Hoppa över logotypen.

COMMODORE VIC 64:
Mycket datorkraft för "halva priset"

Ur: Elektronikvärlden nr 4 1983.

Titelbild (27 Kbyte)

[ Samma bild som ickedestruktiv PNG (648 Kbyte) ]

* Så har den äntligen äntligen kommit: Commodore VIC 64. - Datorn som för ca 6 000 kr ger färg, grafik, ljud och som har ett stort minne. Det har man tidigare bara fått på maskiner som kostat det dubbla.

* Läs vår provningsrapport om den här produkten som inte bara vänder sig till kräsna privatpersoner och skolor utan som även kan användas i vissa professionella sammanhang.

av GUNNAR LILLIESKÖLD

Foto: Tillverkaren och författaren

* För ett och ett halvt år sedan lanserades VIC 20 som en folkdator och blev så faktiskt. Försäljningen på hemmarknaden tog snabbt fart och under 1982 lär man ha sålt hela 12 000 maskiner i Sverige. Totalt har Commodore tillverkat I miljon VIC 20! Även andra märken sålde bra och man kan tala om det år då hemdatorn slog igenom i Sverige.

VIC 20 har mycket av det man bör kräva av en hemdator: Grafik färg och ljud. Dessutom följer det med en ypperlig dokumentation som även novisen klarar. Som monitor använder man en vanlig tv vilket drar ned systemkostnaden.

Commodore, som dock inte vilat på lagrarna av sina framgångar, har nu släppt ut modellen VIC 64, som är betydligt kapablare. Bl a har man på bildskärmen nu 40 tecken och 64 kbyte arbetsminne. I VIC 20 gäller motsvarande 24 tecken och 5 kbyte. Priset är förstås högre, ca 6 000 kr mot 2 500 kr, men det får ändå ses som fantastiskt lågt. VIC 64 kostar hälften av vad motsvarande konkurrenter gör. Om man nu kan tala om sådana? Det rör sig faktiskt om en helt ny typ av dator. Färgerna på skärmen ger associationer till datorspelen, men här rör det sig om en betydligt mera avancerad produkt som är användbar i såväl hemmet som på kontoret.

VIC64:an är alltså så duktig att den inte bara duger till hobby och hemtillämpningar utan faktiskt även kan användas på kontoret. Här klarar man sig dock inte bara med datorn och en tv utan man bör ha en riktig monitor och dessutom skrivare och flexskivminne. Ett sådant system hamnar i prisläget 15 000 kr vilket får anses som mycket lågt.

Här kommer förstås programvara till. Kostnaden för den underskattas dock ofta. Ett för kunden specialutvecklat program kan kosta allt mellan 2 000 och 100 000 kr! Det är därför mycket viktigt att det finns färdiga systemprogram till rimliga priser.

Stora satsningar på programvara

Generalagenten för Commodores datorer, Datatronic, har satsat mycket på utveckling av programvara. Faktum är att man exporterar en hel del program. Marknadsföringen sker genom Handic Software medan hårdvaran går genom Handic Electronic. "Programvarusidan kan bli en av Sveriges stora exportmarknader i framtiden. Programtillverkning är ett rent intellektuellt arbete och Sverige har en enorm tillgång av utbildad arbetskraft och dessutom tradition på området", säger Per Skedung vid Datatronic.

Till VIC 64 finns ett flertal Sverige-utvecklade program som ligger i ROM-kassetter. Det intressantaste är nog Calcresult som är en utveckling av världens troligen mest sålda program: Visicalc.

Det senare var beskrivet i Radio Television 1981 nr 9. Ett annat program är Graf vilket innehåller grafikkommandon i basic, med vars hjälp man enklare kan rita upp kurvor än med datorn i grundversionen. Vi återkommer till det längre fram. Relativt nya program är Stat som förstås handlar om statistik och Kalender i vilket man kan lägga in datum för olika händelser, telefonregister, adresser mm. Till PET-familjens datorer finns det idag ett stort antal program utvecklade för olika ADB-tillämpningar. Med en emulator som tillsats kan man med VIC använda samtliga program som omfattar t ex lagerrutiner, redovisning, lönelistor och fakturering. Datorn är alltså fullt användbar på kontoret, men främst ser vi den dock som en "uppeppad" version av VIC 20 som med sin grafik och sina färgmöjligheter främst tar sikte på entusiasten.

Avancerad utbildningsdator

VIC 64 har en rad finesser som inte finns i marknadens mindre datorer: Det 64 kbyte stora minnet, högupplösningsgrafiken, programkassetterna, rikliga mängder litteratur på svenska och goda utbyggnadsmöjligheter.

Låt oss se hur man kan bygga ut VIC 64. Liksom hos VIC 20 finns det på baksidan och ena gaveln en mängd kontakter. Den har förstås en tv-signal utgång som ger bild på kanal 36. Dessutom finns det en kontakt där man får ut videosignalen, för anslutning direkt till en monitor. Audiosignalen kan man ansluta till hemmets ljudanläggning vilket kommer väl till pass då man vill laborera med ljudmöjligheterna i VIC 64. Till datorns serieport kan man ansluta skrivare och/eller flexskivminne. VIC 64 har liksom modell 20 en speciell databandspelare. För spel finns det "joystics" som ansluts på apparatens gavel.

Tyvärr skiljer ROM-kassetterna mellan VIC 64 och VIC 20, vilket kan vara värt att känna till för dem som tänker byta upp sig. Troligen har man gjort så därför att datorerna har olika processorer. I den nya datorn sitter kretsen 6510 som är en utveckling av 6502. Dessutom är minnesuppläggningen olika. Ur den medföljande handboken, som inte var översatt vid pressläggningen men som kommer att ersättas av en svenskspråkig utgåva, talar man om att spelprogrammen till VIC 10 passar i VIC 64. VIC 10 är identisk med den modell Max som presenterades på Chicagomässan för ett år sedan. Troligen läggs den ned innan den någonsin hinner säljas i några större antal på USA-marknaden. Commodore satsar inte på spel i första hand, såsom konkurrenten Atari gör. I första hand har man riktat in sig på att användaren skall kunna utbilda sig på datorområdet. Det understryks framför allt av den svenska agenten som har gjort oerhört stora och goda satsningar på just dokumentationen. I stället for VIC 10 lär det nog komma en modell som kan litet mer än VIC 20 men som kanske kostar detsamma. Det verkar vara en rimlig utveckling.

Nog med spekulationer och åter till anslutningsmöjligheterna! Slutligen har vi en parallellport för användartillämpningar av olika slag. T ex kan man där ansluta en reläbox med vars hjälp man kan styra yttre utrustning, modem eller ett anpassningsdon för RS232. I grundversionen programmerar man datorn i basic men det finns ett antal ROM-kassetter att tillgå så att man alternativt kan använda andra språk: Comal, logo, forth. Med petspeed kan man som namnet antyder snabba upp sin basic. Comal är en strukturerad basic som ursprungligen togs fram för de danska skolorna och som aven har blivit aktuell i svensk utbildning.

 
Fig 1. När man slår till apparaten får man blå bakgrund.
Texten är skriven i de 16 möjliga färgerna i normalt och inverterat läge.
Vi ser att vissa färger är mindre lämpliga mot den här bakgrunden:
Rött, blått, brunt och grå 1 är oläsliga.
Vill man använda de färgerna bör man programmera in en annan färg som bakgrund.
Se fig 2.

Fig 2. Med vitt som bakgrund framträder alla färger utom vitt förstås.
Jämför med fig 1!

(21 Kbyte)
 

[ Samma bild som ickedestruktiv PNG (444 Kbyte) ]

Grafiska symboler och rörliga objekt

Med tangentbordet kan man alternativt skriva antingen små och stora bokstäver samt en grafisk symbol per alfanumerisk tangent eller så kopplar man om och får en stor bokstav och två grafiska tecken. Observera att man kan bara få ett av alternativen åt gången. Kopplar man om ändras det på skärmen redan inskrivna. De grafiska symbolerna lägger man i olika adresser med POKE-kommandot vilket är ganska omständigt. Betydligt enklare blir det om man kompletterar datorn med en modul som innehåller speciella grafikkommandon som PLOT, BOX och CIRCLE som ritar upp en linje mellan två angivna punkter, ritar upp en rektangel då man anger hörnens positioner resp ritar cirklar med specificerade diametrar och centrumpunkter. Den som tänker använda grafiken flitigt bör absolut skaffa den här modulen.

Totalt finns det 255 tecken att välja på av vilka 124 är grafiska symboler. Bildminnet rymmer 320 x 200 punkter för högupplösningsgrafik.

Något som inte finns i VIC 20 men väl i VIC 64 är s k "sprites", eller på svenska rörliga objekt. Ett sådant ritar man själv upp med hjälp av POKE-kommandon som hämtar sin information från en datasats. Matrisen består av 24 x 21 punkter. I den medföljande handboken finns exempel på hur man bygger upp luftballonger som rör sig på skärmen oberoende av varandra. Man kan bestämma om objekten skall gå framför eller bakom varandra då de möts och risken för krockar behöver man inte bekymra sig för. Det finns 8 möjliga bildnivåer.

Att programmera in de rörliga objekten är ganska omständligt. Varje rad i matrissystemet definieras med ett tal som svarar mot hur många segment som skall vara färgade. Se fig 4. Det tar tid och är en smula knepigt, men sedan man väl har byggt upp figuren kan man enkelt använda den, förflytta den och eventuellt expandera objektet till dubbla storleken. Man kan alltså åstadkomma rörliga bilder utan alltför stora åthävor. Det ger stora möjligheter till dem som söker efter nya möjligheter i spelprogram.

 
Fig 3. Med VIC 64 jan man bygga upp ''sprites'', eller rörliga objekt.
Bilden visar tre luftballonger som man med ett program förflyttar över skärmen.
Objekten rör sig oberoende av varandra.

Fig 4.

(26 Kbyte)
 

[ Samma bild som ickedestruktiv PNG (440 Kbyte) ]

Fig 4. Det här exemplet visar hur man bygger upp ett rörligt objekt. I det här fallet är det just en luftballong av den typ som tv-bilden i fig 3 visar. Varje punkt motsvarar ett tal (21). Talen i en rad i summeras i tre grupper vilket ger tre siffror. Siffrorna används sedan i en DATA-tabell som programmet läser av. Rad 1, t ex är uppbyggd med talet 0, talet 127 (64+32+16+8+4+2+1) och slutligen 0. Inom rutmönstret 21 x 24 punkter kan man alltså bygga upp vilken symbol eller vilket tecken man vill.

"Synt"-ljud från datorn

VIC 64 innehåller en speciell krets med vars hjälp man syntetiskt kan skapa musik. Datorn ger inte bara fyrkantvågor ut med önskade frekvenser utan man kan välja vågform (triangel, sågtand, puls eller brus), attacktid, avklingningstid (decay), definiera hur länge tonen skall ha full volym och hur snabbt nivån skall sjunka (sustain/release) och slutligen hur lång tonen skall vara totalt, dvs om det är fråga om en halv- eller åttondelsnot etc. Frekvensen väljer man med ett värde ur en tabell. Underligt nog står inte tonhöjden i relation till siffervärdet. Se tabell 1 där det framgår vilka värden som skall läggas i resp POKE-adresser. I tabell 2 framgår hur man kan åstadkomma olika instrument med olika kombinationer av värden. Tre stämmor kan ljuda samtidigt över 9 oktavers omfång. En finess som inte framgår ur tabellerna är att man även kan programmera in filtrering av signalen för att göra ytterligare justeringar av ljudbilden.

Basictolken i VIC 64 har samma repertoar som i VIC 20. intressant är att man kan koppla till en processormodul med Z80 för att köra CP/M-program. Då får man förstås tänka på att CP/M-programmen ligger på flexskivor som är formaterade annorlunda. Enklast är att koppla samman VIC:en med en dator som kan läsa av CP/M-skivorna och att göra en överföring till flexenheten i VIC-systemet.

På tal om basic skall vi nämna att det finns en ROM-kassett med vars hjälp man kan utöka basic-tolken med över 100 kommandon. Klart intressant! Bland annat ingår här kommandon för strukturerad programmering som DO WHILE och LOOP UNTIL samt förenklade ljud- och grafikkommandon. Det behövs verkligen eftersom det är ganska tidsödande att göra program med POKE-kommandon.

Sammanfattning och utvärdering

+ VIC 64 ger i sin prisklass "mer datorkraft" än närmaste konkurrenter.
+ 64 kbyte minne enl uppgift, men av dem kan man bara använda 39 kbyte för basic eller 52 kbyte för maskinspråksprogram. Resten tas upp av ROM för basic-tolk och operativsystem/monitorprogram jämte olika portar.
+ Grafiken med färg och rörliga objekt (sprites).
+ Ljudsyntes med betydligt bättre kontrollmöjligheter än många andra datorer.
+ 40 teckens bredd på 25 rader.
+ Programvarusupport med både svenska och amerikanska ROM-kassetter.
+ Såväl tv- (kanal 36) som videoutgångar.
+ Separat ljudutgång för anslutning till yttre förstärkare och högtalare. Den kan man använda då man bygger upp musik och ljudeffekter.
+ Bra tillbehörsprogram
+ 8 funktionstangenter. Man kan själv välja och skapa funktioner eller tecken.

Och så några nackdelar. . .
- Å, Ä och Ö finns inte med som standard. utan de kan köpas till för ca 300 kr
- Endast specialbandspelare passar.
- Programkassetterna till VIC 20 går inte att använda. Något att tänka på för dem som vill byta upp sig!

Tabell 1. Data för ljudgenerering

-----------------------------------------------------------------------------
 Ändamål    POKE-          Värden
        adress
-----------------------------------------------------------------------------
 Volymkontroll 54296        Från 0 till 15
-----------------------------------------------------------------------------
 Notvärde        C C# D  D# E  F  F# G  G# A  A# B  C  C#
 Hög frekvens  54273  34 36 38 40 43 45 48 51 54 57 61 64 68 72
 Låg frekvens  54272  75 85 126 200 52 198 127 97 111 172 126 188 149 169
-----------------------------------------------------------------------------
 Vågform    54276   Triangel   Sågtand    Puls    Brus
               17      33      65     129
-----------------------------------------------------------------------------
 Pulsförhållande
 Hög puls    54275  Ett värde mellan 0 och 15 (endast för pulsformen)
 Låg puls    54274  Ett värde mellan 0 och 255 (endast för pulsformen)
-----------------------------------------------------------------------------
 Anslag (attack)
 avkling-         ATK4  ATK3  ATK2  ATK1  DEC4 DEC3 DEC2 DEC1
 ning (decay)   54277  128   64   32   16   8   4   2   1 
-----------------------------------------------------------------------------
 Hållning         SUS4  SUS3  SUS2  SUS1  REL4 REL3 REL2 REL1
 (sustain)/
 avslut (release) 54278  128   64   32   16   8   4   2   1 
-----------------------------------------------------------------------------

Vid musikprogrammering lägger man datauppgifterna till höger i tabellen i de angivnga POKE-adresserna. Värdena lägger man lämpligen i DATA-satser.

Tab 2. Här ser vi hur man kan efterlikna olika instrument genom kombinationer av data. Se även tabell 1.

-------------------------------------------------------------------------
 Instrument  Vågform  Attack/Decay Sustain/Release Pulsform
-------------------------------------------------------------------------
 Piano    puls       9        0    Hi-0, Lo-255
 Flöjt    triangel    96        0    ej tillämpligt
 Haråa    sågtand     9        0    ej tillämpligt
 Xylofon   triangel     9        0    ej tillämpligt
 Orgel    triangel     0       240    ej tillämpligt
 Fagott    triangel     0       240    ej tillämpligt
 Dragspel   triangel    102        0    ej tillämpligt
 Trumpet   sågtand     96        0    ej tillämpligt

Tabell 3. Kommandon och instruktioner i basic.

Systemkommandon
LOAD, SAVE, RUN, STOP, END, CONT, PEEK, POKE, SYS, WAIT, USR
Redigerings- och formateringskommandon
LIST, REM, TAB, SPC, POS, CLR/HOME, INST, DEL, CTRL, CRSR
Matris- och strängkommandon
DIM, LEN, STR$, VAL, CHR$, ASC, LEFT$, RIGHT$, MIDS$
In- och utkommandon
INPUT, GET, DATA, READ, RESTORE, PRINT
Programflödesinstruktioner
GOTO, IF ... THEN, FOR ... TO ... NEXT, GOSUB, RETURN, ON-GOTO, ON-GOSUB
Filkommandon:
OPEN, CLOSE, PRINT, GET, INPUT
Algebraiska operationer:
= + - * / <> < > <= >=
Logiska operationer:
AND, OR, NOT
[Använder stilmallar] [Visas bäst med valfri webbläsare!] $Date: 2004/03/22 20:27:05 $ | peter@softwolves.pp.se

Åter till index | Åter till Softwolves Commodoresida | Peters hemsida