Förslag på tillägg i ordlistan

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-18 20:01:03

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Förslag på tillägg i ordlistan
   Date:   Sat, 18 May 1996 20:01:03 +0200 (MET DST)
   ------

Hej.

Här är de "option" fraser jag skrev om tidigare,
och den copyright text jag använt, (modifierad efter dina förslag):

illegal option				otillåten flagga
invalid option				ogiltig flagga
unrecognized option			okänd flagga
option xx doesn't allow an argument	flaggan xx tar inget argument
option xx requires an argument		flaggan xx behöver ett argument
option xx is ambiguous			flaggan xx är tvetydigFöljande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i
informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska
originaltexten.

Detta program är fri programvara. Du kan distribuera den och/eller modifiera
den under villkoren i GNU General Public License, publicerad av
Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)
någon senare version.

Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart,
men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan den underförstådda garantin
om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General
Public License för ytterligare information.

Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License
tillsammans med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation,
Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.MVH,

	Jan D.

PS. Återkommer i morgon med ett förslag på en newsartikel. När man talar om
trollen, Pinard postade ett upprop i GNU grupperna för några dar sedan.

DS.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.