Re: findutils-4.1 version 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-01 21:39:29

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: findutils-4.1 version 2
   Date:   Mon, 1 Jul 1996 21:39:29 +0200 (MET)
   ------

> Här kommer andra upplagan av findutils. Sist finns en diff, men
> kolla gärna allt från början igen. 

Jag gjorde som du bad, och hittade faktiskt ytterligare några små
detaljer.

> # Swedish messages for findutils.
> # Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
> # Johan Linde <jl@theophys.kth.se>, 1996.
> #
> #, fuzzy
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: findutils 4.1\n"

Nu är den väl inte "fuzzy" längre?

> "default path is the current directory; default expression is -print\n"
> "om inget anges används aktuell katalog som sökväg och -print som uttryck\n"

Om man säger "... sökväg respektive -print ..." så makerar man att
dessa skönsvärden gäller för sökväg respektive uttryck var för sig,
inte bara om BÅDA utelämnas.

Men jag kanske läser meddelandet som en viss potentat läser Bibeln.
Det kanske inte i praktiken är någon risk för det missförståndet.

> "tests (N can be +N or -N or N): -amin N -anewer FILE -atime N -cmin N\n"
> "test (N kan vara +N, -N eller N): -amin N -anewer FIL -atime N -cmin N\n"

"tester" istället för "test" kanske? Du har operatorer, flaggor, och
funktioner i plural.

> "actions: -exec COMMAND ; -fprint FILE -fprint0 FILE -fprintf FILE FORMAT\n"
> "funktioner: -exec KOMMANDO ; -fprint FIL -fprint0 FIL -fprintf FILFORMAT\n"

Det skall väl vara "-fprintf FIL FORMAT"? Det är väl två skilda
argument till funktionen?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.