Re: Fö rslag på till ä gg i ordlistan

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-18 23:42:42

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Fö rslag på till
   Date:   Sat, 18 May 1996 23:42:42 +0200 (MET)
   ------

Jag tittade igenom dina nya översättningar, men hittade just inget att
kommentera. Vilket ju delvis kan bero på att jag sett de flesta av
dem förut. Det enda jag tänkte på var att du översatt "temporary
file" med "temporär fil". Jag skulle nog skrivit ihop det till
"temporärfil". Men båda är rätt, även om den precisa betydelsen
skiljer en aning i nyans.

Jag tog också med dina tillägg till ordlistan. Inga djupa kommentarer
där heller.

> option xx doesn't allow an argument	flaggan xx tar inget argument

Skulle man kanske säga "flagga" istället? Det är en direktare
översättning, och jag tycker det låter minst lika bra.

> PS. Återkommer i morgon med ett förslag på en newsartikel.

Jaså, det hade jag inte sett när jag skrev min kommentar förut.
Vilken/vilka grupp(er) tänkte du skicka till? "swnet.svenska" vore
väl en grupp som man kunde ta med, vid sidan av någon mer allmän
"swnet.diverse/general".

> När man talar om
> trollen, Pinard postade ett upprop i GNU grupperna för några dar
> sedan.

Ja, jag såg det. Vår nya hälsningssida är just installerad nu, apropå
det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.