Re: Sh-utils, version 3 + lite annat

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-31 17:18:19

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils, version 3 + lite annat
   Date:   Wed, 31 Jul 1996 17:18:19 +0200 (MET)
   ------

> Date: Tue, 30 Jul 1996 20:01:15 +0200
> Old-From: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
> 
> Angående "new line". Jag har översatt det med både "nyradstecken" och
> "ny rad". Jag har ingen bra anledning varför jag valt det ena eller det
> andra, utan att jag tycket det låter bättre. Kommentera gärna om ni inte
> tycker som jag.

Ja, apropå den här intressanta diskussionen:

Hur kommer det sig att du skriver "vagnretur" istället för
"vagnreturtecken", "sidmatning" istället för "sidmantningstecken",
"tabulator" istället för "tabulatortecken", men "nyradstecken"
istället för "nyrad"? T.ex. i fallet

> "* [-]onlcr   översätt nyradstecken till vagnretur+nyradstecken\n"

> Date: Tue, 30 Jul 1996 21:59:49 +0200
> Old-From: Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
> 
> >" %%r  time, 12-hour (hh:mm:ss [AP]M)\n"
> >" %%r  tid, 12-timmars (hh:mm:ss [AP]M)\n"
> 
> hh.mm.ss
> 
> >" %%T  time, 24-hour (hh:mm:ss)\n"
> >" %%T  tid, 24-timmars (hh:mm:ss)\n"
> 
> hh.mm.ss

Nej, i de här fallen skall det inte vara punkter. Direktiven "%r" och
"%T" tar INTE hänsyn till vilken lokal man valt, så här blir det
alltid kolon i utdata.

När jag tänker efter gäller detta även "%D", där det översatta
exemplifet är i svenskt format. Det skall det alltså inte vara.
Däremot kan det ju vara lämpligt att kommentera just det i den svenska
översättningen:

" %%D  datum enligt amerikanskt format (mm/dd/åå)\n"

Däremot så tar "%X" hänsyn till vilken lokal man valt, så där borde
det vara punkter.

> >" %%s  seconds since 00:00:00, Jan 1, 1970 (a GNU extension)\n"
> >" %%s  sekunder sedan 00:00:00, 1 jan, 1970 (ett GNU-tillägg)\n"
> 
> "sekunder sedan 1970-01-01 00.00.00"

Vill man vara extra tydlig skulle man ju ange tidszon också:

"sekunder sedan 1970-01-01 00.00.00 UTC"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.