Re: P.S. till den nya versionen av fileutils-meddelanden

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-29 17:22:56

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
   Subject: Re: P.S. till den nya versionen av fileutils-meddelanden
   Date:   Wed, 29 May 1996 17:22:56 +0200 ()
   ------

On Mon, 27 May 1996, Göran Uddeborg wrote:

> msgid "owner of %s retained as "
> msgstr "ägaren av %s är oförändrat "

Det borde väl stå "oförändrad"?

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.