Re: Gettext 0.10.24

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-30 18:55:54

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Gettext 0.10.24
   Date:   Mon, 30 Sep 1996 18:55:54 +0200 (MET DST)
   ------

> > 
> > En fråga, jag har även nya versioner av tar och sharutils. Ska jag
> > skicka dem hit på en gång eller ska jag sprida ut dem lite?
> 
> Varför skulle du vänta?

Tänkte det skulle bli lite mycket med tre på en gång, och därmed skulle
det inte komma så många kommentarer. Nåja, jag postar de andra också.

Återkommer med kommentarer på kommentarerna.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.