Re: [all-coord@li.org: New PO file matrix]

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-11 18:14:06

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "ali (Anders Lindgren)" <dat94ali@ludat.lth.se>
   Subject: Re: [all-coord@li.org: New PO file matrix]
   Date:   Tue, 11 Jun 1996 18:14:06 +0200 (MET DST)
   ------

On Tue, 11 Jun 1996, Swedish GNU/LI List wrote:

Hmm, nu har jag missat en del - hur är det man skall tolka denna matris,
betyder [] att programmet översatts, eller att det _inte_ har översatts??

/ali----------------------------------------------------------------------------
(Anders Lindgren,          | A4000/040/ | "Of course it's unreadable! |
 dat94ali@ludat.lth.se,       | 6Mb/460Mb/ | Why do you think it's   |
 http://www.ludat.lth.se/~dat94ali) | 1942/OS3.0 | called code???"  O-    |
--------------------------------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.