Re: findutils-4.1 version 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-30 23:28:22

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: findutils-4.1 version 2
   Date:   Sun, 30 Jun 1996 23:28:22 +0200
   ------

Jag hittar inga problem i översättningarna. Däremot tycker jag att
det är konstigt att argumenten i ett exempel ges med gemener och i ett
annat med versaler. Prata med någon?

JL> #: find/parser.c:617
JL> msgid ""
JL> "   -cnewer FILE -ctime N -empty -false -fstype TYPE -gid N -group NAME\n"
JL> "   -ilname PATTERN -iname PATTERN -inum N -ipath PATTERN -iregex PATTERN\n"
JL> "   -links N -lname PATTERN -mmin N -mtime N -name PATTERN -newer FILE\n"
JL> msgstr ""
JL> "   -cnewer FIL -ctime N -empty -false -fstype TYP -gid N -group NAMN\n"
JL> "   -ilname MÖNSTER -iname MÖNSTER -inum N -ipath MÖNSTER -iregex MÖNSTER\n"
JL> "   -links N -lname MÖNSTER -mmin N -mtime N -name MÖNSTER -newer FIL\n"

JL> #: xargs/xargs.c:909
JL> msgid ""
JL> "Usage: %s [-0prtx] [-e[eof-str]] [-i[replace-str]] [-l[max-lines]]\n"
JL> "    [-n max-args] [-s max-chars] [-P max-procs] [--null] [--eof[=eof-str]]\n"
JL> "    [--replace[=replace-str]] [--max-lines[=max-lines]] [--interactive]\n"
JL> "    [--max-chars=max-chars] [--verbose] [--exit] [--max-procs=max-procs]\n"
JL> "    [--max-args=max-args] [--no-run-if-empty] [--version] [--help]\n"
JL> "    [command [initial-arguments]]\n"
JL> msgstr ""
JL> "Användning: %s [-0prtx] [-e[filsluts-str]] [-i[ersätt-str]] [-l[max-rader]]\n"
JL> "      [-n max-arg] [-s max-tecken] [-P max-proc] [--null] [--eof[=filsluts-str]]\n"
JL> "      [--replace[=ersätt-str]] [--max-lines[=max-rader]] [--interactive]\n"
JL> "      [--max-chars=max-tecken] [--verbose] [--exit] [--max-procs=max-proc]\n"
JL> "      [--max-args=max-arg] [--no-run-if-empty] [--version] [--help]\n"
JL> "      [kommando [startargument]]\n"

/David

--------------------------------------------------------------------
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.