Hoppa över logotypen.

Commodoreverktyg för andra datorer än Commodore

Här är några verktygsprogram jag skrivit som inte körs på Commodoremaskiner, men som arbetar med data för Commodoremaskiner.

Alla program som beskrivs på denna sida är släppta enligt GNU General Public License (svensk översättning), version 2.

Bastext

bastext är ett program jag utvecklade för iDOC=. Dess mål är att konvertera Commodore BASIC-program från och till binära format för att göra det enklare att transportera dessa program över textbaserade media, utan att förlora delar av innehållet, t.ex p.g.a olika teckenuppsättningar, samt för att göra det enkelt att konvertera textformatet tillbaka till ett fungerande BASIC-program även om du inte har tillgång till bastext. Det är också menat att vara kompatibelt med tok64, men med stöd för flera Commodore BASIC-dialekter.

Den senaste versionen kan hämtas med hjälp av Git från GitHub. Du kan hämta version 1.1, här (november 2023). Filen är ett 216.191 byte stort ZIP-arkiv, och kommer med förkompilerad Windows 64-bit-version, samt komplett källkod.

Om du gör några ändringar är patchar väldigt välkomna.

Se manualsidan.

D64-bläddrare

D64-bläddraren är ett litet program jag skrev till vävversionen av mitt gamla PD-bibliotek för att göra det möjligt att bläddra i D64-filer (diskettavbildningar) via väven. Det kan visa katalogen för D64-avbildningar, men även extrahera individuella filer, antingen som text, BASIC-textformat med hjälp av Bastext eller som direkta C64-binärfiler.

Källkoden kan hämtas med hjälp av Git från GitHub. Om du gör några ändringar är patchar väldigt välkomna.

koalatoppm & artstudiotoppm

Dessa små program konvertear Koala Painter- och Art Studio-bilder till "portable pixmap"-format (PPM). Senaste versionerna kan hämtas hem här: koalatoppm (zip, 16.911 byte, uppdaterad 1999-06-12), artstudiotoppm (zip, 16.281 byte, uppdaterad 1999-06-12). Arkiven kommer med förkompilerade DOS-versioner, samt komplett källkod (vilken bl.a kan kompileras under Linux).

Källkoden kan även hämtas med hjälp av Git från GitHub:
koalatoppm
artstudiotoppm

Se manualsidan för koalatoppm.

font2pbm

Detta program konverterar Commodore 64-fontfiler (måste vara lagrade i PRG-format med startadress) till "portable bitmap"-format (PBM). Programmet hanterar fonter i storlekarna 1×1 tecken (8×8 bildpunkter), 1×2, 2×1 samt 2×2. Du kan hämta senaste versionen, 1.0.0, här (uppdated 2004-01-03). Filen är ett 2228 byte stort GZip-komprimerat Tar-arkiv och innehåller komplett källkod.

Källkoden kan även hämtas med hjälp av Git från GitHub.

[HTML 4.01!] [Alla vävläsare går bra här!] $Date: 2023-11-21 22:24:11 $ | peter@softwolves.pp.se

Åter till Softwolves Commodoresida | Peters hemsida