
"Cannot verify multi-volume archive" utan "s". Med "s" på slutet
innebär det att det gäller generellt (vilket inte är det vanliga för
meddelanden som "kan inte öppna fil" osv.). Tyvärr har vi noll-plural
på svenska och kan inte få fram skillnaden med samma formulering. Jag
föreslår därför något i stil med "Det är tekniskt omöjligt att
verifiera flervolymsarkiv". Annars kommer användaren att leta efter
felet länge.

JD> msgid "Cannot update or verify compressed archives"
JD> msgstr "Kan inte uppdatera eller verifiera komprimerade arkiv"

Här kan vi få fram skillnaden på svenska om vi kastar om orden:
"Komprimerade (plur!) arkiv kan inte uppdateras eller verifieras"

JD> msgid "Archive not labelled to match `%s'"
JD> msgstr "Arkivet är inte etiketterad för att stämma med \"%s\""

etiketterat

JD> msgid "Only wrote %u of %u bytes to %s"
JD> msgstr "Skrev bara %u av %u bytes till %s"

byte.

JD> msgid "EOF? What does that mean?"
JD> msgstr "Filslut? Vad betyder det?"

Som ovan. Användarens frustration ökar av sådana här meddelanden.

JD> msgid "Removing leading / from absolute path names in the archive"
JD> msgstr "Tar bort inledande / från absoluta sökvägar i arkivet"

Jag tycker att det saknas fnuttar runt strecket både i originalet och
i översättningen.

JD> msgid "Wrote %ld of %ld bytes to file %s"
JD> msgstr "Skrev %ld av %ld bytes till fil %s"

byte. (upprepa neråt)

JD> msgid "Verify "
JD> msgstr "Verifikation"

Varför ett substantiv istf ett verb?

JD> msgid "%s: No such file or directory\n"
JD> msgstr "%s: Ingen fil eller katalog\n"

....med det namnet. (annars kan man tro att det före kolonet är ett
kommando som inte hittar ett okänt argument. tycker jag.)

JD> msgid "%s: Could not create symlink to `%s'"
JD> msgstr "%s: Kunde inte symboliskt länka till \"%s\""

Jag skulle säga "länka symboliskt" eller "skapa symbolisk länk".

JD> #. error on first block
JD> #: src/list.c:132
JD> msgid "Hmm, this doesn't look like a tar archive"
JD> msgstr "Hmm, det här ser inte ut som ett \"tar\" arkiv"

tar-arkiv

JD> msgid "--Mangled file names--\n"
JD> msgstr "--Kodade filnamn--\n"

Är de inte snarast misshandlade?

JD> " -W, --verify        försök verifiera arkivet efter det skapats\n"
JD> "   --remove-files     ta bort filer efter de sparats i arkivet\n"

Personligen får jag knottror på själen av det saknas ett "att" efter
"efter", men det kanske är OK.

JD> " -k, --keep-old-files    skriv inte över existerande filer vid "
JD> "extrahering\n"

Extraktion?

JD> " -U, --unlink-first     ta bort gamla filer före de nya extraheras\n"

....innan de nya...

JD> " -B, --read-full-records    omblocka vid läsning (för 4.2BSD rör)\n"

"rör under 4.2BSD" eller "4.2BSD-rör"

JD> " -o, --old-archive, --portability  skriv ett arkiv i V7 format\n"
JD> "   --posix            skriv ett arkiv i POSIX format\n"

-format

JD> " -w, --interactive   fråga efter konfirmation för varje steg\n"

bekräftelse?

JD> #: src/tar.c:1282
JD> msgid "Obsolete option, now implied by --blocking-factor"
JD> msgstr "Föråldrad flagga nu implicerad av --blocking-factor"
,

JD> #: src/tar.c:1695
JD> msgid "Options `-[0-7][lmh]' not supported by *this* tar"
JD> msgstr "Flaggorna \"-[0-7][lmh]\" stödjes inte av *detta* tar program"

Jag tycker att "stöds" passar stilen bättre.

JD> #: src/tar.c:1901
JD> msgid "Error exit delayed at end of execution"
JD> msgstr "Avslut med felslutstatus fördröjd vid körningens slut"

Vad betyder detta?

JD> #: src/update.c:94 src/update.c:257
JD> msgid "This does not look like a tar archive"
JD> msgstr "Det här ser inte ut som ett tar arkiv"

tar-arkiv

JD> #: src/update.c:370
JD> msgid "Deleting non-header from archive"
JD> msgstr "Tar bort icke huvuddata från arkivet"

Knepigt. icke-huvuddata (det skall vara bindestreck) får mig att
tänka på "non-main data", alltså raka motsatsen. Vi saknar ett ord
för header. Rubrik låter inte heller bra, och är förmodligen
obegripligt. "Raderar administrativa uppgifter"?

Sammanfattningsvis: bra arbete! Det där var *mycket* text.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.