fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-24 22:17:19

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: fileutils
   Date:   Fri, 24 May 1996 22:17:19 +0200 (MET)
   ------

> Gillar inte att lägga mig i så där rakt av,

Det tycker jag visst du skall göra. Meningen med att skicka ut filen
var ju att få kommentarer.

> msgstr "%ss ägare ändrad till"
> Det kan vara tvetydigt i vissa fall kanske? Vad jag skulle skrivit;
> "Ägare av %s ändrad till"

Det har du naturligtvis alldeles rätt i. Genitiv-s på filnamn var
inte speciellt genomtänkt.

Egentligen har båda formuleringarna svagheten att de egentligen säger
att man har ändrat på själva ägaren, inte att det är en annan ägare av
filen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.