Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-08-19 15:07:27

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: Sh-utils 
   Date:   Mon, 19 Aug 1996 15:07:27 +0200
   ------

>Jag är böjd att hålla med Johan. Jag har aldrig använt ordet "lokal" i
>den bemärkelsen, och inbillar mig att det inte används så mycket. MEN,
>om ingen kommer på något bättre så...

Fråga er då om "locale" är så mycket vanligare! Det är naturligtvis också ett 
specialbegrepp. Men jag tror det kommer att bli vanligare i framtiden, och för 
att _inte_ förvirra mer än nödvändigt bör vi hålla oss till logiska 
översättningar, och på en sådan är lokal = locale ett strålande exempel.

Dessutom används lokal = locale av bl.a. Sun, då i Solaris.

Vid den tidigare diskussionen kom vi fram till att lokal var att föredra.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.