Re: Lite hjälp med sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-03 12:33:22

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: Lite hjälp med sh-utils 
   Date:   Wed, 03 Jul 1996 12:33:22 +0200
   ------


>"backslash" Finns någon bra svensk översättning?

Det föreslagna "bakåtstreck" är hyfsat, även om jag föredrar SIS-standard 
"omvänt snedstreck".

>"backspace" Samma här som i föregående.

"backsteg"

>"form feed" "frammatning"?

"sidmatning"

>"horizontal tab"

>"vertical tab" Kan man säga "horisontell" och "vertikal" till "tabulator"?

Nej. "horisontell tab(ulering)" resp. "vertikal tab(ulering)" är vedertaget 
sedan (åtminstone) 70-talet.

Lodrät är ju *bokstavligen* i riktning mot jordens centrum, vilket inte 
vertikal behöver vara.

>"STRING : REGEXP  anchored pattern match of REGEXP in STRING" Vad menas
>med "anchored"?

"Förankrad"

>"Beware that many operators need to be escaped or quoted for shells."
>Helt nollställd på sista biten!

"Observera att vissa skal tolkar många operatorer, som därför måste undantas."

Eller "särbehandlas", "gömmas", "döljas", "maskeras" e.dyl.

Maskeras är nog snyggast.

>"lexicographical" Kommer inte på nå bra..

Lexikografisk, förstås :-)

>"Run COMMAND with an adjusted scheduling priority" Hur översätts
>"scheduling" ?

Hmm, "Kör KOMMANDO" med anpassad prioritet".

>"flushed" Rensad?

Låter bra.

>"disable"
>
>"enable" "gör något möjligt/omöjligt" blir litta långt, tycker jag.

aktivera/deaktivera

>"Coordinated Universal Time" Kanske inte översätts, eller?

Det heter ju "Universal Time Coordinated" = UTC. Bäst är nog att förkorta till 
just UTC.

>"locale's abbreviated weekday name (Sun..Sat)" Approximerade "locale"
>till "local", då jag tyckte det passa bra in. Något båttre förslag?

POSIX' begrepp "locale" översätts lämpligen till "lokal". Jfr. "fågellokal".

Lokalen talar om hur ens tidsformat ser ut, vilka tecken man använder, valutor 
etc. etc.

>"verbose" Tja, hur översätter man detta?

"utförlig"

>"unary operator expected" Kan det "unary" vara "enoperands", typ?

Nja, unär är bättre.

>"boot time" Finns det någon bra översättning på "boot" (inte stövel :-)

:-)

Jag föreslår "boot". Att boota är vedertaget. Alternativt kan man kalla det 
"start". "Omstart" är jag dock allergisk mot eftersom det implicerar att man 
behöver göra det ofta (Macintosh).

>"effective user id" "effektiv" är väl egentligen rätt, men jag gillar
>inte det och dessutom tror jag det kan misstolkas.

Jag har inget emot det, men kanske "verklig", "faktisk", "gällande" e.dyl. är 
bättre. Eller kanske en omskrivning med konstruktionen "i kraft".

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.